Иш план айыл окмоту

 

 

БЕКИТЕМИН

 Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-Аким ___________________     Т.К.Жанбоев

 04-январь 2016-жыл

   Чет-Нура айыл =км=тънън 2016-жылга карата иш-аракеттеринин планы милдеттери.

 

Милдеттер Көрүлүүчү чаралар Күтүлгөн жыйынтык Аткаруу мөөнөтү Тийиштүү стратегиялык же программалык документ  
Экономика жана финансы тармагы  
1 Чет-Нура айыл =км=тънън финансылык каражатын жогорулатуу. 2016-жылы жергиликтүү киреше бөлүгүн  жогорулатуу боюнча иш алып баруу  (киреше бөлүгүн 4267, млн. сомго жеткирүү) 2016-жылы жергиликтүү киреше бөлүгү жогорулайт

 

 

 

Декабрь

2013-2017-жылдарга улуттук туруктуу өнүктүрүү Стратегиясы.

КРнын салык мыйзамы

 
Салыктык базаны 1,04 пайызга көбөйтүү Салыктык базаны инвентаризациялоо жана салык төлөмдөрүн чогултууну жөнгө салууну жакшыртуу  
2 Жаңы жумуш орундарын түзүү Жаңы жумуш оорундарынын санын 20 ке жеткирүүгө аракеттерди көрүү Эл жеринде иш менен камсыз болот.  

 

Жыл ичинде

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-августундагы № 469 «КР социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн 2015-жылга жана 2016-2017-жылдарга болжолу жөнүндө» токтому.  
   
Транспорт жана жол тармагы  
3 Жолдордун

техникалык абалын жакшыртуу

Орто-Нура айылынын жащы конушунун жол каттамын ощдоо Транспорт каттамдарын жакшыртуу, калкты жол каттамдарындагы тейлөө ишинин сапатын көтөрүү Октябрь Кыргыз Республикасынын Туруктуу өнүктүрүүнү улуттук стратегиясынын негизинде 2014-2017-жылдары Чет-Нура айыл =км=тънън  өнүктүрүүнүн «Жол картасы»  
Ийри-Суу авто жолун 2,5 км аралыкта асфальт т=ш==. Жайыттардын жолдорун ощдоо 5 км-10 км  
Чакан ишканалар  
5 Чет-Нура айыл =км=тънд= жаңы ишкана ачуу Айыл аймакка бир ишкана ачуу Эл иш менен камсыз болот. Март Стратегиясынын негизинде 2014-2017-жылдары Чет-Нура айыл =км=тънън  өнүктүрүүнүн «Жол картасы»

 

 
  Май  
                                                                   2016-жыл тарых жана маданият жылына карата иш чаралар  
6 “2016-жылды Тарых жана маданият жылы деп жарыялоо жөнүндө” Жарлыкка ылайык иш алып баруу “2016-жылды Тарых жана маданият жылы деп жарыялоо жөнүндө” Жарлыкты айыл аймагында ишке ашыруу боюнча иш аракеттерди көрүү Айыл =км=тънънд=гъ маданият ъйън кап ремонттон =тк=зъп, тарихий музей ачуу. Июль,

август

Кыргыз Республикасынын Президентинин “2016-жылды Тарых жана маданият жылы деп жарыялоо жөнүндө” Жарлыгы  
Орто-Нура айылындагы “Жещиш” эстелигин реконструкциялоо, паркты к=ркт=ндъръъ  
 Айыл-чарба комплекси, азык-түлүк коопсуздук, айлана чөйрөнү коргоо тармактары  
7 Сугат каналдарын ирээтке келтиръъ

 

Чет-Нура айылындагы Байменде-2 каналын ощдоо, Т=ш-Булак, Ийри-Суу айылдарындагы каналдарды кап ремонттон =тк=зъъ. Орто-Нура айылындагы Беш бала жана Чощ +ст=н каналдарын ремонттоо. Сугат суусу менен үзгүлтүксүз камсыздалат.

