Депутаттардын Чет-Нура айыл аймагынын айылдык Кеңешинин XXVII чакырылышынын кезектеги XVII сессиясынын 13-март 2019-жылдагы №17/16 ТОКТОМУ

shapka_cn.jpg

Депутаттардын Чет-Нура айыл аймагынын  айылдык Кеңешинин

XXVII чакырылышынын  кезектеги  XVII  сессиясынын

ТОКТОМУ

13-март  2019-жыл   №17/16                                                      Орто-Нура айылы

Чет-Нура айыл аймагынын кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу Стратегиясы  жөнүндө

   Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу» жөнүндө мыйзамынын негизинде Чет-Нура айыл аймагында кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу Стратегиясын карап чыгып жана талкуулап, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен,

Депутаттардын Чет-Нура айылдык Кеңешинин XVII  сессиясы  токтом кылат:

 1. Чет-Нура айыл аймагынын айыл өкмөтү тарабынан даярдалган кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун Стратегиясы бекитилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин экономика, бюджет жана каржы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Төрага:                                                                                                Т.Сыдыкбеков

  Чет-Нура  айыл аймагынын

                      айылдык Кеңешинин

  2019-жылдын 13-мартындагы

       №17/16 токтому менен бекитилди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

НАРЫН ОБЛУСУ

НАРЫН РАЙОНУ

ЧЕТ-НУРА АЙЫЛ АЙМАГЫ

 

 

 

 

КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮ УЮШТУРУУ СТРАТЕГИЯСЫ

 

 

 

 

 

 

Мазмуну

 

 1. Киришүү. 3
 2. Стратегиянын максаттары жана тапшырмалары.. 3
 3. Жумушчу комиссиянын курамы.. 3
 4. Стратегияга кошуу үчүн артыкчылыктуу кызмат көрсөтүүлөрдү тандап алуунун методологиясы 3
 5. Стратегияга кошулган артыкчылыктуу кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги.. 3
 6. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары жана Кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча иш-аракеттер планы.. 3
 7. Мониторинг жана баалоо. 3
 8. Кызмат көрсөтүүлөрдүн туруктуулугуна таасирин тийгизген факторлор. 3

 

 

 

 

 

 

 

 1. Киришүү

Стратегия муниципалитеттин Социалдык-экономикалык өнүктүрүү Планын (СЭӨП) ишке ашыруу механизмдеринин бири болуп эсептелет. Ал жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу маселелерине тиешелүү болот. Жергиликтүү жамааттын артыкчылыктуу маселелери калктан түшкөн структурага салынган суроо-талаптар жана каалоо-тилектери түрүндө СЭӨПте чагылдырылат. Алар белгилүү бир ресурстар менен бекемделип, алдыга коюлган маселелерди чечүү боюнча иш-аракеттерге көрсөтмөлөр берилет. Эрежеге ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары уюштуруу үчүн жоопкерчилик алган кызмат көрсөтүү Өнүктүрүү программасын ишке ашыруунун соңку жыйынтыгы болуп эсептелет.

Ушул Стратегия кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүн уюштуруу үчүн ЖӨБ органдарынын башкаруучулук чечимдерди кабыл алуусуна негизделет жана инфраструктуралык, өндүрүштүк-чарбалык мүнөздөгү иш-аракеттерди караштырбайт. Стратегия төмөнкүдөй жыйынтыктарга жетүүгө жардам берет:

 1. Жарандар алардын суроо-талаптарына жана күтүүлөрүнө негизделген сапаттуу, туруктуу кызмат көрсөтүүгө жетет.
 2. ЖӨБ органдары кызмат көрсөтүүлөрдү эң эффективдүү ыкма менен жеткирүү процессин уюштура алышат – азыраак чыгым менен максималдуу жыйынтыкка жетет.
 3. Кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирип берүүчүлөр ЖӨБ органдары менен өз ара пайдалуу келишимдерди түзүп, кызмат көрсөтүүнү аткаруу үчүн түшүнүктүү эрежелерди алышат, туруктуулук үчүн негиз пайда болот.

 

Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу этаптарын ырааттуу аткаруу Чет-Нура айылдык аймагында кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүн өнүктүрүүгө көмөктөшөт.

 

 1. Стратегиянын максаттары жана тапшырмалары

Кызмат көрсөтүүнү уюштуруу Стратегиясынын максаты – Чет-Нура айылдык аймагында жогорку сапатта жана азыраак чыгым менен кызмат көрсөтүүлөрдүн эффективдүү системасын камсыздоо.

Максатка жетүү үчүн төмөнкүдөй тапшырмалар аткарылды:

 • Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу боюнча жумушчу топ түзүлгөн.
 • Аныкталган артыкчылыктуу кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу жана жакшыртуу жагын ушул стратегия аныктады.
 • Учурдагы абалына анализ жасалды.
 • Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун өзгөчө натыйжалуу ыкмалары аныкталды.
 • Стратегияны жүзөгө ашырууга мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасы түзүлдү.

 

 1. Жумушчу комиссиянын курамы

Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу боюнча жумушчу топ Чет-Нура Айыл  өкмөтүнүн башчысынын 2018-жылдын 18-октябрындагы №135-б буйругунун негизинде түзүлгөн.

Аты-жөнү Жасаган иши/Ээлеген кызматы
1. Мусурканов Азамат Чет-Нура айыл өкмөтүнүн башчысы, жумушчу комиссиянын төрагасы
2. Молдогазиев Кубатбек Чет-Нура айылдык кеңешинин депутаты, жумушчу комиссиянын орун басары
3. Садыкова Керез айыл өкмотүнүн жооптуу катчысы, жумушчу комиссиянын катчысы
4. Ажыбеков Жумабек Айылдык кенештин депутаты
5. Омурбеков Марс Ак-Кыя айылынын айыл башчысы  комиссиянын мүчөсү
6. Абдраимакунов Уланбек Ийри-Суу айылынын айыл башчысы  комиссиянын мүчөсү
7. Муканова Роза Таза суу ишканасынын адиси
8. Жетиген уулу Амантай Орто-Саз айлынын айыл башчысы
9. Нурбаев Алтынбек Ак-Булун айылынын айыл башчысы  комиссиянын мүчөсү
10. Токтомамыт кызы Кундуз Эмчи айым
11. Мамыров Токталы Чет-Нура айылынын айыл башчысы  комиссиянын мүчөсү

 

 1. Стратегияга кошуу үчүн артыкчылыктуу кызмат көрсөтүүлөрдү тандап алуунун методологиясы

Башында эле Стратегияга кошуу үчүн артыкчылыктуу кызмат көрсөтүүлөрдү тандап алуунун Критерийлери аныкталган:

 1. Кызмат көрсөтүү ЖОБ органдарынын компетенциясында болууга тийиш
 2. СЭӨП – артыкчылыктуу кызмат көрсөтүүнү тандап алуунун негизи

Андан кийин фокус топтун катышуучуларын Чет-Нура ААнын 2018-жылга Социалдык-экономикалык өнүктүрүү планына (СЭӨП) кирген иш-чаралар менен тааныштырышты. Ошондой эле USAIDдин «Ийгиликтүү аймак» долбоору ишинин алкагында өткөрүлгөн 2018-жылдын 17-октябрында ЖӨБ органдарынын кызмат көрсөтүүлөрдүн

артыкчылыктуусун тандап алуу боюнча жолугушуусунун жыйынтыктары тартууланды.

