Чет-Нура айыл аймагынын айылдык Кеңешинин XXVII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын 4-апрель 2018-жылдагы №12/1 ТОКТОМУ

shapka_cn.jpg

Чет-Нура айыл аймагынын айылдык Кеңешинин

XXVII чакырылышынын  кезектеги XII  сессиясынын 

ТОКТОМУ

4-апрель  2018-жыл  №12/1                                                                            Орто-Нура айылы

Чет-Нура айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2018-жылга карата жайыт башкаруу планын бекитүү жөнүндө

         Чет-Нура айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2018-жылга карата жайыт башкаруу планын угуп жана талкуулап, Депутаттардын Чет-Нура айылдык Кеңешинин  XII  сессиясы токтом кылат:

 1. Чет-Нура айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2018-жылга карата жайыт башкаруу планын бекитилсин.
 1. 2018-жылга карата жайыт башкаруу планы менен иш алып баруу жайыт пайдалануучулар бирикмесинин төрагасы А.Назарбаевге милдеттендирилсин.
 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айыл өкмөтүнүн башчысы А.Мүсүркановго милдеттендирилсин.

 

Төрага:                                                  ______________             Т.Сыдыкбеков

Жөнөтүлсүн: Иш кагаздарга, мектеп директорлоруна

« Макулдашылды»                                                                                 «Бекитемин»

Чет Нура айыл аймагынын                                                           Чет Нура айылдык

айыл =км=т башчысы:                                                                    кеңешинин т=рагасы:    

__________  А.Мъсърканов                                                                         __________ Т.Сыдыкбеков

«      » _______2018-жыл                                                                               «     » _________2018-жыл

 

 

 

 

 

 

«Чет-Нура айыл аймагынын Жайыт Пайдалануучулар Бирикмесинин  (ЖПБ) 2018- жылга карата  жайыт башкаруу планы»

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Нарын облусу

                                                                                                                       Нарын району

ЖПБ торагасы:                         А.Назарбаев                                          Чет-НураА/А

 

 

2018ж

 

 

 

Жалпы маалымат

Киришүү.

          I-бөлγм.     Малды инвентаризациялоо

 • Жайыт пайдалануучулар бирикмесиндеги малдын саны тууралуу маалымат

Малдын тоютка болгон муктаждыгын аныктоо

 • Чет-Нура айыл аймагы боюнча кышка даярдалган тоюттун көлөмγ
 • Кышкы тоюттандыруунун негизги койгойлору.

          IIөлγм.    Тоют ресурстары

2.1.    Жайыттан алына турган тоюттар.

2.2     Чет-Нура жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жаздоо, жайлоо, куздоо жана кыштоолордун жайыт участоктору боюнча  сыйымдуулугу

2.2     Жайыттын инфраструктурасы

2.3.    Жайытты пайдаланууда климаттык озгоруудо пайда болгон терс таасирди азайтууга же болбосо он таасирин пайдаланууга, ынгайлашуу планы

          IIIөлүм Мал чарбасындагы проблемаларды аныктоо

3.1      Жайыт башкаруу планына киргизилген көйгөйлөр

3.1.1.  Мал чарбасы боюнча

3.1.2.  Инфраструктура боюнча

3.1.3.  Малдын ден соолугун коргоо боюнча

3.1.4.  Кышкы тоюттандырууну жакшыртуу

3.1.5.  Жайытты кыйырпайдалануу:

3.1.6.  Жайыттар

3.1.7.  Гендер

           IVөлγм  Жайыттарды пайдалануунун орто мөөнөттөгγ планы.

4.1     Мал жаюу системасынын учурдагы абалы.

4.2.    Жайыттарды жакшыртуу планы.

4.3.    Жайыттарды агротехникалык жакшыртуу планы

4.3.1  Жаздоолорду которуштуруп пайдалануу 2016 жылга планы:

4.3.2.  Климаттын өзгөргөндүгүнө  ыңгайлашкан жайыт пайдалануу планы

4.3.3     Жайыттардын  абалына мониторинг жана баалоо жүргүзүү планы.