Эл суу менен =з убагында камсыз болот, каналдар ощдолот.

 

 

 

     Май

 

 

2014-2017-жылдары Чет-Нура айыл =км=тънън  өнүктүрүүнүн «Жол картасы»  
8 Айыл чарба тармагын жакшыртуу Жайыттардын жолдорун, көпүрөлөрүн ремонттон өткөрүү Малчыларга шарт түзүлөт Июнь 2014-2017-жылдары Чет-Нура айыл =км=тънън  өнүктүрүүнүн «Жол картасы»  
Айдап себүү, оруп, жыюу өнөктүгүн өз убагында аткаруу жана дыйкандарга мамлекет тарабынан берилип жаткан аз пайыздуу кредитти дыйкандардын алышына к=м=к к=рс=тъъ      Март  
Ийри-Суу, Орто-Нура айылдарындагы купкаларды кап. ремонттон =тк=ръъ Майда малдын к=б=йъшън= шарт тъзъл=т май  
    Ак-Кыя айылындагы кампаны ремонттоо. Ър==н азыктары сакталат.      
Курулуш  
2016-жыл ичинде бүткөрүлүүчү объектилер  
9

 

 

 

 

2013-2014 -жылдары башталып, өтмө курулуш объектилеринин курулушун бүткөрүү

 

 Чет-Нура айылындагы бала бакчанын имаратын бътк=ръъ  

Тиешелүү тармактарда имаратка болгон муктаждыктар чечилет.

 

Жыл ичинде

 

Чет-Нура айыл =км=тънън 2014-2017 жылдарга туруктуу өнүгүү программасы;

титулдук тизмеге ылайык;

 

 

 

 

 

 
Чет-Нура айылындагы маданият ъйънън= жылуулук системасын орнотуу Жыл ичинде  
Калкты маданий жактан тейл== жакшырат

 

 
     
                                                           2016-жылы курулуш иштери башталып 2017-жылы бүткөрүлүүчү объектилер  
    Ак-Булущ айылындагы клубдун имаратын курууну улантуу, стенасын тургузуу Объектинин ишке берүү       аракеттери көрүлүп, тиешелүү курулуш жумуштары аткарылат   Чет-Нура айыл =км=тънън 2014-2017 жылдарга туруктуу өнүгүү программасы;  
Ак-Кыя айылына мончо куруу  
Айыл элинин саламаттыгы чындалат.  
             
Таза суу  
10 Ак-Кыя айылынын калкын таза суу менен камсыз кылуу Ак-Кыя айылындагы таза суунун ишке киргизъъ. Жергиликтүү калктын таза сууга болгон муктаждыгы чечилет Июнь Чет-Нура айыл =км=тънън 2014-2017 жылдарга туруктуу өнүгүү программасы;

 

 
Энергетика тармагы  
11 Калкты электр энергиясы менен камсыздоо Орто-Нура айылындагы жащы конуштарга трансформатор орнотуу Калкка үзгүлтүксүз, сапаттуу тейлөө менен электр энергиясын берүү Сентябрь Айыл =км=тънън 2013-2017 жылдарга туруктуу өнүгүү программасы  
  Аймактык өнүктүрүү  
12 Айыл =км=тънд= иштелип чыккан “Жол картадагы” аткарылуучу иштерге көзөмөл жүргүзүү Ар бир айылдын 2014-2017-жылдарга өнүгүү “Жол картасында” 2015-жыл ичинде жасалуучу иштерди ишке ашыруу Ар бир айылдын социалдык инфраструктурасын жакшыртуу  

Жыл ичинде

Айыл =км=тънън 2013-2017 жылдарга туруктуу өнүгүүнүн жол картасы  
13 Жашылдандыруу жана көрктөндүрүү боюнча иш алып баруу Ар бир айылдарда ишембиликтерди өткөрүү Калктуу конуштардын санитардык жана экологиялык абалын жакшыртуу  

