Депутаттардын Чет-Нура айыл аймагынын айылдык Кеңешинин XXVII чакырылышынын кезексиз XIX сессиясынын 21-май 2019-жылдагы № 19/3ТОКТОМУ

shapka_cn.jpg

Депутаттардын Чет-Нура айыл аймагынын  айылдык Кеңешинин

XXVII чакырылышынын  кезексиз  XIX  сессиясынын

ТОКТОМУ

21-май  2019-жыл № 19/3                                                   Орто-Нура айылы

Чет-Нура айыл өкмөтүнүн 2019-жылдын I кварталына бюджеттин аткарылышы боюнча отчету

         Чет-Нура айыл өкмөтүнүн 2019-жылдын I кварталына бюджеттин

аткарылышы боюнча отчетунун негизинде,

Чет-Нура айылдык Кеңешинин  XIX сессиясы токтом кылат:

  1. Чет-Нура айыл өкмөтүнүн 2019-жылдын I кварталына бюджеттин аткарылышы боюнча отчету канааттандырарлык деп табылсын.
  1. Бюджеттин аткарылбай  калган түрлөрү  кийинки кварталда  аткарууга алынсын.
  2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айыл өкмөтүнүн башчысы           А.Мүсүркановго тапшырылсын.

Төрага:                                                                                     Т.Сыдыкбеков

Чет-Нура айыл округунун 2019-жылдын  3 айлык отчетунун  түшүндүрмө баракчасы
           Чет-Нура айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүгү  3397,0  миң сомго жана чыгаша бөлүгү  3397,0  миң сом болуп бекиген. 3 айлык отчет менен такталган пландын киреше бөлүгү  3778,3  миң сом, факты боюнча чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы 2829,0  миң сом болуп өзгөрүлдү. Киреше бөлүгүнүн анализи төмөндөгүдөй болду.
 
Кирешенин түрлөрү Сметада бекигени Такталган план фактич аткарылганы % аткарыл  
1 Кирешеден түшкөн салык 585,2 585,2 557,9 95,3  
2 Патенттик негиздеги салык 59,7 59,7 51,5 86,3  
3 Кыймылсыз мүлк салыгы 0,9 0,9 4,3 477,8  
4 Транспорт салыгы 34,9 34,9 22,6 64,8  
5 Огород салыгы 26,1 26,1 26,3 100,8  
6 Айыл чарбасына арналган жер салыгы 77,8 77,8 91,9 118,1  
7 Айыл чарбасына арналбаган жер салыгы 1,7 1,7 8 470,6  
8 Сатуудан түшкөн салык 69,9 69,9 7,7 11,0  
9 КБФ арендасы 42,8 42,8 87,7 204,9  
11 Жайыт үчүн төлөм 167,3 167,3 197,5 118,1  
12 Мусор салыгы 2,2 2,2 2,1 95,5  
14 Административдик айып       #####  
15 Токой чарасын пайдалануу     249,1 #####  
16 Плата за исползование лесных ресурсов       #####  
17 Лицензия берүү 50,4 50,4 38,1 75,6  
18 Мамлекеттин пайдасына алынган кирешелер       #####  
19 Атайын каражат 226,4 226,4 250,0 110,4  
  Жыйынтыгы: 1345,3 1345,3 1594,7 118,5  
20 Тендештирүүчү  грант 2051,7 2051,7 1872,8 91,3  
21 Делегирование статиста ЦТ   381,7 381,7 100,0  
22 Эмгек акынын көбөйүшүнө берилүүчү ЦТ       #####  
23 Башка төлөмдөр үчүн ЦТ           #####  
24 Э/энергияга женилдик       #####  
  итого: 2051,7 2433,4 2254,5 92,6  
  всего: 3397,0 3778,7 3849,2 101,9  
  Жыл башына калдык (Негизги каражат)   1801,3      
  Жыл башына калдык (Атайын каражат)   180,3      
  итого: 3397,0 5760,3 3849,2    
             Жергиликтүү бюджетке түшкөн кирешелер такталган планга карата 1,1 эсеге  аткарылган. Автоунаадан алынуучу салык  64,8% , а/чарба багытында колдонулган жер салыгы 1,1 эсеге ,   патенттөөнүн негизинде  86,3%ке,  кыймылсыз мүлктөн алынуучу салык 4,7 эсеге, киреше салыгы 95,3 % ке, огород багытында колдонулган жер салыгы 1,0 эсеге , соода кылуудан түшүүчү салык  11% ке,таштанды чыгаруу салыгы 95,5 %ке,   КБФ жерлеринин аренда акысы 2 эсеге,  жайыт акысын чогултуу 1,1 эсеге,  лицензия берүүгө акы 75,6% ге, атайын каражат 1,1 эсеге аткарылды.
Чыгаша болугу:
Бөлүм  Сметада бекитилген Тактал. план Кассалык чыгаша Фактич чыгаша Откл Ө/-касса Откл Ө/- Факт Аткарылышы
1 Башкаруу аппараты 1876,0 3060,9 1729,2 1729,2 -1331,7 -1331,7 56,5
2 Билим берүү тармагы 901,5 1121,5 419,6 419,6 -701,9 -701,9 37,4
3 Мадания бөлүмү 452,2 594,6 438,6 438,6 -156,0 -156,0 73,8
4 Соц тармакка 0,0 241,6 241,6 241,6 0,0 0,0 100,0
5 Жайыт 167,3 421,3 0,0 0,0 -421,3 -421,3 0,0
  баары: 3397,0 5439,9 2829,0 2829,0 -2189,6 -2189,6 52,0
                 
Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы
код статьялар  Сметада бекитилген Тактал. План Кассалык чыгаша Фактич чыгаша Откл Ө/-касса Откл Ө/- Факт Аткарылышы
2111 Эмгек акы 1488,9 1488,9 1448,7 1448,7 -40,2 -40,2 97,3
2121 Соц фонд 217,1 217,1 217,2 217,2 0,1 0,1 100,0
2211 Командир.чыгым 12,5 12,5 0,3 0,3 -12,2 -12,2 2,4
2212 Комуналдык чыгым 11,6 11,6     -11,6 -11,6 0,0
2214 Транспорт чыгымы 20,0 100,0 50,0 50,0 -50,0 -50,0 50,0
2215 Башка чыгымдар 62,6 208,5 12,0 12,0 -196,5 -196,5 5,8
2221 Имаратты ремонттого   126,7     -126,7 -126,7 0,0
2222 Жабдууларды алууга 40,0 157,0     -157,0 -157,0 0,0
2224 Көмүр алууга         0,0 0,0 #####
2823 Соттун чечими         0,0 0,0 #####
2231 Э/энергиясына төлөмдөр 23,3 23,3 1,0 1,0 -22,3 -22,3 4,3
3111 Капиталдык ремонт   715,3     -715,3 -715,3 0,0
3112 Машины и оборудов         0,0 0,0 #####
3113 Осумдукторду алуу         0,0 0,0 #####
  Атайын каражат         0,0 0,0 #####
  баары: 1876,0 3060,9 1729,2 1729,2 -1331,7 -1331,7 56,5
            Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органын кармоого бөлүнгөн акча каржаты  92,2 %га аткарылган.
Элге билим берүү бөлүмү
код статьялар  Сметада бекитилген Тактал. план Кассалык чыгаша Фактич чыгаша Откл Ө/-касса Откл Ө/- Факт Аткарылышы
2212 Комун чыгым         0,0 1,0 #####
2217 Медикаменттер   10,00     -10,0 -10,0 0,0
2218 Тамак ашка 434,2 434,2 61,3 61,3 -372,9 -372,9 14,1
2221 Имаратты ремонттого   75,0     -75,0 -75,0 0,0
2222 Жабдууларды алууга   52,0     -52,0 -52,0 0,0
2224 Көмүр алууга         0,0 0,0 #####
2231 Э/энергиясына төлөмдөр 240,9 240,9 167,4 167,4 -73,5 -73,5 69,5
3111 Капиталдык ремонт         0,0 0,0 #####
3112 Машины и оборудов   83,0     -83,0 -83,0 0,0
  Атайын каражат 226,4 226,4 190,9 190,9 -35,5 -35,5 84,3
            0,0 0,0 #####
  баары: 901,5 1121,5 419,6 419,6 -701,9 -700,9 37,4
                 Билим берүү тармагын кармоого бөлүнгөн акча каражаты  46,6 % га аткарылган.
Маданият бөлүмү
код статьялар  Сметада бекитилген Тактал. план Кассалык чыгаша Фактич чыгаша Откл Ө/-касса Откл Ө/- Факт Аткарылышы
2111 Эмгек акы 375,7 375,7 374,0 374,0 -1,7 -1,7 99,5
2121 Соц фонд 64,9 64,9 64,6 64,6 -0,3 -0,3 99,5
2215 Башка чыгымдар   10,0     -10,0 -10,0 0,0
2221 Имаратты ремонттого   27,4     -27,4 -27,4 0,0
2222 Жабдууларды алууга         0,0 0,0 #####
2223 Кийим буюмдарын жана башка формадагы жана атайын кийимдерди сатып алуу тигүү         0,0 0,0 #####
2224 Көмүр алууга           0,0 #####
2231 Э/энергиясына төлөмдөр 11,6 11,6     -11,6 -11,6 0,0
3111 Капиталдык ремонт         0,0 0,0 #####
3112 Машины и оборудов   105,0     -105,0 -105,0  
  баары: 452,2 594,6 438,6 438,6 -51,0 -156,0 73,8
Маданият бөлүмү өзүн өзү кармоого бөлүнгөн акча каражаты  97,0 % га аткарылган.
Социалдык тармактар бөлүмү
код статьялар  Сметада бекитилген Тактал. план Кассалык чыгаша Фактич чыгаша Откл Ө/-касса Откл Ө/- Факт Аткарылышы
2721 э/энергияга жеңилдик   241,6 241,6 241,6 0,0 0,0 100,0
  баары: 0,0 241,6 241,6 241,6 0,0 0,0 100,0
Социалдык тармактар боюнча калкка э/энергияга жардам катары Республикалык бюджеттен каржыланды.
Жайыт
код статьялар  Сметада бекитилген Тактал. план Кассалык чыгаша Фактич чыгаша Откл Ө/-касса Откл Ө/- Факт Аткарылышы
2215 Башка чыгымдар 167,3 421,3     -421,3 -421,3 0,0
3111 Капиталдык ремонт              
  баары: 167,3 421,3 0,0 0,0 -421,3 -421,3 0,0
                 
Жайыт өзүн өзү кармоого бөлүнгөн акча каржыланган жок. ЖПБнен заявка келген эмес.
                 
Чет-Нура  айыл  өкмөтүнүн башчысы:                                                                                  А.Мүсүрканов  
                 
Финансы-экономика бөлүм башчысы:       К.Ибраева  

Комментирование запрещено