Фокус топтун катышуучуларына кызмат көрсөтүүлөрдүн артыкчылыктуусун тандап алуунун жыйынтыктары Долбоордун консультанттары сунуштаган критерийлерге канчалык шайкеш келгенин баалоо сунушталды. Андан кийин фокус топтун катышуучулары Стратегияга кошуу үчүн потенциалдуу кызмат көрсөтүүлөрдү тандашты. Алар буга чейин 2018-жылга бекитилген СЭӨПнын иш-чаралар тизмегине киришкен.

 

 1. Стратегияга кошулган артыкчылыктуу кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги

Стратегияга кошуу үчүн тандалып алынган кызмат көрсөтүүлөрдүн соңку тизмеги төмөнкүдөй болду (алган добуштардын саны көрсөтүлүп, артыкчылыктуулугуна жараша бөлүштүрүлдү):

 

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы Стратегияга кошуу үчүн негиздеме (Көйгөйдүн туюндурулушу) Көйгөйдүн пайда болуу себептери (Эмненин натыйжасында?)
1. Таза суу менен камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу ·     Суу колдонуучуларды таза суу менен камсыздоо өтө курч маселе бойдон калууда.

·     Таза суунун сапатсыздыгынан жыл сайын ичеги жана боор оорулары менен жабыркагандардын катары калыңдоодо.

·     Ичүүчү суу санитардык талапка жооп бербейт.

·     Жашоочулар ар кандай оорулар менен ооруйт, ошондуктан таза суу көйгөйү өтө курч маселе бойдон калууда.

·     Ак-Кыя,Тош-Булак, Кара-Саз айылдарында таза суу такыр эле жок.

 

§      Суу түтүктөрү эски

§      Суунун акысы жетишерлик көлөмдө төлөнбөйт

§      Жергиликтүү бюджет тартыш

§      Башкаруу начар

§      Тарифтер иштелип чыккан эмес

§      Суулар санитардык талапка таптакыр жооп бербейт.

§      Таза суу толук кандуу жетпейт

§      Жергиликтүү бюджетте суу түтүктөрүн курууга каражат жок

§      Оорулардын саны көбөйдү, жугуштуу оорулардын тобокелдиги бир нече эсе өстү

§      Мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына болгон ишеним жоголду

2 КТК жыйноону, чыгарууну, жок кылууну уюштуруу §      Кызмат көрсөтүлбөйт §      Катуу тиричилик калдыктарын жыйноо, чыгаруу жана жок кылуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр уюштурулган эмес.

§      Тарифтер белгиленген эмес.

§      Калк оз убагында акча төлөбөйт.

3

 

Сугат суу менен камсыздоону уюштуруу ·         Айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө  айыл тургундары жана дыйкандар сугат суунун тартыштыгынан, туура бөлүштүрүлбөгөнүнөн улам кыйынчылыктарга дуушар болушууда

 

·                             Башкаруу начар

·                             Ички суу каналдын абалы жараксыз.

·                             СПА (АВП) кызматкерлеринин кайдыгер мамилеси

·                             Материалдык база начар

·                             Суу үчүн акы убагында төлөнбөйт

 


 1. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары жана Кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча иш-аракеттер планы

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы: Таза суу менен камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу

 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарты Көрсөткүчтөр
1. Жеткиликтүүлүк Айылдын бардык жашоочуларына бирдей көлөмдө таза сууга шарт түзүлөт.
2. Ыңгайлуулук Тургундардын жашаган жерине чейин суу түтүктөрү жеткирилет. Ошондой эле жашоочулардын үйүнө киргизгенге мүмкүн болот.
3. Кызмат көрсөтүүнүн сапаты Таза суу атайын текшерүүдөн үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат.
4. Ишке ашырылган убактысы Таза суу үзгүлтүксүз берилип турат.

Кыш мезгилинде атайын бекитилген график менен берилет.

 

№1 Кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча иш-аракеттер планы

            Кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча иш-аракеттер Күтүлгөн жыйынтык/продукт Ресурстар Өткөрүү мөөнөттөрү Жооптуу
                                                  

№1 кызмат көрсөтүүнүн аталышы Таза суу менен камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу

Максат: Чет-Нура айылдык аймагынын жашоочуларын сапаттуу таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо кызмат көрсөтүүсүн уюштуруу Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор) Ар бир адам стандартка жооп берген сапаттуу таза суу менен үзгүлтүксүз камсыз болот.

90 % түтүн таза суу менен камсыз болот.

Тургундардын ЖӨБ органдарына ишеними 90% өсөт

№1 маселе: Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын иштеп чыгуу Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

1. Тургундардын пикирин эсепке алуу менен кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары

2.Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары   айыл өкмөтүнүн   буйругу менен бекитилди

1.1 Таза суу менен камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стандарттарынын алгачкы варианттарын иштеп чыгуу. Алгачкы даяр стандарттар — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөтүнүн   аппараты

2019 жыл

март

— Айыл  өкмөтүнүн  башчысы
1.2 Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын аныктоо үчүн  фокус топторду өткөрүү. Жыйналыштардын протоколдору — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөтүнүн   аппараты

2019 жыл

15-апрелге чейин

-Айыл өкмөтүнүн  башчысы
1.3 Тургундардын сунуштарын эске алуу менен кызмат көрсөтүүлөрдүн стандартын толуктоо.

