Депутаттардын Чет-Нура айыл аймагынын айылдык Кеңешинин XXVI чакырылышынын кезектеги VI сессиясынын №6/8 ТОКТОМУ

shapka_cn

7-август 2013- жыл №6/8 Орто — Нура айылы

Чет-Нура айылынын административдик аймагына жер салыгын жана
1, 2, 3, 4 тайпадагы мүлк салыгынын обүектилерин киргизүү жана
Кз зоналдык коэфициентин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 17-октябрындагы «Кыргыз Республикасынын Салык Кодексин ишке киргизүү жөнүндөгү» №231 Мыйзамынын 3-беренесинин 3-пунктунун жана «Салык Кодексинин» 339 беренесинин 4-пунктунун негизинде, Чет-Нура айылынын административдик аймагында, Кыргыз Республикасынын «Салык Кодексинде» көрсөтүлгөн жергиликтүү салыктарды сактап калу жана жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн толтуруу максатында, Депутаттардын Чет-Нура айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VI сессиясы токтом кылат:

1. 1-январь 2014-жылдан баштап Чет-Нура айылынын административдик аймагында салыктын төмөндөгү түрлөрү киргизилсин:
— айыл чарба жерлерин пайдалангандык үчүн жер салыгы, короо жай жана багбанчылык жер участокторун пайдалангандык үчүн жер салыгы, калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалангандык үчүн жер салыгы;
— 1, 2, 3, 4 тайпадагы мүлк обүектилеринин мүлк салыгы;
— Кз зоналдык коэфициенти 1,0 өлчөмүндө бекитилсин.

2. Салыктык эсептер төмөндөгү тартипте жүргүзүлсүн:
— жер салыгы жана 1, 2, 3, 4 тайпадагы мүлк обүектилеринин мүлк салыгы Кыргыз Республикасынын «Салык Кодексинин» негизинде.

3. Бул токтом каттоого алынсын жана мамлекеттик укуктук актылардын реестрине киргизүү үчүн Нарын облустук адилет башкармалыгына жиберилсин.

4. Токтом 1-январь 2014-жылдан баштап күчүнө кирсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Чет-Нура айыл аймактык өкмөтүнүн башчысы Кудайбергенов Камчыбекке тапшырылсын.

Төрага: Т.Мамыров
_________________________________________________________________________
Жөнөтүлсүн: Нарын облустук адилет башкармалыгына, Чет-Нура айыл аймагынын айыл өкмөтүнө, Мамлекеттик салык кызматынын Нарын району боюнча башкармалыгына, туруктуу комиссияга, иш кагазга.

Комментирование запрещено