Чет-Нура айыл аймагында “Үч-Нура таза аймак” муниципалдык ишканасын түзүү жөнүндө 21-январь 2022-жыл № 6/3 Токтому

shapka_cn.jpg

Чет-Нура  айыл аймагынын айылдык Кеӊешинин ХХVIII чакырылышынын кезектүү VI сессиясынын

ТОКТОМУ

Орто-Нура а.                   21-январь 2022-жыл   № 6/3

 

Чет-Нура айыл аймагында Үч-Нура таза аймак” муниципалдык

ишканасын түзүү жөнүндө

 

Чет-Нура айыл өкмөтүнүн алдындагы “Үч-Нура таза аймак” муниципалдык ишканасын түзүү боюнча сунушту карап чыгып, сессияда талкуулап Чет-Нура айылдык кеңеши токтом кылат.

 1. Чет-Нура айыл өкмөтүнүн алдында жаңы “Үч-Нура таза аймак” муниципалдык ишкана түзүлсүн.
 2. Чет-Нура айыл өкмөтүнүн алдындагы “Үч-Нура таза аймак” муниципалдык ишкананын уставы бекитилсин.
 3. Муниципалдык мекеме түзүү, каттоодон өткөрүү жагы Чет-Нура айыл өкмөтүнүн башчысы У.Абдыраймакуновго тапшырылсын.
 4. Бул Токтомдун аткарылышын камсыздоо жагы айыл өкмөтүнүн башчысы У.Абдыраймакуновго милдеттендирилсин.
 5. Токтом кол коюлган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

 

Төрага:                                                                       М.Өмүрбеков

Жөнөтүлсүн: иш кагаздарга.

 

                                                                       «БЕКИТИЛГЕН»

Чет-Нура айыл өкмөтүнүн

башчысы : У.Абдыраймакунов

Чет-Нура айылдык кеңешинин

чечими менен « 21» 01. 2022 ж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЧЕТ-НУРА»

Муниципалдык ишканасынын

УСТАВЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               2022-жыл.

 

 

 

 

 

  Ушул Устав Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде иштелип чыгып,        «Чет-Нура » муниципалдык ишканасынын юридикалык статусун, анын жалпы жобосун, структурасын жана ишкананын башкаруу тартибин, негизги максаттарын, функцияларын, укук-милдеттерин, жоопкерчилигин, башка уюмдар менен байланышын, кайрадан түзүү жана жоюлуу тартибин аныктайт.

 

 1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

 

«Чет-Нура» муниципалдык ишканасы (мындан ары – Муниципалдыкишкана) КыргызРеспубликасынын Юстиция министрлигинин тийиштүү органдары тарабынан катталгандан кийин юридикалыкжак статусуна ээ болот, анын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмийтилдерде аталыштары бар мөөрү, башка мөөрлөрү, штамптары белгиленген үлгүдөгү бланктары, өздүк эсепке, эсептик жана башка эсептерге ээ болот жана сот бийлигинде доочу жана жооптуу болупчыга алат.

Муниципалдык ишкананын уюштуруучусу:

 1. Чет-Нура айылдык кеңешинин 2022-жылдын _____январь айындагы ______ сессиясынын №____токтомунун негизинде, «Чет-Нура» муниципалдык ишканасы уюштурулсун, юридикалык дареги: КыргызРеспубликасы, Нарын облусу, Нарын району, Чет-Нура айылы, Байток ата көчөсү.№39;

Муниципалдык ишкананын толук аталышы:

Мамлекеттик тилде: « Чет-Нура» муниципалдык ишканасы.

Расмий тилде аталышы: Муниципальное предприятие «Чет-Нура».

Муниципалдык ишкананын кыскартылган аталышы:

Мамлекеттик тилде: «Чет-Нура» МИ.

Расмийтилдеаталышы: МП «Чет-Нура»

Муниципалдык ишкананын юридикалык дареги:Кыргыз Республикасы,Нарын облусу, Нарын району, Чет-Нура айылы, Байток ата көч №39

Муниципалдык ишкана өзүнүн ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин Указдарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдоруна жана буйруктарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана шаардык  кеңештин токтомдоруна, Чет-Нура айыл өкмөтүнүн буйруктарына жана ушул уставка ылайык жүргүзөт.