Стандарттарды  Айыл өкмөтү буйругу менен бекитүү

Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары;

 

Айыл өкмөттүн буйругу

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөтүнүн   аппараты

2019 жыл

20-апрелге чейин

-Айыл өкмөтүнүн  башчысы
№2 маселе:  Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу ыкмалары жана түрлөрү. Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Таза суу менен камсыздоону уюштуруу боюнча кызмат көрсөтүүнүн түрү жана ыкмасы тандалды

2.1 Кызмат көрсөтүүнүн түрүн аныктоо Кызмат көрсөтүүнүн түрү белгиленет — Жумушчу комиссия

— Айыл  өкмөтүнүн  аппараты

2019 жыл

15-апрелге чейин

-Айыл өкмөтүнүн  башчысы
2.2 Кызмат көрсөтүүнүн түрүнө жараша аны уюштуруу ыкмасын тандоо Арасынан ыкмасы тандалып алынат:

— Муниципалдык ишкана аркылуу

—  Жеке адам/ компания аркылуу- Мамлекеттик эмес уюм аркылуу (бейөкмөт уюм)

— Жумушчу комиссия

— Айыл  өкмөтүнүн  аппараты

2019 жыл

15-апрелге чейин

-Айыл өкмөтүнүн  башчысы
2.3 Тандалган ыкмага жараша кошумча кадамдардын алгоритмин иштеп чыгуу Тандалып алынган ыкмасы боюнча бир катар иш-чаралардын болушу — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөтүнүн   аппараты

2019 жыл

30-апрелге чейин

— Айыл өкмөтүнүн  башчысы
№3 маселе: Кызмат көрсөтүүнүн наркын эсептөө. Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Кызмат көрсөтүүнүн наркы эсептелинди

3.1 Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркынын методологиясы жана эсептөө боюнча семинар өткөрүү. —    Катышуучулардын тизмеси

—    Усулдук  материалдар

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөтүнүн   аппараты

2019 жыл

май

— Жумушчу комиссиясынын  төрагасы
3.2 Сапаттуу таза суу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу боюнча кызмат көрсөтүүнүн тарифтерин иштеп чыгуу, кирешелүүлүгүн эске алуу менен Ичүүчү суу менен камсыз кылуунун тарифтери иштелип чыгылды — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөтүнүн   аппараты

2019 жыл

май

— Жумушчу комиссиясынын  төрагасы

— Айыл өкмөтүнүн  ФЭО башчысы

№4 маселе: Кызмат көрсөтүүнүн баасын макулдашуу жана ресурстар менен толтуруу Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

— Баасы (тарифтер) жергиликтүү жамаат менен макулдашылат

— Кызмат көрсөтүүлөр үчүн каржылоо булактары аныкталды.

4.1 Тарифтерди макулдашуу боюнча коомдук угууларды өткөрүү Тарифтер макулдашылган коомдук угуунун протоколу — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөтүнүн   аппараты

2019 жыл

июнь

— Айыл кенештин  төрагасы,

— Айыл өкмөтүнүн  башчысы.

4.2 Кызматтын баасын (тариф) Монополияга каршы агенттик менен макулдашууга кагаздары даярдоо Кызмат көрсөтүүнүн баасы (тариф) Монополияга каршы агенттик менен макулдашылды — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөтүнүн   аппараты

2019 жыл

июнь

— Айыл өкмөтүнүн  ФЭО башчысы
4.3 Кызмат көрсөтүүлөрүдүн  тарифин бекитүү Тарифтерди бекитүү жөнүндөө Айыл кенештин чечими — Жумушчу комиссия,

— Айыл өкмөтүнүн   аппараты,

— жооптуу катчысы

2019 жыл

июнь

— Айыл кенештин  төрагасы.
№5 маселе: Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчүнү тандап алуу жана келишимдик мамилелер

 

Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Кызмат көрсөтүүчү тандалды.

5.1 Конкурстук комиссияны түзүү Конкурстук комиссия түзүү боюнча  Айыл өкмөтүнүн     башчысынын буйругу — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөтүнүн   аппараты

2019 жыл

июнь

— Айыл өкмөтүнүн  башчысы
5.2 Конкурсту өткөрүү тартиби боюнча Жобонун долборун иштеп чыгуу Айыл кенеши  тарабынан бекитилген Жобо. — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөтүнүн   аппараты

2019 жыл

июнь

— Айыл өкмөтүнүн  башчысы
5.3 Кызмат көрсөтүүнү уюштуруу үчүн конкурс өткөрүү Кызмат көрсөтүүчүнү тандоо конкурстук комиссиянын протоколу — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөтүнүн   аппараты

2019 жыл

июнь

— Айыл өкмөтүнүн  башчысы

— Конкурстук комиссиясынын төрагасы

5.4 Келишимдердин долборун иштеп чыгуу, айыл өкмөтү жана кызмат көрсөтүүчүнүн ортосунда тейлөө келишимин түзүү Кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуу үчүн кызмат келишими — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөтүнүн   аппараты

— Кызмат көрсөтүүчү

2019 жыл

июль

—    Айыл өкмөтүнүн башчысы

— Кызмат көрсөтүүчү

5.5 Келишимдин долборун иштеп чыгуу,  коммуналдык менчикти пайдалануу боюнча келишим түзүү (ижара, ж.б.) Муниципалдык менчикти пайдалануу келишими (ижара, ж.б.) — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөтүнүн   аппараты

— Кызмат көрсөтүүчү

2019 жыл

июль

— Айыл өкмөтүнүн башчысы

— Жооптуу катчы

— Кызмат көрсөтүүчү

5.6 Келишимдин долборун иштеп чыгуу,  кызмат көрсөтүү менен камсыздоо үчүн кызмат көрсөтүүчү менен абоненттердин ортосунда абоненттик келишим түзүү Кызмат көрсөтүүчү менен абоненттер ортосунда келишим — Кызмат көрсөтүүчү

— Абоненттер

2019 жыл

июль

— Кызмат көрсөтүүчүнүн жетекчиси
№ 6 маселе: Кызмат көрсөтүүнүн сапатына коомдук мониторинг Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Коомдук мониторинг туруктуу негизде маал-маалы менен жүзөгө ашырылат.

Мониторинг жыйынтыгы боюнча чечимдер кабыл алынат.

