Депутаттардын Чет-Нура айыл аймагынын айылдык Кеңешинин XXVII чакырылышынын кезектеги IV сессиясынын 13-март 2017- жылдагы №4/1 ТОКТОМУ

shapka_cn

Депутаттардын Чет-Нура айыл аймагынын  айылдык Кеңешинин

XXVII чакырылышынын  кезектеги IV сессиясынын 

ТОКТОМУ

13-март 2017- жыл  №4/1                                                                           Орто — Нура айылы

Чет-Нура айыл өкмөтүнүн  Жайыт  пайдалануучулар Бирикмесинин 2017-жылга жайыт башкаруу планын жана бюджетин бекитүү  жана 2016-жылга  отчетун угуу жөнүндө

         Чет-Нура айыл өкмөтүнүн Жайыт пайдалануучулар Бирикмесинин 2017-жылга бюджетин, жайыт башкаруу планын  жана 2016-жылга отчетун угуп  жана талкуулап

Депутаттардын Чет-Нура айыл аймагынын айылдык Кенешинин  IV сессиясы токтом кылат:

  1. Чет-Нура айыл аймагынын Жайыт пайдалануучулар Бирикмесинин 2016-жылга  аткарылган иштери боюнча  отчету канааттандырарлык деп табылсын.
  1. Чет-Нура айыл өкмөтүнүн Жайыт пайдалануучулар Бирикмесинин 2017-жылга Жайыт башкаруунун иш планы бекитилсин.Чет-Нура айыл өкмөтү боюнча;-

— 25-апрелден тартып корук иштерин уюштуруу айдоо аянттарына жакын жайгашкан малчылар жаздоого көчүрүлсүн.

— жаздоого көчүү-20-апрелден

— жайлоого көчүү-25-майдан-15-июнга чейин

— күздөөгө көчүү-20-октябрдан

-кыштоого көчүүө15-ноябрдан баштап бекитилсин.

— 5-майдан баштап саан уйларга кезүү уюштурулуп, мал кайтаруу жалпы жайыт пайдалануучуларга эскертилсин.

— айыл ичинде бирден мингич ат, саап ичкен уйлар 1-2 баштан ашык өлчөмдө калтырылбасын.

-2017-жылдын 5-майына чейин корукка түшкөн малга эскертүү берилсин

-5-майдан баштап корукка түшкөн малга административдик штрафтар салынсын.

— корукка түшкөн мал зыян болуп калса, корукчу жоопкерчиликти моюнуна албайт.

  1. Чет-Нура айыл аймагынын Жайыт пайдалануучулар Бирикмесинин 2017-жылга бюджети (тиркемеге ылайык) жалпы 700,0 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.
  1. Чет-Нура айыл аймагынын Жайыт пайдалануучулар Бирикмесинин кошумча штаттык бирдиги бекитилсин.(тиркеме тиркелет)
  1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айыл өкмөтүнүн башчысы А.Мүсүркановго тапшырылсын.

 

Төрага:                                                                                           Т.Сыдыкбеков

________________________________________________________________Жөнөтүлсүн: иш кагазга, Чет-Нура айыл өкмөтүнүн Жайыт комитетине.

 

“Макулдашылды”                                                                                             “Бекитемин”

Чет-Нура айыл аймагынын                                                        Чет-Нура  айылдык

башчысы:                                                                                          кеңешинин төрагасы:

________А.Мүсүрканов                                                  _________Т.Сыдыкбеков

“__”_______2017-жыл                                                    “__”_________2017-жыл

 

 

 

 

 

«Чет-Нура айыл аймагынын Жайыт Пайдалануучулар Бирикмесинин  (ЖПБ) 2017 жылга карата  жайыт башкаруу планы»

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Нарын облусу

                                                                                                                       Нарын району

ЖПБ торагасы:                    К.Асанбеков.                                              Чет-Нура А/А

2017-ж

 

 

 

Жалпы маалымат

Киришүү.

          I-бөлγм.           Малды инвентаризациялоо

  • Жайыт пайдалануучулар бирикмесиндеги малдын саны тууралуу маалымат

Малдын тоютка болгон муктаждыгын аныктоо

  • Жанбулак айыл аймагы боюнча кышка даярдалган тоюттун көлөмγ
  • Кышкы тоюттандыруунун негизги койгойлору.

