Депутаттардын Чет-Нура айыл аймагынын айылдык Кеңешинин XXVII чакырылышынын кезектеги XI сессиясынын 25-январь 2018-жылдагы №11/1 ТОКТОМУ

shapka_cn.jpg

Депутаттардын Чет-Нура айыл аймагынын  айылдык Кеңешинин

XXVII чакырылышынын  кезектеги  XI  сессиясынын

ТОКТОМУ

25-январь  2018-жыл   №11/1                                                                       Орто-Нура айылы

Чет-Нура айыл  аймагынын айыл өкмөтүнүн 2017-жылдын бюджетинин аткарылышы жана 2018- жылга карата бюджетти бекитүү  жөнүндө

             Чет-Нура айыл өкмөтүнүн, айылдык Кеңештин  бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын жана ФЭБнүн баяндамасын угуп жана талкуулап, Депутаттардын Чет-Нура айыл аймагынын  айылдык Кеңешинин кезектеги  XXVII чакырылышынын XI сессиясы токтом кылат:

  1. 2017-жылдын айылдык Кеңешинин бюджетинин аткарылышы канааттандырарлык деп табылсын.
  2. Чет-Нура айыл өкмөтүнүн 2018- жылга бюджетинин кирешелер бөлүгү боюнча 12413,5 миң сом, атайын эсеп- 790,0 миң сом, жалпы баары 13203,5 миң сом , чыгашалар бөлүгү 13203,5 миң сом өлчөмүндө смета бекитилсин.

Мунун ичинен кирешелер бөлүгү

Көрсөткүчтүн аталышы сумма
1 Теңдештирилген грант 8170,4
2 Жергиликтүү кирешелер 3639,6
3 Атайын эсеп 790,0
4 Жайыт комитетинин кирешелери 603,5
Жалпы баары 13203,5
Жергиликтүү кирешелер бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин
Мунун ичинен  
1 Агент төлөөчү п/налог 1899,0
2 Өз ыктыяры менен төлөөчү патент салыгы 215,8
3 Айыл чарба эмес жерден алынуучу салык 3,2
4 Транспорт салыгы 370,0
5 Огород салыгы 100,0
6 Үлүш салыгы           379,4
7 Айыл чарба эмес жер салыгы  4,0
8 Соода кылуудан алынуучу салык 276,0
9 Аренда ФПС 170,0
1 Таштанды чыгаруу жыйымы 2,2
Лицензия берүү 220,0
1 Жайыт комитетинин кирешелери          603,5
баары: 4243,1
Атайын эсеп 790,0
Теңдештирилген грант 8170,4
Жалпы баары: 13203,5

 

  • Чет-Нура айыл өкмөтүнүн 2018-жылга карата каралган бюджеттин чыгаша боюнча 12413,5 миң сом, атайын эсеп- 790,0 миң сом, жалпы баары 13203,5 миң сом. Мунун ичинен жалпы айыл өкмөт боюнча

Эмгек-акыга-5759,5 миң сом, 41 (кырк бир) штаттык бирдик үчүн (АУП-22,

библиотека-4, клуб-15)

Соц.фондго-890,0  миң сом

Иш сапарга-100,0 миң сом

Байланыш кызматына-28,5 миң сом

Транспорттук чыгымга- 55,0 миң сом

Башка чыгымдарга- 1066,4 миң сом

Медикамент-10,0 миң сом

Тамак аш үчүн-506,0 миң сом

Ремонт үчүн- 108,0 миң  сом

Чарбалык башка чыгымдар үчүн- 164,3 миң сом

Көмүр сатып алуу үчүн- 1810,6 миң сом

Э/энергияга- 1057,2 миң сом

Негизги каражат- 586,0 миң сом.

Жабдууларды сатып алуу -272,0 миң сом.

Атайын эсеп- 790,0 миң сом тамак аш сатып алуу үчүн

Башкаруу аппаратына баардыгы- 5986,2 миң сом

Эмгек-акыга- 4200,6 миң сом

Соц.фондго-621,1 миң. сом

Иш сапарга- 100,0 миң  сом

Байланыш кызматына-25,2 миң сом

Транспорттук чыгымга- 55,0 миң сом

Башка чыгымдарга- 452,9 миң сом

Ремонт үчүн- 105,0 миң сом

Чарбалык башка чыгымдар үчүн- 149,3 миң  сом

Көмүр сатып алуу- 153,6 миң сом

Э/энергияга-66,5 миң сом

Негизги каражат- 40,0 миң сом

Жабдууларды сатып алуу – 17,0 миң сом.

Башкаруу аппаратынын штаты бекитилсин – 21 штат жана 1 штат стат, жалпысы 22 штаттык бирдик.

Маданият тармагына баардыгы- 2460,4 миң сом

Эмгек акыга-  1558,9 миң сом,

Соц.фондго- 268,9 миң сом

Башка чыгымдар үчүн-10,0 миң  сом

Ремонт үчүн- 3,0 миң сом

Э/энергияга- 30,1 миң сом

Көмүр сатып алуу- 59,5 миң сом

Негизги каражат- 340,0 миң сом

Жабдууларды сатып алуу – 190,0 миң сом

Маданият кызматкерлеринин штаты китепкана — 4, клуб — 15, баары- 19  штаттык бирдик менен бекитилсин.