6.1 Биргелешкен мониторинг жана баалоо үчүн Жумушчу топ түзүү Биргелешкен мониторинг жана баалоо үчүн Жумушчу топ  Айыл өкмөтүнүн     буйругу менен түзүлдү — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөтүнүн аппараты

 

2019 жыл

август

— Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу  комиссиянын төрагасы
6.2 Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу  комиссиянын иш планын түзүү жана бекитүү Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу  комиссиянын иш планы  Айыл өкмөтүнүн     тарабынан бекитилди — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөтүнүн аппараты

2019 жыл

август

— Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу  комиссиянын төрагасы
6.3 Кызмат көрсөтүүнүн сапатына мониторинг жүргүзүү жана баа берүү Кызмат көрсөтүүгө жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыктары коомчулукка маалымдалды — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөтүнүн аппараты

2019 жыл

август

— Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу  комиссиянын төрагасы

 

 

№2 кызмат көрсөтүү боюнча стандарттар: КТК жыйноону, чыгарууну, жок кылууну уюштуруу

            Стандартты иштеп чыгуу үчүн критерий Кызмат көрсөтүүнүн стандарты
1.      Жеткиликтүүлүк —                   Ар бир үйдүн астынан алып кетет
2.      Ыңгайлуулук —                   Таштандыларды өзүлөру жуктөшөт
3.      Кызмат көрсөтүүнүн сапаты —          Таштанды толук көлөмдө, өз убагында жана таза чыгарылат
4.      Ишке ашырылган убактысы —          Аптасына бир жолу чыгарылат

 

№ 2 кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча иш-аракеттер планы: КТК жыйноону, чыгарууну, жок кылууну уюштуруу

            Кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча иш-аракеттер Күтүлгөн жыйынтык/ продукт Ресурстар Өткөрүү мөөнөтү Жооптуу
1.      №1 кызмат көрсөтүүнүн аталышы: КТК чыгаруу
Максаты:  Чет-Нура  ААнын чегинде КТК чыгаруу кызмат көрсөтүүсүн уюштуруу Күтүлгөн жыйынтык (индикатор):

1.       Аймактын экологиялык абалы оңолот;

2.       Калктын саламаттыгына оң таасирин тийгизет (Оорулардын саны 60% кыскарды);

3.       Аймактын эстетикалык абалы  оңолду

№1 тапшырма: Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын иштеп чыгуу Күтүлгөн жыйынтык (индикатор)

1.      Жарандардын – кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн пикирин эсепке алуу менен кызмат көрсөтүүлөрдүн даярдалган стандарттарынын болушу.

2.      Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары АӨ башчысынын буйругу менен бекитилди.

1.1 КТК чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрүнүн стандарттарынын жумушчу вариантын иштеп чыгуу Кызмат көрсөтүүгө шайкеш келген критерийлердин алкагында стандарттардын долбоорунун болушу — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл

июнь

— Жумушчу комиссиясынын  төрагасы
1.2 Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын тактоо жана аныктоо боюнча фокус топторду, айылдык чогулуштарды жана сурамжылоолорду жүргүзүү Чогулуштардын протоколдорунун болгону;

Кызмат көрсөтүүлөрдүн ыктымал керектөөчүлөрү толтурган анкеталардын иштетилген жыйынтыктарынын болгону

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл

августун 1-2аптасы

— Жумушчу комиссиясынын  төрагасы;

 

1.3 Кызмат көрсөтүүлөрдүн ыктымалдуу керектөөчүлөрүнүн пикирлерин эсепке алуу менен стандарттарды толугу менен иштеп чыгуу. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын АӨ буйругу менен бекитүү. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары;

Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө АӨ буйругу

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл

августун  2-аптасы

— Жумушчу комиссиянын төрагасы;

 

№2 тапшырма: Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун ыкмасын жана формасын тандап алуу Күтүлгөн жыйынтык (индикатор)

КТК чыгаруу кызмат көрсөтүүсүн уюштуруунун эффективдүү ыкмасы жана формасы тандалып алынды;

2.1 Кызмат көрсөтүү кимдин ыйгарым укугу болгонун аныктап алуу Кызмат көрсөтүүнүн тиби аныкталат — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл

июнь

— Жумушчу комиссиясынын  төрагасы;

 

2.2 Кызмат көрсөтүүнүн тибине жараша аны уюштуруу ыкмасын тандап алуу Кызмат көрсөтүүнү уюштуруунун бардык мүмкүн болгон ыкмалары — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл

июнь

— Жумушчу комиссиясынын  төрагасы;

 

2.3 Кызмат көрсөтүү коммуналдык катары тандалган учурда АӨ кызыкчылыктарына жооп берген, алгылыктуу кызмат көрсөтүүнү уюштуруу ыкмасын тандап алуу Төм. ичинен ыкма тандалып алынат:

—          Муниципалдык ишканага аутсорсинг

—          Жеке адамга/компанияга аутсорсинг

—          КЭУга аутсорсинг

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл

июнь

— Жумушчу комиссиясынын  төрагасы;

 

2.4 Тандалган ыкмага жараша кадам-кадамы менен иш-аракеттердин алгоритмин иштеп чыгуу Тандалып алынган ыкма боюнча ырааттуу иш-аракеттердин болгону — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл

июлдун 1-аптасы

— Жумушчу комиссиясынын  төрагасы;

 

№3 тапшырма: Кызмат көрсөтүүнүн баасын эсептөө Күтүлгөн жыйынтык (индикатор):

Кызмат көрсөтүүнүн баасы эсептелинди: коммуналдык типте богон учурда – рентабелдүүлүктү эсепке алуу менен; коомдук типте болгон учурда өздүк наркын эсепке алуу менен

3.1 Кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын КР Өкмөтүнүн №83 токтомуна ылайык эсептөө, мында амортизациялык чегерүүлөр жана рентабелдүүлүгү эсепке алынат Бир абонентке кызмат көрсөтүүнүн баасы;

Бир үй кожолугуна кызмат көрсөтүүнүн баасы

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл

июлдун 2-аптасы

— Жумушчу комиссиясынын  төрагасы;

— АӨ ФЭБ башчысы

3.2 Кызмат көрсөтүүнүн баасына жараша жашоочулардын санына же үй кожолуктардын санына жараша тарифти эсептөө тууралуу чечимди кабыл алуу Тарифти чегерүүнүн формасы тууралуу чечим;

Кызмат көрсөтүүгө жеңилдик алгандар тууралуу чечим кабыл алуу

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл

июлдун 2-аптасы

— Жумушчу комиссиясынын  төрагасы;

— АӨ ФЭБ башчысы

№4 тапшырма: кызмат көрсөтүүнүн баасын макулдашуу жана аны ресурс менен толтуруу Күтүлгөн жыйынтык (индикатор):

·        Кызмат көрсөтүүнүн баасы жергиликтүү жамаат менен макулдашылды жана аны АК бекитти;

·        Кызмат көрсөтүүнү каржылоо булактары аныкталды

4.1 Кызмат көрсөтүүнүн баасын макулдашуу боюнча коомдук угууларды, фокус топторду, сурамжылоолорду жүргүзүү Чогулуштардын протоколдору;

Кабыл алынган чечимдер;

Анкеталар жана фокус топтор боюнча жыйынтыктар

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл

июлдун 3-аптасы

— Жумушчу комиссиясынын  төрагасы;