          II-Бөлγм.         Тоют ресурстары

2.1.      Жайыттан алына турган тоюттар.

2.2       Чет-Нура жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жаздоо, жайлоо, куздоо жана кыштоолордун жайыт участоктору боюнча  сыйымдуулугу

2.2       Жайыттын инфраструктурасы

2.3.      Жайытты пайдаланууда климаттык озгоруудо пайда болгон терс таасирди азайтууга же болбосо он таасирин пайдаланууга, ынгайлашуу планы

          III-бөлүм Мал чарбасындагы проблемаларды аныктоо

3.1      Жайыт башкаруу планына киргизилген көйгөйлөр

3.1.1.  Мал чарбасы боюнча

3.1.2.  Инфраструктура боюнча

3.1.3.  Малдын ден соолугун коргоо боюнча

3.1.4.  Кышкы тоюттандырууну жакшыртуу

3.1.5.  Жайытты кыйырпайдалануу:

3.1.6.  Жайыттар

3.1.7.  Гендер

           IV-бөлγм  Жайыттарды пайдалануунун орто мөөнөттөгγ планы.

4.1     Мал жаюу системасынын учурдагы абалы.

4.2.    Жайыттарды жакшыртуу планы.

4.3.    Жайыттарды агротехникалык жакшыртуу планы

4.3.1  Жаздоолорду которуштуруп пайдалануу 2016 жылга планы:

4.3.2.  Климаттын өзгөргөндүгүнө  ыңгайлашкан жайыт пайдалануу планы

4.3.3     Жайыттардын  абалына мониторинг жана баалоо жүргүзүү планы.

4.3.4.    Кышкы тоюттандырууну жакшыртуу планы

4.3.5     Малдын асыл тукумдуулугун жакшыртуу планы

4.3.6     Малдын ден соолугун коргоо планы

4.3.7  2017-жылдарга малдын ден соолугун профилактикалык жана                  эпизотикалык жакшыртуу планы.

4.3.8    Мал чарба продукциясын сатып өткөрүү

        ( маркетинг планы

4.4    Потенциалды жогорулатуу боюнча план.

4.5.   Финансалык план (Инвестициялык план)

V-бөлүм Жайытты пайдалануунун жылдык планы

5.1   Жайыт комитетинин 2015-жылга планы

5.2    Иш-аракеттердин планы 2016-жылга

5.3.   Жайыт пайдалануу планы (факт)  жана мал жаюу графиги

5.4    Бюджет

5.5    Ички тартип эрежелери

 

Киришүү.

Чет-Нура айыл округунун жайыт пайдалануучулар бирикмеси тарабынан жакынкы беш жылдык мезгилге иштелип чыккан жайыт пайдалануунун жаматтык планы  жайыт комитетине караштуу жайыт участкаларын жакшыртуунун  перспективдуу иш пландарын иш жүзүнө ашырууну карап чыгат.

Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндөгү” мыйзамы 19.06.2009-ж токтомунун негизинде 2009 жылдын 23- октябрынан Чет-Нура айыл округунун Жайыт Пайдалануучулар Бирикмеси түзүлүп иштей баштады. Жайыт пайдалануучулар бирикмеси (ЖПБ) жөнундөгү кыскача маалымат: Жайыт пайдалануучулар бирикмеси Чет-Нура айыл округунун территориалдык коомдук өзүн-өзүн башкаруу  органы болуп эсептелет. ЖПБ- бул Чет-Нура айыл округунун тургундарынан өз ыктыярдуулугу менен куралган бирикме.

ЖПБ- Нарын районуна караштуу Чет-Нура айыл округунун териториясында жайгашып бүтүндой Чет-Нура округунун территориясында иш жүргүзөт.

ЖПБ иш аракетинин мөөнөтү чектелген эмес.