Билим берүү тармагына баардыгы- 4153,4 миң сом,  мунун ичинен бюджет-

3363,4 миң сом, атайын эсеп- 790,0 миң сом

Байланыш кызматына-3,3 миң сом

Медикамент-10,0 миң сом

Тамак аш үчүн- 506,0 миң сом

Чарбалык башка чыгымдар үчүн- 15,0 миң сом

Көмүр сатып алуу үчүн- 1597,5 миң сом

э/энергияга- 960,6 миң сом

Негизги каражат- 206,0 миң сом

Жабдууларды сатып алуу -65,0 миң сом.

Атайын эсеп-790,0 миң сом тамак аш үчүн

“Чон-Эне” балдар бакчасына -150,0 миң сом

“Нур-Байгазак” балдар бакчасына- 150,0 миң сом

“Бактылуу бала” балдар бакчасына- 190,0 миң сом

“Гулназик Орто-Саз” балдар бакчасына- 150,0 миң сом

“Чет-Нура” балдар бакчасына- 150,0 миң сом

Жайыт комитетинин сметасы-603,5 миң сом

Башка чыгымдар үчүн-603,5 миң сом

  1. Чет-Нура айыл аймагынын жайыт акысынан түшкөн акча каражаты толугу менен Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин пайдалануусуна жумшалсын.
  2. Чет-Нура айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлеринин сентябрь 2017-жылда көбөйгөн эмгек акысы үчүн 1 554,0 миң сом акча каражаты Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинен суралсын.
  3. Чет-Нура айыл өкмөтүнүн 2019-жылга кирешелер боюнча болжол -12996,7 миң сом суммасында, 2020 жылга-12804,0 миң сом суммасында жергиликтүү бюджетинин негизги көрсөткүчтөрүнүн болжолу жактырылсын.

Мунун ичинен кирешелер бөлүгү

Көрсөткүчтүн аталышы 2019-ж 2020-ж
1 Теңдештирилген грант 7975,1 7559,4
2 Жергиликтүү кирешелер 3841,6 4064,6
3 Атайын эсеп 600,0 600,0
4 Жайыт комитетинин кирешелери 580,0 580,0
Жалпы баары 12996,7 12804,0
Жергиликтүү кирешелер бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин  
Мунун ичинен    
1 Агент төлөөчү п/налог 2057,0 2234,0
2 Өз ыктыяры менен төлөөчү патент салыгы 231,8 246,8
3 Айыл чарба эмес жерден алынуучу салык 3,2 3,2
4 Транспорт салыгы 370,0 370,0
5 Огород салыгы 100,0 100,0
6 Үлүш салыгы 379,4 379,4
7 Айыл чарба эмес жер салыгы 4,0 4,0
8 Соода кылуудан алынуучу салык 304,0 335,0
9 Аренда ФПС 170,0 170,0
Лицензия берүү 220,0 220,0
Таштанды чыгаруу жыйымы 2,2 2,2
Жайыт комитетинин кирешелери 580,0 580,0
баары: 4421,6 4644,6
Атайын эсеп 600,0 600,0
Теңдештирилген грант 7975,1 7559,4
Жалпы баары: 12996,7 12804,0
  • 2019-жылга чыгашалар боюнча болжол- 12996,7 миң сом суммасында, 2020- жылга- 12804,0 миң сом суммасында болжолу жактырылсын.
Аталышы 2019-ж 2020-ж
1 Башкаруу аппараты 5867,9 5675,2
2 Маданият тармагы          2460,4 2460,4
3 Билим берүү тармагы 4088,4 4088,4
4 Жайыт 580,0 580,0
  Жалпы баары 12996,7 12804,0
  1. Балдар бакчаларга ата-энелерден алынуучу төлөм ар бир айдын 5-чи числосунан кечиктирилбестен ошол ай үчүн толук төгүп туруу жана 275 баланы толук кабыл алуу балдар бакчасынын башчылары Т.Бейшалиевге, К.Кидиковага, А.Алпековага, Ж.Чакиевага, Э.Мендибаевага милдеттендирилсин жана акча каражатты убагында төкпөсө чара көрүлсүн.
  2. Чет-Нура айылдык Кеңешинин кирешелердин түрлөрү боюнча планды аткаруу салык адис Ж.Айдралиевге жана салык, өзгөчө кырдаалдар адиси К.Орозалиевге милдеттендирилсин, ал эми пландардын аткарууга чара көрүү, токтомдун аткарылышы финансы бөлүмүнүн башчысы К.Ибраевадан талап кылынсын.
  3. Бюджеттин жана атайын эсептин сметасын бекитип берүү жагы КР ФМ Нарын башкармалыгынан суралсын.

 

Төрага:                                                                                                             Т.Сыдыкбеков

Комментирование запрещено