— АӨ ФЭБ башчысы

4.2 Кызмат көрсөтүүлөрдү каржылоо булактарын аныктоо, тактоо жана макулдашуу Чогулуштардын протоколдору;

Кабыл алынган чечимдер;

 

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл

июлдун 3-аптасы

— Жумушчу комиссиясынын  төрагасы;

— АӨ ФЭБ башчысы

№5 тапшырма: Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчүнү тандап алуу Күтүлгөн жыйынтык (индикатор):

Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү (провайдер) тандалып алынды

5.1 Конкурсту өткөрүү тууралуу жобону даярдоо жана бекитүү Конкурсту өткөрүү тартиби боюнча Жобону бекитүү тууралуу айылдык кеңештин токтому;

Конкурсту өткөрүү тартиби боюнча жобо

— Жергиликтүү кеңеш;

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл

июлдун 4-аптасы

— Жумушчу комиссиясынын  төрагасы;

— Айылдык кеңештин төрагасы;

— Айыл өкмөт аппаратынын профилдик адиси

5.2 Конкурстук комиссияны түзүү —    Конкурстук комиссияны түзүү жөнүндө айыл өкмөт башчынын буйругу Жумушчу комиссия;

Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл

майдын 4-аптасы

— Айыл өкмөт башчысы;

— Жооптуу катчы

5.3 Жеткирип берүүчүнү тандап алуу боюнча конкурсту өткөрүү —    Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчүнү тандап алуу боюнча конкурстук комиссиянын протоколу — Конкурстук комиссия;

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл

августтун

1-2-аптасы

— Конкурстук комиссиянын төрагасы;

— Айыл өкмөт аппаратынын профилдик адиси

5.4 Айыл өкмөтү менен кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү ортосунда тейлөө келишимин иштеп чыгуу, аны түзүү —    Кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирип берүүчү тууралуу тейлөө келишими — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

— Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү

2019 жыл

августтун

3-аптасы

— Айыл өкмөт башчысы;

— Жооптуу катчы;

— Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү

5.5 Муниципалдык мүлктү колдонуу келишимин даярдоо, түзүү (ижарага берүү, чарба жүргүзүү) Муниципалдык мүлктү пайдалануу тууралуу келишим (Ай сайын муниципалдык мүлккө амортизациялык чегерүүлөргө барабар көлөмдө ижара акысын чегерүү менен ижара келишими) — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

— Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү

2019 жыл

Августтун

4-аптасы

— Айыл өкмөт башчысы;

— Жооптуу катчы;

— Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү

№6 тапшырма: Кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына коомдук мониторинг Күтүлгөн жыйынтык (индикатор):

Коомдук мониторинг туруктуу негизде маал-маалы менен өткөрүлүп турат;

Мониторингдин жыйынтыгы боюнча чечимдер кабыл алынат

6.1 Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобу  (БМжБТ) тууралуу Жобону иштеп чыгуу жана бекитүү —    Жергиликтүү кеңештин токтому — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

— Жергиликтүү кенеш

2019 жыл

сентябрдын 1-аптасы

— Жумушчу комиссиянын төрагасы;

— Айылдык кеңештин төрагасы;

— Айыл өкмөт аппаратынын профилдик адиси

6.2 Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобун  (БМжБТ) түзүү —    БМжБТ түзүү жөнүндө айыл өкмөт башчысынын буйругу — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл

сентябрдын 1-аптасы

— Айыл өкмөт башчысы;

— Жооптуу катчы

6.3 Кызмат көрсөтүүлөргө мониторинг жүргүзүү планын даярдоо Жумушчу комиссиянын бекитилген мониторинг планы — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл

сентябрдын 2-аптасы

— Жумушчу комиссиянын төрагасы;

— Жумушчу комиссиянын катчысы

6.4 Кызмат көрсөтүүнүн сапатына мониторинг жана баалоо жүргүзүү —    Мониторингдин жыйынтыктары боюнча БМжБТ актысы

—    БМжБТ отчету

— БМжБТ Бекитилген мониторинг планына ылайык туруктуу негизде — БМжБТ төрагасы

 

 

 

№ 3 кызмат көрсөтүү боюнча стандарттар: Сугат суу менен камсыз кылууну уюштуруу

            Стандартты иштеп чыгуу үчүн критерий Кызмат көрсөтүүнүн стандарты
1 Жеткиликтүүлүк —                   Сугат суулары баардык айдоо жерлерине  текши жеткирилет
2 Ыңгайлуулук —                   Айдоо аянттары тегиз, арыктар тазаланган
3 Кызмат көрсөтүүнүн сапаты —                   Суу көп өлчөмдө жеткирилет

—                   Тушумдун мол берилиши

4 Ишке ашырылган убактысы —                   Мезгил-мезгили менен

 

№3 кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча иш-аракеттер планы: Сугат суу менен камсыз кылууну уюштуруу

            Кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча иш-аракеттер Күтүлгөн жыйынтык/ продукт Ресурстар Өткөрүү мөөнөтү Жооптуу
№1 кызмат көрсөтүүнүн аталышы: Сугат суунун сапатын жакшыртуу
Максаты: Сугат суу кызмат көрсөтүүсүн уюштуруу Күтүлгөн жыйынтык (индикатор):

Сугат сууларынын үзгүлтүксүз агышы

Сугат сууларынын көп өлчөмдө агышы

Түшүмдүн мол болушу;

№1 тапшырма: Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын иштеп чыгуу Күтүлгөн жыйынтык (индикатор)

Жарандардын – кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн пикирин эсепке алуу менен кызмат көрсөтүүлөрдүн даярдалган стандарттарынын болушу.

Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары айыл өкмөт  башчысынын буйругу менен бекитилди.