Май

Ыйгарым укуктуу өкүлдүн буйругу  
Айыл аймагындагы ген пландары жок айылдарга ген план жасатуу Ар бир айылдын ген пландарын жасатуу, эскилерин жаңырттырып түзүү. Жаңы конуштар, жаңы курулмалар ген планга ылайык жүргүзүлүп айыл ичи ирээтке келет. Июнь Чет-Нура айыл =км=тънън 2013-2017 жылдарга

туруктуу өнүгүүнүн жол картасы

 
   
   
Калкты социалдык жактан коргоо  
14

 

Калктын аярлуу катмарына колдоо көрсөтүү

 

Социалдык колдоого муктаж болгон 17 үй-бүлөнүн жашоо-шартын жакшыртуу аракеттерин көрүү Ар бир айылдарда багар-көрөрү жок, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген үй-бүлөгө жардам берилет Октябрь 2009-жыл 29-декабрь №318 «КРнын Мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү» Мыйзамы  
15 Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлеринин социалдык-тиричилик жактан жашоо шартын жакшыртуу боюнча иш чаралар Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине, курман болгондордун жесирлерине жана үй бүлөсүнө, катышуучулары жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынан жана демөөрчүлүк жардамдарды тартуу менен кошумча материалдык колдоо көрсөтүү; Ардагерлерге даректик жардам көрсөтүү күчөйт,

Жаш муундарды патриоттуулукка, мекенди сүйүүгө үндөө жана улуулардын эрдигин даңазалоо менен мекенге кызмат кылууга тарбия берүү

Май 1041-1945-жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңиштин 70 жылдыгын майрамдоого даярдануу боюнча 2014-2015-жылдарга карата иш чаралардын Планы  
Саламаттык сактоо  
16 Медико-санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу, медициналык тейлөөнүн эффективдүүлүгүн арттыруу ГСВга бир врач тартуу.

Келген дарыгерлерге шарттарды түзүү.

 

Катталган кургак учуп бруцеллёз жана башка ооруган жарандарга материалдык жардам к=рс=тъъ  

Июль

2005-жылдын 9-январындагы №6 «Кыргыз Республикасынын жарандарынын саламаттыгын сактоо жөнүндө» Мыйзамы

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосун реформалоонун 2012-2016-жылдарга карата «Ден соолук» Улуттук программасы жөнүндө

 
Билим берүү  
17    
Айыл аймагында билим берүүнүн сапатын жогорулатуу Билим берүү мекемелеринин материалдык-техникалык базаларын жакшыртуу (курулуш, капиталдык жана утурумдук ремонтторду өткөрүү Билим берүү мекемелеринин иштеринде жана сапаттуу билим берүүгө шарттар түзүлөт  

Сентябрь

КРнын Билим берүү жөнүндө мыйзамы  
    Айыл аймактагы мектептерге компьютердик класстарды уюштуруу Билим берүү мекемелеринин иштеринде жана сапаттуу билим берүүгө шарттар түзүлөт      
                                   Спорт    
19 Спорт жана дене-тарбияны өнүктүрүү тармагын өнүктүрүү Спорттук жайларды жана аянттарды куруу жана спортчуларга демөөрчүлүк колдоолорду көрсөтүү.

 

Спорт тармагынын материалдык-техникалык базасын жакшыртуу,

Сергек жашоого үндөөгө багытталган спорттук иш чараларды өтүү менен массалуулук артылат.

 

Декабрь

 

