Айыл Өкмөтү

Айыл Өкмөттүн аппараты

Айыл өкмөтүнүн аты жөнү   — Мусурканов Азамат Нарынбекович

Дареги

Нарын областы, Нарын району, Орто-Нура айылы

Почталык индекси               722926

Байланыш телефону           03522 6-00-21

Электрондук дареги          chetnura-ao@mail.ru

Картасы

Комментирование запрещено