1.1 Айыл чарба кызмат көрсөтүүлөрүнүн стандарттарынын жумушчу вариантын иштеп чыгуу Кызмат көрсөтүүгө шайкеш келген критерийлердин алкагында стандарттардын долбоорунун болушу — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

март

2019 жыл

— Жумушчу комиссиянын төрагасы;
1.2 Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын тактоо жана аныктоо боюнча фокус топторду, айылдык чогулуштарды жана сурамжылоолорду жүргүзүү Чогулуштардын протоколдорунун болгону;

Кызмат көрсөтүүлөрдүн ыктымал керектөөчүлөрү толтурган анкеталардын иштетилген жыйынтыктарынын болгону

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл апрель

1-2-аптасы

— Жумушчу комиссиянын төрагасы;
1.3 Кызмат көрсөтүүлөрдүн ыктымалдуу керектөөчүлөрүнүн пикирлерин эсепке алуу менен стандарттарды толугу менен иштеп чыгуу. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын Айыл өкмөттүн буйругу менен бекитүү. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары;

Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө Айыл өкмөттүн буйругу

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл апрель

2-аптасы

— Жумушчу комиссиянын төрагасы;
№2 тапшырма: Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун ыкмасын жана формасын тандап алуу Күтүлгөн жыйынтык (индикатор)

Сугат суу кызмат көрсөтүүсүн уюштуруунун эффективдүү ыкмасы жана формасы тандалып алынды;

2.1 Кызмат көрсөтүү кимдин ыйгарым укугу болгонун аныктап алуу Кызмат көрсөтүүнүн тиби аныкталат — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл апрель — Жумушчу комиссиянын төрагасы;
2.2 Кызмат көрсөтүүнүн тибине жараша аны уюштуруу ыкмасын тандап алуу Кызмат көрсөтүүнү уюштуруунун бадык мүмкүн болгон ыкмалары — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл апрель — Жумушчу комиссиянын төрагасы;
2.3 Кызмат көрсөтүү коммуналдык катары тандалган учурда АӨ кызыкчылыктарына жооп берген, алгылыктуу кызмат көрсөтүүнү уюштуруу ыкмасын тандап алуу Төм. ичинен ыкма тандалып алынат:

—          Жеке адамга/компанияга аутсорсинг

—          СПА

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл апрель — Жумушчу комиссиянын төрагасы;
2.4 Тандалган ыкмага жараша кадам-кадамы менен иш-аракеттердин алгоритмин иштеп чыгуу Тандалып алынган ыкма боюнча ырааттуу иш-аракеттердин болгону — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл май

1-аптасы

— Жумушчу комиссиянын төрагасы;
№3 тапшырма: Кызмат көрсөтүүнүн баасын эсептөө Күтүлгөн жыйынтык (индикатор):

Кызмат көрсөтүүнүн баасы эсептелинди

3.1 Кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын эсептоо Бир абонентке кызмат көрсөтүүнүн баасы;

 

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

 2019 жыл май

2-аптасы

— Жумушчу комиссиянын төрагасы;

— Айыл өкмөттүн ФЭБ башчысы

3.2 Кызмат көрсөтүүнүн баасына жараша жашоочулардын санына же үй кожолуктардын санына жараша тарифти эсептөө тууралуу чечимди кабыл алуу Тарифти чегерүүнүн формасы тууралуу чечим;

Кызмат көрсөтүүгө жеңилдик алгандар тууралуу чечим кабыл алуу

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

 2019 жыл май

2-аптасы

— Жумушчу комиссиянын төрагасы;

— Айыл өкмөттүн ФЭБ башчысы

№4 тапшырма: кызмат көрсөтүүнүн баасын макулдашуу жана аны ресурс менен толтуруу Күтүлгөн жыйынтык (индикатор):

·        Кызмат көрсөтүүнүн баасы жергиликтүү жамаат менен макулдашылды жана аны АК бекитти;

·        Кызмат көрсөтүүнү каржылоо булактары аныкталды

4.1 Кызмат көрсөтүүнүн баасын макулдашуу боюнча коомдук угууларды, фокус топторду, сурамжылоолорду жүргүзүү Чогулуштардын протоколдору;

Кабыл алынган чечимдер;

Анкеталар жана фокус топтор боюнча жыйынтыктар

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл май

3-аптасы

— Жумушчу комиссиянын төрагасы;

— Айыл өкмөттүн ФЭБ башчысы

4.2 Кызмат көрсөтүүлөрдү каржылоо булактарын аныктоо, тактоо жана макулдашуу Чогулуштардын протоколдору;

Кабыл алынган чечимдер;

 

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл май

3-аптасы

— Жумушчу комиссиянын төрагасы;

— Айыл өкмөттүн ФЭБ башчысы

№5 тапшырма: Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчүнү тандап алуу Күтүлгөн жыйынтык (индикатор):

Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү (провайдер) тандалып алынды

5.1 Конкурсту өткөрүү тууралуу жобону даярдоо жана бекитүү Конкурсту өткөрүү тартиби боюнча Жобону бекитүү тууралуу айылдык кеңештин токтому;

Конкурсту өткөрүү тартиби боюнча жобо

— Жергиликтүү кеңеш;

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл май

4-аптасы

— Жумушчу комиссиянын төрагасы;

— Айылдык кеңештин төрагасы;

— Айыл өкмөттүн аппаратынын профилдик адиси

5.2 Конкурстук комиссияны түзүү —    Конкурстук комиссияны түзүү жөнүндө айыл өкмөт башчынын буйругу — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл май

4-аптасы

— Айыл өкмөттүн башчысы;

— Жооптуу катчы

5.3 Жеткирип берүүчүнү тандап алуу боюнча конкурсту өткөрүү —    Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчүнү тандап алуу боюнча конкурстук комиссиянын протоколу — Конкурстук комиссия;

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл июнь

1-2-аптасы

— Конкурстук комиссиянын төрагасы;

— Айыл өкмөт аппаратынын профилдик адиси

5.4 Айыл өкмөтү менен кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү ортосунда тейлөө келишимин иштеп чыгуу, аны түзүү —    Кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирип берүүчү тууралуу тейлөө келишими — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

— Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү

2019 жыл июнь

3-аптасы

— Айыл өкмөттүн башчысы;

— Жооптуу катчы;

— Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү

№6 тапшырма: Кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына коомдук мониторинг Күтүлгөн жыйынтык (индикатор):

Коомдук мониторинг туруктуу негизде маал-маалы менен өткөрүлүп турат;

Мониторингдин жыйынтыгы боюнча чечимдер кабыл алынат

6.1 Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобу  (БМжБТ) тууралуу Жобону иштеп чыгуу жана бекитүү —    Жергиликтүү кеңештин токтому — Жергиликтүү кенеш;

— Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл июль

1-аптасы

— Айылдык кеңештин төрагасы;

— Айыл өкмөттүн аппаратынын профилдик адиси

6.2 Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобун  (БМжБТ) түзүү —    БМжБТ түзүү жөнүндө айыл өкмөт башчысынын буйругу — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл июль

1-аптасы

— Айыл өкмөт башчысы;

— Жооптуу катчы

6.3 Кызмат көрсөтүүлөргө мониторинг жүргүзүү планын даярдоо Жумушчу комиссиянын бекитилген мониторинг планы — Жумушчу комиссия

— Айыл өкмөт аппараты

2019 жыл июль

2-аптасы

— Айыл өкмөт башчысы;

 