ЖПБ коммерциялык эмес уюм болуп эсептелет, анан уюштуруу-укуктук формасы аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органы болуп саналат. ЖПБ мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан тартып өз иштерин жүргүзүү боюнча юридикалык жактын статусуна, укугуна жана милдеттерине ээ болот жана соттордо доогер,жооп берүүчү катары чыгат. ЖПБ нын аталышы түшүрүлгөн мөөрү, кыргыз жана орус тилдеринде штампы, эсептик, жана башка банктык эсептер  бар ЖПБ юридикалык адреси: Кыргыз Республикасы, Нарын облусу, Нарын району, Чет-Нура айылы. ЖПБнын уставы Жайыт пайдаланучулар бирикмесинин Жалпы жыйынында № 1 протоколу 23- октябрь 2009-ж ГР-0054182 негизинде бекитилип, куну 26.10.2009-ж.ЖПБ нын расчеттук счету: ОАО “РСК банк”  Нарын  шаары, грантык счет 1290243230400767, расчеттук счет 1290243230043988. ЖПБ нын башкаруу органы болуп: Жалпы чогулушу – жогорку башкаруу органы болуп эсетелет; Аткаруу орган- Жайыт комитети;

Чет-Нура айыл окмотунун жайыт комитетинин курамы 19 адам, анын ичинен 3-А/К депутат. ЖПБ нын ревизиалык комиссиясы – ревизиялык контролдоочу орган. Текшеруу комиссиясынын курамы 3 адамдан турат, торагасы Ж.Исабеков. ЖПБнын мүчөлөрү – айыл тургундары, б.а. жайыт пайдалануучулар боло алат.

Чет-НураА/О ЖПБнин түзүлушү:

Коомдук  башкаруу  уюму тарабынан  макулдашылган     куну 26.12.2009

Жергиликтуу Кеңеш бекиткен кун пост. № 1күнү 16-октябрь   2009-ж

ЖПБ нин курамы–  19  адам

Устав   26. 10. 2009- жылы юстициядан  каттоодон өткөн.

           Чет-Нура  А/О территориясынын табигый шарттары жана өзгөчөлүктөрү.

Жайгашкан жери.

Чет – Нура  айыл    округу   Нарын   шаарынын   тундук   —  чыгыш   тарабынан   орун  алып   Нарын   областынын    Нарын    районуна        кирет.Борборубуз    Бишкек   шарынан    355  км    ал    эми    райондун    борборунан     25  км    аралыкта    Дениз   денгээлинен     23000м   бийиктикте  жайгашкан.  Туштук   тарабынан     Доболу    айыл   округу    менен    батыш   тарабынан    Нарын     шары   менен    чектешет.

                                                           Климат.

Чет – Нура  айыл округу ар турдуу климаттык шарттар боюнча зоналарга болунот: дыйканчылык зонасы, адыр-сырт зонасы жана тоолуу зонадан турат.

Жалпысынан   континентталдуу    аймака    кирет. Дениз   денгээлинен    жогорулаган  сайын   ар   100м     бийиктикте  1-1,5   градус  томондойт. Айыл окмоттун  территориясы тоолуу аймакка кирип, мал чарбасына ынгайлуу. жаан-чачындардын олчомдору негизинен кыш, жаз, куз мезгилдеринде кобуроок болот. Тоолуу зоналарда жаан – чачындардын олчому ылдыйкы зоналарга салыштырмалуу жогору. бул болсо  мал багууга шарттарды тузот.

Топурак.

Чет –Нура      айыл округунун жайыттарынын, кыштоолорунун топурагы кара топурактуу аска-зоолорду этектеп жайгашкан.

Гидрология.

Чет – Нура  айыл    округунун       территориясынан   агып   отуучу    суу   тоо   башындагы    монгулордун   эруусунон   жана  озондордон   агып   чыккан    булак    суууларынан    башталат.    Дыйканчылыкка   жана   малдарды   сугарууга   монгу    суулары     пайдаланылат.

Калкынын саны тууралуу маалымат:

Чет-Нура а/о калкынын саны-  5701 киши.

Тутундун саны- . 1029

Чет-Нура  айылдык округу Орто-Саз, Ак-Кыя, Чет-Нура, Орто-Нура, Ак-Булун, Ийри-Суу, Тош-Булак, Орук-Там айылынан турат

1-бөлγм. Малды инвентаризациялоо

  • Жайыт пайдалануучулар бирикмесиндеги малдын саны тууралуу маалымат

Чет-Нура АА  баардыгы 13548 шартуу мал башы бар, былтыркы жылга салыштырмалуу 1903 ШМБ осуш берген.