 

 1. МУНИЦИПАЛДЫК ИШКАНАНЫН НЕГИЗГИ МАКСАТЫ

 

Муниципалдык ишкананын негизги максаты:

Муниципалдык заказдарды ишке ашыруу, Чет-Нура айыл аймагынын калкына коммуналдык тейлөө кызматтарын көрсөтүү максатында төмөндөгү жумуштардын түрлөрүн аткарат:

2.1 Чет-Нура аймагындагы элди таза ичичүү суу менен камсыз кылуу,эс алуу багы, коомдук аянттарды,жолдорду,кɵпүрɵлɵрдү иригациялык түрлɵрдү тиешелүү ирээтке келтирүү,айыл чарба продукцияларын ɵндүрүү,айыл ичине акылуу чакан ишканаларды уюштуруу,тазалыгын камсыз кылуу жана таштандыларды ɵз убагында чыгаруу, жарыктандыруу,жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштерин жүргүзүү.

 • Жеке жана юридикалык жактарга катуу тиричилик, курулуш жана өндүрүштүк таштандыларын ташып чыгаруу кызматын көрсөтүү.
 • Таштанды чыгарууда акылуу кызмат кɵрсɵтүү.
 • Айыл ичинде түнкү жарыктандырууну камсыздоо.
 • Жолдорду жана тротуарларды, жол чырактарын оңдоп түзөө, жол белгилерин орнотуу иштерин жүргүзүү, жыл мезгилдерине ылайык колдонууга ыңгайлуу шарттарды түзүү.
 • Таштанды ташып чыгаруу боюнча шаардагы жеке жана юридикалык жактар менен келишим түзүү, сапаттуу кызмат көрсөтүү, келишимдин шарттарын бузган учурда кызмат көрсөтүүчүлөргө жана керектөөчүлөрүнө тийиштүү чараларды көрүү.
 • Турмуш тиричилик калдыктарын үзгүлтүксүз чыгарып туруу жана таштандыларды чыгаруу үчүн жыйымдарды, тарифтик төлөмдөрдү чогултууну ишке ашыруу.
 • Калкты таза суу менен камсыздоо жана ɵз убагында оӊдоо иштерин жүргүзүү.
 • Айыл элине кызмат кɵрсɵтүү максатында акылуу чакан ишканаларды уюштуруу (пескоблок,пилорам,сталярдык цех,жүн тытуучу агрегат,айыл чарба продукциясын ɵндүрүү,айдоо эгин талааларын иштетүү,күнɵскана ж.б.)муктаждыка жараша социалдык чакан ишканаларды ачуу.
 • Кыргыз РеспубликасынынЖер казынасы жɵнүндɵмыйзамынын жана КР “жер кодексинин” талаптарына ылайык жер үстүндɵгү карьерден чыккан курулуш материалдарын (шагыл,кум,таш,топурак ж.б) казып алуу,сатуу ишмердүүлүктү жүзɵгɵ ашыруу.
 • Ишкананын балансындагы баардык техникаларды эксплуатациялоо,техникалык жактан тейлөө жана өз учурунда оңдоо;

 

 • МУНИЦИПАЛДЫК ИШКАНАНЫН УКУГУ

 

 • Муниципалдык ишкана өз ишмердүүлүгүн аткарууда төмөндөгүлөргө укуктуу:
 • Юридикалык жана физикалык жактар менен келишимдерди, контракттарды түзүү,жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген мындан башка  иш-аракеттерди жүргүзөт;
 • Чет-Нура” МИ ɵзүнүн максатына жетиш үчүн,акы алуу менен юридикалык жана жеке жактарга кызмат кɵрсɵтүүгɵ укуктуу;
 • Финансылык (каржы) операцияларын, өз карамагындагы мүлктөрдү жана акча каражаттарды колдонууну өз алдынча жүргүзөт;
 • Өзүнүн чарбалык ишмердүүлүгүнөн мыйзамдарга каршы келбеген киреше табат, түшкөн кирешелерди ишкананын ички ченемдик укуктук актыларынын негизинде пайдаланат.
 • Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү ижарага алат:
 • Чет-Нура айыл ɵкмɵтү тарабынан ɵткɵрүлүп берилген кыймылсыз мүлктɵрдү ижарага берүү жана башка тармактар менен Чет-Нура айыл ɵкмɵтүнүн башчысынын макулдугу менен иштетүүгɵ;
 • Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрине кирбеген учурда акы төлөнүүчү кызматтарды юридикалык жана физикалык жактарга,келишимдин негизинде көрсөтөт;
 • Ишкананын материалдык базасын өнүктүрүү жана кызмат көрсөтүүнүн түрлөрүн кеңейтүү максатын көздөгөн фонд уюштурат;
 • Учурдагы ишмердүүлүгүн жана келечектеги өнүгүүсүн өз алдынча пландаштырат;
 • Муниципалдык ишкананын ишине тиешелүү маселелер боюнча сот органдарына доогер жана жоопкер катары катышат;
 • Өз атынан мүлккө байланышкан же мүлккө байланышпаган жеке укуктарга ээболо алат жана ишке ашырат;
 • 1.Муниципалдык ишкана расчеттук, валюталык жана башка эсептерди ачат. Чарба маселелери боюнча чечимдерди кабыл алууну жана түшкөн пайдаларды бөлүштүрүүнү өз алдынча жүргүзөт;
  • КыргызРеспубликасынын мыйзамдарына ылайык, Муниципалдык ишкана өзүнүн милдеттемелерине карата өз менчигиндеги мүлктөрү жана каражаттары менен жоопкерчилик тартат. Муниципалдык ишкана уюштуруучунун милдеттенмелери боюнча жооп бербейт. Милдеттенмелерин аткарууга муниципалдык ишкананын каражаты жетпей калган учурда, Чет-Нура айылдык кеңеши субсидардык жоопкерчиликтерди тартат;
  • Муниципалдык ишкана өз ишмердүүлүгүн Чет-Нура айыл өкмөтүнүн талаптарына, ушул уставга, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзөт;