2000-жылдын 21-январындагы №36 КРнын «Дене тарбия жана спорт жөнүндө» Мыйзамы  
         
Жаштар саясаты  
20 Жаштардын айыл ичиндеги коомдук иштерине катышуусунда активдүүлүктү күчөтүү Айыл =км=тънд= жаштьар уюмдарынын өкүлдөрү, жаштар борборлору менен биргеликте 2016-жылга карта түзүлгөн иш-чаралардын планынын аткаруу Жаштардын активдүү жашоого умтулуусу аркылуу коомго пайдалуу иштер менен алектенүүлөрү жогорулайт Октябрь 2015-жылга чейин жаштар саясатынын мамлекеттик Статегиясы (КРӨнүн 25.09.2012-жылдын №640-токтому менен бекитилген)  
Мамлекеттик тил  
21 Мамлекетик тилди өнүктүрүү Китепканаларда семинарларды өткөрүү, мамлекеттик тилге байланыштуу жеке жана коллективдүү илимий эмгектерди чагылдыруу боюнча бурчтарды уюштуруу кечелерди =тк=ръъ. Аймакта улуттун баалуулуктары сакталып, мамлекеттик тил саясаты максаттуу жүзөгө ашырылат. Сентябрь «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» мыйзамы  
                                                                                                                 Маданият  
22 Маданият мекемелеринин материалдык-техникалык базаларын жакшыртуу Клубдардын техникалык базаларын ощдоо (курулуш, капиталдык жана утурумдук ремонтторду өткөрүү),

Орто-Нура айылынын маданият ъйън кап.ремонттон =тк=ръъ. Чет-Нура айылдык клубунуна жылуулук система киргизъъ

Маданий мекемелеринин иштеринде иш сапаты жогрулайт жана иш чараларды тиешелүү деңгээлде өткөрүүгө шарт түзүлөт Октябрь КРнын «Маданият жөнүндө», 2020-жылга карата КРнын маданиятын өнүктүрүү «Китепкана иши жөнүндө» Мыйзамы  
Миграция, жумушсуздук, иш менен камсыздоо  
 

23

Жумушсуздарга кесиптик багыт берүү менен кайра кесипке билим берүү курстарында окутуу Жумушсуздарды активдүү ишчарларга тартууну жүргүзүү, кесип тандоого жардам берүү, кайра даярдоо курстарынан өткөрүү Жумушсуздукту кыскартуу  

Декабрь

 

1998-жылдын 30-июнундагы №98 КРнын Жумуштуулук иш аракеттери жөнүндө» Мыйзамы  
Туризм  
24 Туризмди өнүктүрүү багытында иш алып баруу Жайлоо туризмин уюштуруу Айыл =км=тънд= туристердин санынын көбөйүшү, туризмден түшкөн каражаттын көлөмүн жогорулатуу, чет-элдик инвесторлорду тартууга өбөлгө түзүү. Июнь 2014-2017-жылдарга Айыл =км=тънън Жол картасы  
Айылдарга кымыз менен дарылоону жайылтуу Июнь  
Коомдук коопсуздук жана укуктук тартип  
25 Коррупцияга жана диний экстремизмге каршы күрөшүү

 

 

 

Мамлекеттик органдардын кызмат көрсөтүүсүндө коррпуциялык иш-аракеттерге бөгөт коюу

КААБ менен иш алып баруу

Коррупциялык аракеттерди жоюу  

Август

КРнын Президентинин 2012-ж. 2-.2. №26 Жарлыгы, КРӨнүн 2012-жыл 28.05 №327 Токтому жана 2012-жыл 30.08. №596 Токтому;  
Диний экстремистик, радикалдык багыттагы уюм, топтор менен иш алып баруу Коомдук коопсуздукту камыздоо Август «2014-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жөнүндөгү»№203 Жарлыгы  
Өзгөчө кырдаалдар  
26 Селден сактануу каналдарды, дренаждарды куруу Чет-Нура айыл аймагынын Орто-Саз айылына саздан кургатуу ъчън дренаж каздыруу Турак жайларды табигый кырсыктан сакталат Ноябрь Кыргыз Республикасынын Туруктуу өнүктүрүүнү улуттук стратегиясынын негизинде 2014-2017-жылдары Нарын районунун өнүктүрүүнүн «Жол картасы»  
  Дамбаларды куруу Эпизотиялык абалга чара к=ръъ боюнча материалдык резерв уюштуруу. Яма беккари куруу Эпизотиялык абал алдын алынат. Ноябрь  
                         

 

 

Чет-Нура айыл =км=тънън башчысы:                                                                                                                  К.Кудайбергенов

Добавить комментарий