Таблица №1

Малдын тγрγ 1.01.2015-жылга Которуу коэффициенти Шарттуу малдын башы
1 Уй, топоз 4837 1,0 4837
2 Кой-эчки 25729 0,2 5145
3 Жылкы 3566 1,0 3566
Баары     13548

Жайыт комитетинин мучолору:

№ п/п Ф.И.О ЖК ээлеген орду
1 Кылыч  Асанбеков Торага
2 Азамат Мүсүрканов А\О башчы
3 Улан Абраимакунов Айыл Башчы
4 Токтонаалы Баяманов АК   депутат
5 Белек уулу Турдакун Айыл Башчы
6 Алтынбек Нурбаев АК   депутат
 7 Адилет Назарбаев Айыл Башчы
8 Кубат Молдогазиев Айыл Башчы
9 Айбек Кыргызбаев Вет  адис
10 Темирбек Жумабеков Вет  сервис
11 Токтаалы Мамыров Айыл Башчы
12 Адилет Абылгазиев АК    депутат
13 Арстанбек Тагаев Айыл Башчы
14 Эсенбек Садыбаксов АК  депутат
15 Жетиген  У   Амантай Айыл Башчы
16 Кенже Култаева АК    депутат
17 Турдумбеков Азамат ЖК  бухгалтер
18 Канат Абышкаев Айыл Башчы
19 Назгул Жумакадырова Жайыт пайдалануучу

Ревизиондук комиссия:

ФИО Иштеген жери
1 Ж.Исабеков Торага
2 М.Осконбаев Мучо
3 Т.Асаналиев Мучо

ЖК МДКТ мучолору

  ФИО Иштеген жери
1 Казиева Сайда Торага
2 Жолдошов Абдылашым Мучо
3 Маанаева Журсун Мучо
Абылгазиев Исраил Мучо
Кирдибашева Бурул мучо

4.5. Финансалык план (Инвестициялык план)

Жайыт комитети аркылуу ишке ашырылуучу инвестициялык план мал чарбасын өнүктүрүүнү, жайыт инфраструктурасын жакшыртууну жана коомчулуктун потенциалын жогорулатууну  максат кылат

Чакан долбоорлордун аталышы Жайгшкан жери Аткаруу мөөнөттөрү Сумма, сом Каржылоо булактары, сом
ЖтК Донор спонсорлор
Инфраструктураны жакшыртуу боюнча
Орто Нура айылындагы Бел Булак участкасындагы купканы капиталдык ремонттон откоруу жаздоо 2015 238 000 48 000 190 000 0
Ийри Суу айылындагы Арал участкасындагы купканы капиталдык ремонттон откоруу Жайлоо 2015 240 000 50  000 190 000 0
Жайыттарды онддого атайын техника алуу Орто Нура 2017 2 500 000 500 000 2 000000 0
Ар бир айылга ветеринардык тейлоо жайын куруу АА 2016-2018 1 000 000 250 000 750 000 0
Малдын олугун комуучу жай куруу (Яма Беккера) АА 2016 300 000 75 000 225 000 0
Айылдын четине малды купкалоочу жай куруу Чет Нура 2017 350 000 87 500 262 500 0
Арпа Тек участкасына каптаж куруу АА 2017 250 000 15 000 235 000 0
Кара Саз участкасына раскол куруу Орук Там жайлоосу 2018 100 000 20 000 80 000 0
Аксай ороонуно кой купкалоочу жай куруу Чон-Таштуу Кашка-Суу 2017-2018 400 000 100 000 300 000 0
Жайыттарды агротехникалык жакшыртуу боюнча
Бел Булак участкасына коп жылдык чоптордун уругун сээп остуруу 2016 45 000 2000 43000
Кок Жайык  участкасына 0,02  гектар аянтка демонстрациялык участок уюштуруу 2016 40000 5000 35000
 

