Айыл аймагы

 Айыл аймагы тууралуу жалпы маалымат

Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары жана айыл башчылары:

  • Орто-Саз айылы –Ж.Жайлообаев
  • Ак-Кыя айылы-А.Исабеков
  • Чет-Нура айылы-А.Абдраев
  • Орто-Нура айылы-М.Исаков
  • Ак-Булун айылы-А.Чолоев
  • Ийри-Суу айылы-У.Абраимакунов
  • Тош-Булак айылы-Т.Сарбагышов
  • Орук-Там айылы- К.Абышкаев

НАРЫН РАЙОНУНУН ЧЕТ-НУРА АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН ПАСПОРТУ

Айыл өкмөтүнүн аты жөнү            — Мусурканов Азамат Нарынбекович

Жылы,туулган жери                        — 1986-жыл Нарын району , Орто-Нура айылы

Билими,кесиби                                — Жогорку

Иш тажрыйбасы                              — жалпы 9, муниципалдык 8

Мамлекеттик сыйлыктары             —

 

Географиялык жайгашкан жери:  

Райондун борборунан алыстыгы                                      22 км.

Облустун борборунан алыстыгы                                      22 км.

Жакынкы темир жол станциясынан алыстыгы:             220 км

Деңиз денгээлинен бийиктиги                                         2,3 мин метр.

Климаты                                                                              кескин континенталдуу

Почталык индекси                                                              722926

Байланыш телефону                                                           (03522) 6-00-21

ФАКС                                                                                              (03522) 6-00-21

Электрондук дареги                                                                       chetnuraao@mail.ru

Айыл өкмөтүнүн түзүлгөн жылы                                                1996-жыл

Жалпы аянты                                                                       19020 км2

Айыл өкмөтүнө караган айылдардын саны                    8 айыл

Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары,   айыл башчылары:

                                                                                               Орто-Саз айылы –К.Токтомбаев

Ак-Кыя айылы-А.Исабеков

Чет-Нура айылы-Т.Мамыров

Орто-Нура айылы-М.Исаков

Ак-Булун айылы-А.Чолоев

Ийри-Суу айылы-У.Абраимакунов

Тош-Булак айылы-Т.Сарбагышов

Орук-Там айылы- К.Абышкаев                               

 Статистикалык маалымат

 

 

п/п

Көрсөткүчтөр 2012-жыл 2013-жыл 2014-жыл
  КАЛК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ      
1 Калктын саны 5472 5752 5701
  Кожолуктун саны 1023 1029 1029
2 Калктын улуттук курамы
  Кыргыздар 5472 5752 5701
  Өзбектер
  Орустар
  Тажиктер
  Түрктөр
  Жана башка улуттар
3 Калктын социалдык курамы      
  Эркектер 2995 3035 3014
  Аялдар 2477 2717 2687
4 Эмгекке жарамдуулар      
  Эркектер 2366 2360 2290
  Аялдар 1604 1814 1679
  Анын ичинен 7 жашка чейинки балдар 759 803 908
5 Пенсионерлер 743 775 821
  Эркектер 228 254 273
  Аялдар 515 521 548
  Улуу Ата мекендик согуштун  ж-а ага теңдештирилген локалдык согуштардын

катышуучулары

3 2 2

 

  СОЦИАЛДЫК ОБЬЕКТИЛЕР.      
6 Мектептердин саны 6 6 6
  Башталгыч билим берүү 2 2 2
  Орто билим берүү 4 4 4
  Кесиптик лицейлер
  Окуучулардын саны 1080 1121
  Мугалимдердин саны 121 127
7. Мектепке чейин билим берүү мекеме 3 3 3
  Балдардын саны 100 125 125
8. Жогорку окуу жайлардын филиалдары
  Окуу курстары
9. Аймактык ооруканалар      
  Койка-оорундарынын саны 2 2
  Поликлиникалар
  ФАПтар 5 5 5
  Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу 1 1 1
  Дарыгерлердин саны 1 1 1
10. Клубдар 5 5 5
  Стадиондор
  Спорт аянттары
  Китепканалар 4 4 4
  Парктар 1 1 1
  Ипподром
  Мончолор(коомдук/жеке менчик) 6/17 6/19 6/20
  Чач тарачтар
  Дүкөндөр (жеке менчик) 18 19 19
  Кафелер
  Ашканалар
  Жана башкалар
  АЙМАКТЫК-КООМДУК ӨЗ АЛДЫНЧА

БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ (ТОС)

11. Коомдук-алдын алуу борбору 1 1 1
  Ардагерлер кеңештери 6 6 6
  Аялдар кеңештери 6 6 6
  Жаштар кеңештери 6 6 6
  Аксакалдар соту 6 6 6
  Өкмөттүк эмес уюмдар
 
         
       ЖЕР АЯНТТАРЫ
12. Жалпы жер аянты (га) 72847,85 72847,85 72847,85
  Анын ичинен:
  Айыл чарба багытындагы жерлер 1330 га 1330 га 1330 га
  анын ичинен:
  Айдоо жери 1301 га 1301 га 1301 га
  Кайрак 29 га 29 га 29 га
  Жайыт 70632 70632 70632
  Көп жылдык өсүмдүк:  
  Бак (парктар) 3,6 3,6 3,6
  Эшик алды (огород) 304 га 304 га 304 га
  Токой 49 49 49
  Саз 48 48 48
  Ар түрдүү жерлер 214,6 214,6 214,6
  Кайра бөлүштүрүү фондунун жери 266,65 га 266,65 га 266,65 га
  Айдоо жери 266,65 га 266,65 га 266,65 га
  Кайрак
                           
  МАЛ ЧАРБАСЫ
13. Ири мүйүздүү мал 3590 3590 3590
  Майда жандык мал 22840 22893 22893
  (анын ичинен эчкилер 7347 7074 7074
  Жылкы 2755 2764 2764
  Үй канаттуулары 1672 1752 1752
   
14. ЧАРБА ЖҮРГҮЗҮҮЧҮ СУБЬЕКТИЛЕР
  Дыйкан чарбалары 619 619 619
  Үрөн чарбалары 1 1 1
  Тех.сервистер
  Тегирмендер 17 17 17
  Заводдор
  Кичи цехтер 1 2 2
  Кайра иштетүүчү ишканалар
  АЗС
  ААК,ЖАК,ЖЧК.
  СПАлар 1
  Кичи базарлар
  Жеке ишкерлер 165 178 228
  Чакан ГЕС
КЕН БАЙЛЫКТАР
15. Алтын
Күмүш
Көмүр
Газ
Нефть
Темир
Жез
Кум,шагыл
Жана башкалар
16. ЖЫЛУУЛУК МЕШТЕРИ 10 10 10
Көмүр менен 9 9 9
Электр энергиясы менен 1 1 1
Газ менен
Мазут менен
Дизельдик күйүүчү май менен
  17. БАЙЛАНЫШ ТҮЙҮНДӨРҮ
Мобильдик (оператордун аты)
Интернет-провайдер
Теле берүү (мамлекеттик-жергиликтүү)
Радио
Байланыш б=лъмъ 3 3 3
18. ИЧКИ ИНФРАСТРУКТУРА
Ички чарбалык жолдор 51,2 51,2 51,2
Анын ичинен:
Асфальт жолдор (км)
Таш жолдор (км) 51,2 51,2 51,2
Көпүрөлөр 4 4 4
Суу түтүктөр түйүнү (км) 17,2 17,2 17,2
Суунун башка түрлөрү
19. Ирригациялык түйүндөр
Каналдар 10 10 10
Арыктар 16 16 16
Табигый жана жасалма көлмөлөрдүн саны
20. Автоунаанын жалпы саны 113 138 158
Анын ичинен:
Жеңил автоунаа 51 62 85
Жүк ташуучу автоунаа 10 15 17
Трактор 45 47 49
Комбайн 7 7 7
Мотоцикл
21. Инвестициянын түрлөрү (сом менен)
Жергиликтүү инвестициялар 910,0 1млн 65000
Чет өлкөлүк инвестициялар 430,0 2 млн 834800
22, Трансферттер      
Категориялдык грант 24млн 732400 15млн 116800
Теңдештирилүүчү грант 5млн 895300 4млн 910900
Дем берүүчү грант (үлүштүк) 2млн 194400 4млн 152900
Жана башкалар (средства передаваемые) 3млн 331700 3млн 734900

 

Комментирование запрещено