6.4 Кызмат көрсөтүүнүн сапатына мониторинг жана баалоо жүргүзүү —    Мониторингдин жыйынтыктары боюнча БМжБТ актысы

—    БМжБТ отчету

— БМжБТ Бекитилген мониторинг планына ылайык туруктуу негизде — БМжБТ төрагасы

 

 

 

 1. Мониторинг жана баалоо

 

Стратегия көп деңгээлдүү Мониторинг жана баалоо (МжБ) системасын караштырат:

 • Стратегияны ишке ашырууда иш-аракеттердин ырааттуулугунун сакталуусуна жана жыйынтыктарга жетүүгө Жумушчу комиссия тарабынан мониторинг.
 • Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчүнүн келишимдик милдеттенмелерин аткаруу боюнча ЖӨБ органынын (айыл өкмөттүн) атынан тапшырыкчынын мониторинги. МжБ боюнча Айыл өкмөтүнүн башчысынын иш-аракеттери өз алдынча иштелип чыгат.
 • Кызмат көрсөтүүнү аткаруучунун, анын ичинде кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчүнүн жумушунун сапатына бенефициарлар тарабынан биргелешкен мониторинг жана баалоо жүргүзүү. БМжБ Планын подрядчы кызмат көрсөтүүгө келишимге кол койгондон кийин БМжБТ иштеп чыгат.

Мониторингдин жыйынтыктары боюнча ЖӨБ органдары кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчүнүн айтылган стандарттарга ылайык зарыл сапатта кызмат көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөрүн текшеришет. Стандарттардан четтеген учурда ЖӨБ органы кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчүгө өз милдеттенмесин аткаруусу үчүн чара көрө алат. Эгерде кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарынан четтөө болсо, ЖӨБ органы керектөөчү менен макулдашып, стандарттарды өзгөртүү жана аларды ЖӨБ органы менен кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө шайкеш келтирүү тууралуу чечим кабыл алат.

 

 

 1. Кызмат көрсөтүүлөрдүн туруктуулугуна таасирин тийгизген факторлор.

Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясын андан ары да ишке ашыруу баскычтарында анын туруктуулугунун/туруксуздугунун тышкы факторлорунун төмөнкүдөй классификацияларын пайдаланууга болот.

Ченемдик укуктук факторлор. Кызмат көрсөтүүлөрдүн инфраструктурасы жана бул процесстер узак мөөнөттүн ичинде өз функцияларын аткаруу үчүн мүмкүнчүлүктөр болгон учурда Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясынын туруктуулугу камсыздоого болот. Бул жерде элге кызмат көрсөтүүлөр жаатында так мыйзамдар жана мыйзамдык ченемдик укуктук актылар талап кылынат. Кызмат көрсөтүүлөр жана алардын параметрлери жөнүндө мыйзамдарды жаңылоого зарылчылык коомдо ушундай муктаждык пайда болгон учурда чыгат.

Технологиялык факторлор. Технологиялык туруктуулукка программалык платформаларды жана программалык өнүмдөрдү колдонуу менен жетсе болот. Алар узак убакыт аралыгында түрдүү жеткирүүчүлөрдүн аппараттык платформалары ортосунда оңой эле орун которо алат. Башка бир факторлор: кызмат көрсөтүүлөр системасында маалыматтарды иштетүү жана өткөрүп берүү каражаттары, маалыматтарды жана колдонуучулардын жеке маалыматтарын коргоо каражаттары болушу керек.

Социалдык-маданий факторлор. Мисалы, төмөнкүлөр Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясынын социалдык-маданий туруктуулугунун факторлору болушу мүмкүн: муниципалитет уюштурган кызмат көрсөтүүлөргө карата элдин ишеними, колдонуучулардын интерфейстердин ыңгайлуу болушу, акыга кызмат көрсөтүүлөрдүн жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн алымдардын (пошлиналардын) жарандарга жетимдүү болгону, жалпы колдонуучу жерлерде кызмат көрсөтүүлөргө ыңгайлуу жеткиликтүүлүк, кызмат көрсөтүүлөрдү өркүндөтүү боюнча жарандар менен бизнестин сунуштарын муниципалитеттин жетекчилиги жана мамлекет кабыл ала билгени.

Финансылык-экономикалык факторлор. Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясынын туруктуулугунун финансылык-экономикалык факторлору бюджетти өз убагында түзүү жана анын жетиштүү болгону менен аныкталат. Бюджет Стратегияны узак мөөнөткө өнүктүрүп, камсыздап тургандай түзүлүшү керек. Бюджеттин системанын муктаждыктарына шайкештиги, кызмат көрсөтүүдө мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү колдонуу ж.б. туруктуулуктун факторлору болуп эсептелинет.

Саясий факторлор. Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясын андан ары да ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн саясий туруктуулук өтө маанилүү фактор болуп саналат. Саясий туруктуулук муниципалитетти өнүктүрүү үчүн стратегиялык мааниге ээ. Бул жерде талаштуу маселелер боюнча мунаса табуу үчүн муниципалитеттин жетекчилиги менен жарандык коомдун диалогу өтө маанилүү.

Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясы жыйынтыкка жетүүгө багытталышы керек. Бул жыйынтык ЖӨБ органдарына жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүнүн алкагында сапаттуу кызмат көрсөтүүлөрдү уюштурууга, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруунун деңгээлинде сапаттуу кызмат көрсөтүүнүн туруктуу системасын түзүүгө жол ачат.

Стратегияны ишке ашыруу үчүн ресурстар

Стратегиянын алкагында иш-чаралар төмөнкүлөрдүн эсебинен жүзөгө ашырылат:

— жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын эсебинен;

— кызмат көрсөтүүлөрдү алуучулардын жана жеткирүүчүлөрдүн каражаттарынын эсебинен;

— донордук уюмдардын гранттарынын эсебинен;

— демөөрчүлөрдүн каражаттарынын эсебинен.

Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун жана жеткирүүнүн алкагында ЖӨБ органдарынын ишинин эффективдүүлүгүнө мониторинг жана баалоо жүргүзгөн бүтүн системаны даярдоого өзгөчө көңүл бурулушу керек. Бул система критерийлердин жана көрсөткүчтөрдүн тең салмактуу топтомуна, ошондой эле жарандык коом институтунун катышуусун караштырган жөнөкөй жол-жоболорго негизделиши керек.

Сапаттуу кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу чөйрөсүндө ЖӨБ органдарынын ишине коомдук мониторинг жана баалоо жүргүзүүнүн жол-жоболору жергиликтүү ченемдик укуктук актыларда бекитилет жана мындай иштерди аткарууда жергиликтүү жарандык коом институттарынын дарамети жогорулайт.