Кышкы тоюттандырууну жакшыртуу боюнча

Үй шартында Орто Саз айылында сенаж даярдоону үйрөтүү, 1 фермерге эксперимент үчүн сенаж даярдоого чуңкур куруу 2015-2016 90000 90 000
Үй шартында сенаж даярдоону үйрөтүү, 1 фермерге эксперимент үчүн сенаж даярдоого чуңкур куруу 2016 60000 60 000
Малды асылдандыруу боюнча
Малды жасалма жол менен уруктандыруу пунктунун  ишин натыйжалулуугун жогорулатуу жана жайылтуу 2016 5000 5000
Күз мезгилинде  асыл тукум малдардын көргөзмө-ярмаркасын уюштуруу 2016 20 000 20 000
Малдын ден соолугун коргоо боюнча
Беккер ямасын куруу 2016 15 000 15 000
Мал сугаруучу жайларды жасоо. 2015 148 000 148 000
Ветеринария-зоотехникалык иш чараны чыңдоо,өнүктүрүү. 2014-2016 40 000 40 000
Орто-Нура айылына кочмо кыркын пункт уюштуруу 2015-2016 165 000 34 000 131 000
Потенциалды жогорулатуу боюнча
Жайытты башкаруу пландарын түзүүнү жайыт комитетинин мүчөлөрүнө  окутуу 2016 3000 3000
Жайыттын абалына мониторинг жана баалоо жүргүзүү боюнча  окууларды өткөрүү 2016 4000 4000
Эхинококкоз, альвеококкоз оорулары боюнча тренингдерди өткөрүү 2016 5000 5000
Тоют кызылчасынын агротехникасы боюнча окууларды, талаа күндөрүн өткөрүү жана остуруп демонстрациялоо 2016 2000 2000
Фермердик шартта сенаж даярдоо боюнча талаа күндөрүн өткөрүү 2017 2000 2000
БААРЫ 4 622 000 850 500 3 691000 80 000

 

                                       5-бөлүм

Жайытты пайдалануунун жылдык планы

5.1 Жайыт комитетинин 2016-жылга планы

Иш-чаралар ай
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Жайыт пайдалануучулардын жылдык чогулушу +                      
2 Мал санак уюштуруу + + + +
3 Жайыт башкаруу пландарын талкуулоо, бюджет түзүү +
4 Жайыт комитетинин бюжетин Айылык Кеңеште бекитүү +
5 Жайыт пайдалануучулар менен келишим түзүү, жайыт билеттерин берүү + +
6 Ветеринардык  профилактикалык иштерге контроль жүргүзүү + + + + + + +  

+

 

+

 

+

 

+

 

+

7 Жайыттын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча жумуштар + + + + + +
8 Малды жайлоолорго көчүрүү + +
9 Жайыт акыларды чогултуу,пландалган жумуштарды аткаруу + + + + + + +
10 Жайттарга мониторинг жургузуу + + +

5.2 Иш-аракеттердин планы 2017-жылга

Таблица  № 27

Участок Иш-чара Аткаруу мөөнөтү Иш-чаранын бюджети сом Ким жооптуу
Жайыттардын абалына мониторинг жүргүзүү планы
Кок-Секи Жайыттарды абалын баалоо Май 2017 1500 К. Асанбеков
Конур-Добо Жайыттардын абалын баалоо Июль 2017 5000 К. Асанбеков
Узун Кыр Жайыттардын абалын баалоо Июнь 2017 4000 К. Асанбеков
Кок  Кыя Жайыттардын абалын баалоо Июль 2017 5000 К. Асанбеков
Чатыр Таш Жайыттардын абалын баалоо  Июль 2017 6000 К. Асанбеков
Малдын ден соолугун коргоо боюнча
Чет-Нура Ветеринардык –профилактикалык иштерге көзөмөл дайыма 1000 Ветеринар А.Кыргызбаев
Чет-Нура Эхинококкоз, альвеококкоз оорулары боюнча буклет иштеп чыгуу, МДСК тобу менен биргеликте айыл тургундары менен август 1000 А.Кыргызбаев
МДСК тобу
Жайыт инфраструктурасын жакшыртуу планы
Жаздоо Ийри-Суу участкасындагы жолду жана копурону ондоо Июнь-август 150 000 Асанбеков К
Малды кышкы тоюттандырууну жакшыртуу планы
Чет-Нура Арпанын жана эспарцеттин үрөнун  жаныртуу  Март 2017 200 000 Орто-Нура  айылы

5.3. Жайыт пайдалануу планы (факт)  жана мал жаюу графиги

Жаздоолор

Таблица № 28

Жайыт участогу Чабан ШМБ сыйымдуулук Басым Мал жаюу графиги
1 Бел-Булак Мамырбеков.К 230 809 0,7 1-апрелден 5-июнга чейин
Ибраев.Т 210
Шеримов 240
Баары 640
2 Ийри-Суу Омурзаков.Б 200 1712 0,4 1-апрелден 5-июнга чейин
Абылов.К 150
Омурзаков. 180
Мамыров 160
Баары 690
3 Орто-саз Мамыров.А 235 474 0,8 1-апрелден 5-июнга чейин
Орозобаев К 175
Баары 410
4 Ак-Кыя Коксаев.Б 260  