 

 1. IV. МУНИЦИПАЛДЫК ИШКАНАНЫН ЭСЕП-КЫСАБЫ

4.1.      Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча бухгалтердик жана оперативдүүлүк эсептерди жүргүзөт, белгиленген формада статистикалык эсеп жүргүзөт жана анын тактыгына жоопкерчиликтүү болот.

4.2.      Муниципалдык ишкананын чарбалык жана каржылык иш-аракеттери Чет-Нура айыл өкмөтүнүн жана башка ыйгарым укуктуу органдар тарабынан көзөмөлгө алынат.

4.3.      Муниципалдык ишкананын балансындагы кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү эсептен чыгаруу, жараксыз деп табуу,  айыл өкмөтүнүн жана айылдык кеңештин  биргелешип түзгөн комиссиясынын чечимине ылайык,айылдык кеңеш тарабынан бекитилген тартипте  жүргүзүлөт.

 

 1. МУНИЦИПАЛДЫК ИШКАНАНЫ БАШКАРУУ

 

5.1.      Муниципалдык ишкананын жогорку органы болуп, Чет-Нура айыл өкмөтү саналат.

Чет-Нура айыл өкмөтүнүн компетенцияларына төмөнкү маселелеркирет:

 • Муниципалдык ишкананын уставын жаңы редакцияда бекитүү, өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү;
 • Муниципалдык ишкананын учурдагы жана келечектеги өнүгүү пландарын бекитүү;
 • Муниципалдык ишкананын директорун Чет-Нура айылдык кеңешинин макулдугу менен кызмат ордуна дайындоо жана бошотуу;
 • Директордун сунушу боюнча, муниципалдык ишкананын штаттык түзүмүн бекитүү;
 • Муниципалдык ишкананын башка юридикалык жактарга катышуусуна жана мүчө болуп кирүүсүнө макулдугун берүү;
 • Муниципалдык ишкананын ишмердүүлүгү жөнүндө жылдык эсеп-кысабын бекитүү;
 • Мамлекеттик сатып алуу боюнча келишимдерди бекитүү;
 • Чет-Нура айылдык кеңешинин макулдугу менен Муниципалдык ишкананы кайра түзүү жана жоюу;
 • Аудитордук текшерүүнү жүргүзүү, Муниципалдык ишкананын бардык документтерин текшерүүгө, ошондой эле ишмердүүлүктүн мыйзамга жана уставга жооп берүүсүн текшерүүгө, муниципалдык ишкананын ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматтарды, ошондой эле баланстык эсеп-кысабын талап кылууга укуктуу.

 

5.2.      Муниципалдык ишкананын аткаруучу органы болуп,анын директору саналат.

5.3.      Муниципалдык ишкананын башкы бухгалтерин,ишкананын директорунун сунушу                                                                                                                             менен, Чет-Нура айыл өкмөтү дайындайт жана бошотот.

 

5.4. Муниципалдык ишкананын директорунун компетенциясы:

 • Директор, өзүнө берилген укуктардын, жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын чегинде Муниципалдык ишкананын чарбалык иш-аракетин уюштурат.
 • Муниципалдык ишкананын учурдагы жана келечектеги өнүгүү пландарын түзөт жана ишке ашырат;
 • Ишкананын ишмердүүлүгүнүн сапаттуу жана тийиштүү формада аткарылышына, анын ичинде ишкананын отчёттук маалыматтарынын тууралыгына, чарбалык иштин нормаларынын сакталышына жеке жоопкерчиликте болот;
 • Өз компетенциясынын алкагында буйруктарды жана башка чечимдерди чыгарат, алардын аткарылышын текшерет;
 • Муниципалдык ишкананы башка мамлекеттик, муниципалдык мекемелерде, коомдук уюмдарда ишеним каты жок өкүлчүлүк кылат;
 • Муниципалдык ишкананын атынан ушул уставдын 5.1 бөлүгүнүн 7-пунктуна көрсөтүлгөн учурдан башка келишимдерди, контракттарды түзөт;
 • Муниципалдык ишкананын штаттык түзүмүн, анын структурасын бекитүүнү жана адистерге штат ачуу боюнча Чет-Нура айыл өкмөтүнɵ кайрылууга укуктуу;
 • Муниципалдык ишкананын аппаратынын кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматынан бошотот, ошол эле учурда контракттык негиздегилер менен дагы иш алып барат;
 • Муниципалдык ишкананын кызматкерлеринин айлык акысынын өлчөмүн жана анын төлөө формасын аныктайт;
 • Муниципалдык ишканадан чыккан документтерге биринчи болуп кол коет;
 • КРнын мыйзамдарына жана ушул Уставка ылайык Муниципалдык ишкананын ишин жетектөө боюнча башка функцияларды жана ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

 

 

 

 1. МУНИЦИПАЛДЫКИШКАНАНЫ МҮЛКҮ

 

6.1.      Муниципалдык ишкананын чарбалык ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн Чет-Нура айыл өкмөтү тарабынан өткөрүлүп  берилген жана балансында турган кыймылсыз, кыймылдуу жана жүгүртмө каражаттары ишкананын мүлкү болуп саналат. Иштетилиши жана сакталышы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

6.2.      Муниципалдык ишкананын мүлкүн жана ишмердүүлүгүн каржылаган булактарга төмөндөгүлөр кирет;

 • Чет-Нура айыл өкмөтү өткөрүп берген мүлк жана башка каражаттар;
 • Көрсөтүлгөн кызматтарынан жана башка иш-аракеттеринен түшкөн каражаттар;
 • Мамлекеттик, чет-өлкөлүк мекемелер, коомдук, коммерциялык, юридикалык жана жеке тараптардан демөөрчүлүк катары түшкөн материалдык  жана акчалай каражаттар;
 • Ишкананын карамагында турган муниципалдык мүлктү (маданий, спорттук, жарнамалык ж.б.)пайдалануудан, массалык иш чараларды уюштуруудан, демөөрчүлүк ишчаралардан, лекция, көргөзмө, аукцион жана башка иш – чараларды өткөрүүдөн түшкөн каражаттар;
 • Муниципалдык ишкананын чарбалык ишмердүүлүгүнөн түшкөн каражаттар;
 • Муниципалдык ишкананын кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкүн пайдаланууга, ижарага берүүдөн түшкөн каражаттар;
 • Мыйзам менен тыюусалынбаган башка кирешелер.

6.4.      Муниципалдык ишкана, өзү көрсөткөн кызматтардан жана башка иш-аракеттерден түшкөн каражаттарды,Уставдакөрсөтүлгөн маселелерди чечүү жана тийиштүү фонддорду түзүү үчүн өз алдынча бөлүштүрө алат.

 

      VII. МУНИЦИПАЛДЫК ИШКАНАНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН МАМИЛЕСИ

 

7.1.      Муниципалдык ишкананын кызматкерлеринин жана ишкананын жумушчуларынын эмгектик укуктары жана милдеттери Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси, ушул Устав, ички ченемдик укуктук актылар жана эмгек келишими (контракты) менен аныкталат.

7.2.      Муниципалдык ишкананын мүлкүнө ишкананын кызматкерлери жана жумушчулары тарабынан зыян келтирилсе, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана эмгек келишимдин (контрактын) негизинде материалдык жоопкерчилик тартат.

7.3.      Муниципалдык ишкананын кызматкерлеринин функционалдык милдеттери ишкананын директору тарабынан бекитилет.

 

              VIII. МУНИЦИПАЛДЫК ИШКАНАНЫН ИШ-АРАКЕТИН ТОКТОТУУ

 

8.1.      Муниципалдык ишкананын жоюлушу жана кайрадан түзүлүүсү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн тартипте жүргүзүлөт.

8.2.      Муниципалдык ишкананы жоюу, кайрадан түзүү Чет-Нура айылдык кеңешинин чечиминин негизинде жүргүзүлөт.

8.3       Муниципалдык ишкананын жоюлушу жана кайрадан түзүлүшү юридикалык жактардын мамлекеттик бирдиктүү реестрине тийиштүү маалымат киргизилгенден кийин, ишкана жоюлган же, кайрадан түзүлгөн болуп саналат.

8.4.      Муниципалдык ишкананын иш кагаздары Кыргыз Республикасынын «Улуттук архивдик фонд» жөнүндөгү мыйзамынын негизинде аткарылып жана тийиштүү мекемеде сакталат.

 

 

 

Комментирование запрещено