 

— Кызмат көрсөтүүлөр жаатындагы негизги көйгөйлөр

— жарандарга кызмат көрсөткөн ЖӨБО ички регламенттерди жетекчиликке алышат, бул регламенттер коомдун талаптарына жана улам барган сайын көбөйүп жаткан муктаждыктарына жооп бербейт, кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жана эффективдүүлүгүн эсепке албаган нормативдерге негизделген. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары жана аларды кабыл алуунун жол-жоболору жок;

— Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун жана бул процессти талкуулоого жарандык коомду тартуунун механизми жетиштүү иштелип чыккан эмес/оптималдуу эмес. Мындан улам кызмат көрсөтүүлөрдү башкарууга карата жарандык коомдун катышуусу солгун;

Жогоруда аталган көйгөйлөр өз убагында чечилбесе, түрдүү тобокелдиктер жана коркунучтар пайда болушу ыктымал (экономикалык, социалдык, башкаруучулук, уюштуруучулук ж.б.). Бул коркунучтар тийиштүү алдын алуучу чараларды иштеп чыгууну талап кылууда.

Стратегияда белгиленген чараларды ишке ашырып жатканда тобокелдиктерди жана коркунучтарды өз убагында аныктоого, зарыл болгон чараларды өз убагында көрүүгө мониторинг жана баалоо жүргүзүү системасы көмөктөшөт.

— Күтүлгөн жыйынтыктар

Стратегиянын алкагында белгиленген иш-чараларды ийгиликтүү ишке ашыруу ЖӨБ органдарын жаңы сапаттуу деңгээлге алып чыгат. Бул болсо төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

— ЖӨБ жоопкерчиликтүү болот;

— жергиликтүү жамааттын суроо-талаптарына жана күтүүлөрүнө негизделген сапаттуу жана туруктуу кызмат көрсөтүүлөр;

— жарандар жергиликтүү жамааттардын иштерине реалдуу катышат;

— кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүчүлөр ЖӨБ органдары менен өз ара пайдалуу болгон макулдашууларга жетише алышат, кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруунун эрежелери түшүнүктүү болот, туруктуулук үчүн пайдубал түптөлөт.

 

Туруктуулук үчүн сунуштамалар:

 1. Кызмат көрсөтүүлөрдү иштелип чыккан стандарттарга ылайык жеткирүү зарыл, бул стандарттар кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын чагылдырып турат. Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу бир тараптуу тартипте эмес, жарандык коомду тартуу менен жүзөгө ашырылууга тийиш;
 2. Кызмат көрсөтүүлөр жаатында ЖӨБО жарандык коом институттары менен кызматташууга тийиш. Бул болсо жарандык коомду процесске жигердүү тартууга көмөктөшөт;
 3. Жарандык коомду жигердүү тартуу менен айыл өкмөтүнүн ишинин натыйжалуулугун баалоонун жаңы усулдары иштелип чыгып, колдонулушу керек;
 4. Коомчулук кызмат көрсөтүүлөр жаатында кабыл алынган чечимдер тууралуу маалыматтарга жете алгыдай механизмдер даярдалып, киргизилиши керек. Муну болсо маалыматтарды электрондук жана басма каражаттарында жарыялоо жолу менен ишке ашырса болот;
 5. Кызыкчылыктары боюнча бириккен топтор жана эксперттер пикир алыша турган көз карандысыз аянтча түзүлүшү керек. Бул болсо кызмат көрсөтүүлөрдү башкаруу жаатында өз позициясын билдирүү үчүн кызыкдар жактарга шарттарды түзүп берет;
 6. Калкка кызмат көрсөткөндөр жана бул жааттагы маселелерди чечүү жолдорун сунуштаган, иш-чаралар планын даярдай турган бейөкмөт уюмдар менен мындан дагы тыкыс байланышты түзүүгө көмөктөшүү;
 7. Кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына мониторинг жүргүзүү жаатында биргелешкен мониторинг жана баалоо топторунун ишинин жыйынтыктары боюнча коомдук угууларды өткөрүү;
 8. Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясын мындан ары ишке ашырууда натыйжалуу кадамдардын бири – талап кылынган билимге ээ болгон, практикалык тажрыйбасы бар эксперттерди, консультанттарды, бейөкмөт уюмдарды, консалтингдик компанияларды тартуу. Тыштан тартылган эксперттер тигил же бул инновациялык тапшырмаларды аткаруу боюнча жеке программаны даярдай алышат, ошондой эле компаниянын кызматкерлерине зарыл болгон маалыматтарды бере алышат. Бул эң эле рационалдуу чечим болууда. Бир жагынан тажрыйбасы жана билими бар консультанттар алдыга коюлган максаттарга жетип, стратегияны даярдап, чыгашаларды эсептеп чыгуунун эң ыкчам ыкмасын табууга жөндөмдүү. Аны менен катар зарыл болгон учурда иштеп жаткан персоналды окутууга да аз убакыт кетет жана кызматкерлердин өз милдеттенмелерин аткаруу сапатына да чоң таасирин тийгизет.

Тышкы консультанттардын кызмат көрсөтүүлөрүнө болгон муктаждык түрдүү себептер менен шартталган. Мисалы, жергиликтүү деңгээлде ички ресурстар жок, убакыт тартыш (ал эми консультант даяр чечимдерди сунуштай алат), экономикалык жактан максатка ылайыктуу эмес (адисти же бир чоң кызматты айлык төлөп кармаганга караганда тыштан консультант жалдаганга азыраак убакыт кетет), айрым маселелер купуя болот.

 

Корутунду

Сапаттуу кызмат көрсөтүүлөрдүн системасын иштеп чыгуунун жана ишке ашыруунун туруктуулугунун/туруксуздугунун факторлорун изилдеп чыккан соң үзгүлтүксүз анализ жасап, андан сабак алуу өтө маанилүү. Бул ЖӨБ органынын ишин жакшыртуу, кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу, жарандардын ЖӨБО ишине көбүрөөк канааттануусу үчүн зарыл. Ошондой эле элге маалыматтын көп жакшы жетпей жатканы, башкаруу органдарында ачык-айкындуулуктун деңгээлинин төмөндүгү негизги көйгөйлөр экенин эсепке алуу менен, кызмат көрсөтүүлөр тууралуу элдин маалымдуулугун жогорулатуу жана кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүчүлөрдүн ачык-айкындуулугун арттыруу боюнча иш-чараларды каржылоо жолдорун үзгүлтүксүз караштырып туруу зарыл.

Комментирование запрещено