 

1327

0,8 1-апрелден 5-июнга чейин
Исабеков.Ж 240
Садыбакасов.Э 230
Исакеев 195
Тагаев.А 210
Усупбаев.М 220
Бейшеев. 220
Султанкеримов.С 190
   
   

Чет-Нура айыл аймагындагы малдын саны  жана бир баш мал үчүн төлөнө турган жайыт акы өлчөмү ( малдын башы статистикалык маалыматтардан алынды)

Таблица № 32

Малдын түрү саны ШМБ саны 1 башка төлөнүүчү жайыт акы, сом
1 Кой, эчки 25729 5145 10
2 Жылкы 3566 3566 50
3 Уй, топоз 4837 4837 50
4 Төө 46 46 50
  Баары   5723  

Жайыт пайдалануу учун акы толоону эсептоо 2015-2018-жж учун

Таблица № 33

Мал туру бир башка Жайыт акы (сом) 2015-ж 2016-жыл 2017-жыл 2018-жыл
1 Уй 50 50 60 70
2 Кой, эчки 10 10 12 20
3 Жылкы 50 50 60 70
5 Топоз 50 50 60 70

5.5 Планды ишке ашыруудан алган натыйжалар

Чет-Нура  айыл округунун жайыт пайдалануучулар бирикмеси тарабынан иштелип чыккан жайыт пайдалануунун жамааттык планын иш жүзүнө ашырып чыккандан кийин кутулуучу натыйжалар:

— жайыттарга жургузулгон мониторингтердин негизинде жайыттардын абалын аныктап, пландуу, эффективдуу башкарууга жетуу;

-жайыттардын  тушумдуулугун жогорулатууга жетуу;

— жайыт пайдалануучулардын жайыттарды туура пайдалануу, пландоо, билимдерин жана  потенциалын жогорулатуу;

— тоюттарды керектуу коломдо ондуруу (тоют балансты тузуу) жана малды комплекстуу толук кандуу тоюттандырууга жетуу;

—  жайыт инфрастуктурасын жакшыртуу боюнча алдын ала иш-аракеттерди коруу;

— малдын ден соолугун жакшыртуу боюнча алдын-ала иш-чараларды ишке ашыруу;

— жайытка гана байланыштуу маселелерден сырткары, жалпы мал чарбасы, ветеринария гендердик саясат, климаттын озгоруусу боюнча маселелерге конул буруу;

 

 

Чет-Нура айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2017-жылга карата киреше

                                                                      БЮДЖЕТ

П/П Малдын түрү

 

ШМБнын саны 1ШМБна белгиленген баа(сом) Жалпы киреше
1 Ири мүйүздүү мал 4184 50 209 200
2 Жылкы 3566 50 178 300
3 Кой эчки 5145 50 257250
4 Башка кирешелер 55 250
5 БААРЫ 12895   700 000

 

Чет-Нура айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2017-жылга карата чыгаша

                                                                       БЮДЖЕТИ

П/П Малдын түрү ШМБнын саны 1ШМБна белгиленген баа   (сом) Жалпы киреше Жайыт жер салыгы

18,6%

Суммасы

(сом)

1 Ири мүйүздүү мал 4184 50 209 200 38 911 170 289
2 Жылкы 3566 50 178 300 33 168 145 132
3 Кой эчки 5145 50 257250 47 921 209 329
4 Башка кирешелер 55 250 55 250
5 БААРЫ 12895   700 000 120000 580 000

 

П/П Жайыт комитетинин чыгымдары Штаттык бирдик Эмгек акысы (сом) Сумма (сом)
1 Төрага 1 7 000 84 000
2 Бухгалтер 1 5 000 60 000
3 Жайыт адис 1 2 500 30 000
4 Жайыт адис 1 2 500 30 000
5 Канцелярдык товарлар 10 000
6 Транспорттук чыгымдар 20 000
7 ГСМ 40 000
8 Иш сапар чыгымдары 10 000
9 Соц.фонд 35 200
10 Инфраструктураны ондоо 160 800
11 Беккари чункурун куруу 100 000
13 Жайыт комитетинин жалпы чыгымы     580 000

 

Тузгон:                 Жайыт комитетинин бухгалтери:      А.Турдумбеков. ________

 

 

Комментирование запрещено