4.3.4.    Кышкы тоюттандырууну жакшыртуу планы

4.3.5     Малдын асыл тукумдуулугун жакшыртуу планы

4.3.6     Малдын ден соолугун коргоо планы

4.3.7  2017-2017-жылдарга малдын ден соолугун профилактикалык жана                  эпизотикалык жакшыртуу планы.

4.3.8    Мал чарба продукциясын сатып өткөрүү

        ( маркетинг планы

4.4    Потенциалды жогорулатуу боюнча план.

4.5.   Финансалык план (Инвестициялык план)

Vөлүм Жайытты пайдалануунун жылдык планы

5.1   Жайыт комитетинин 2018-жылга планы

5.2    Иш-аракеттердин планы 2018-жылга

5.3.   Жайыт пайдалануу планы (факт)  жана мал жаюу графиги

5.4    Бюджет

5.5    Ички тартип эрежелери

 

Киришүү.

Чет-Нура айыл округунун жайыт пайдалануучулар бирикмеси тарабынан жакынкы беш жылдык мезгилге иштелип чыккан жайыт пайдалануунун жаматтык планы  жайыт комитетине караштуу жайыт участкаларын жакшыртуунун  перспективдуу иш пландарын иш жүзүнө ашырууну карап чыгат.

Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндөгү” мыйзамы 19.06.2009-ж токтомунун негизинде 2009 жылдын 23- октябрынан Чет-Нура айыл округунун Жайыт Пайдалануучулар Бирикмеси түзүлүп иштей баштады. Жайыт пайдалануучулар бирикмеси (ЖПБ) жөнундөгү кыскача маалымат: Жайыт пайдалануучулар бирикмеси Чет-Нура айыл округунун территориалдык коомдук өзүн-өзүн башкаруу  органы болуп эсептелет. ЖПБ- бул Чет-Нура айыл округунун тургундарынан өз ыктыярдуулугу менен куралган бирикме.

ЖПБ- Нарын районуна караштуу Чет-Нура айыл округунун териториясында жайгашып бүтүндой Чет-Нура округунун территориясында иш жүргүзөт.

ЖПБ иш аракетинин мөөнөтү чектелген эмес.

ЖПБ коммерциялык эмес уюм болуп эсептелет, анан уюштуруу-укуктук формасы аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органы болуп саналат. ЖПБ мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан тартып өз иштерин жүргүзүү боюнча юридикалык жактын статусуна, укугуна жана милдеттерине ээ болот жана соттордо доогер,жооп берүүчү катары чыгат. ЖПБ нын аталышы түшүрүлгөн мөөрү, кыргыз жана орус тилдеринде штампы, эсептик, жана башка банктык эсептер  бар ЖПБ юридикалык адреси: Кыргыз Республикасы, Нарын облусу, Нарын району, Чет-Нура айылы. ЖПБнын уставы Жайыт пайдаланучулар бирикмесинин Жалпы жыйынында № 1 протоколу 23- октябрь 2009-ж ГР-0054182 негизинде бекитилип, куну 26.10.2009-ж.ЖПБ нын расчеттук счету: ОАО “РСК банк”  Нарын  шаары, грантык счет 1290243230400767, расчеттук счет 1290243230043988. ЖПБ нын башкаруу органы болуп: Жалпы чогулушу – жогорку башкаруу органы болуп эсетелет; Аткаруу орган- Жайыт комитети;

Чет-Нура айыл окмотунун жайыт комитетинин курамы 19 адам, анын ичинен 3-А/К депутат. ЖПБ нын ревизиалык комиссиясы – ревизиялык контролдоочу орган. Текшеруу комиссиясынын курамы 3 адамдан турат, торагасы Ж.Исабеков. ЖПБнын мүчөлөрү – айыл тургундары, б.а. жайыт пайдалануучулар боло алат.

 

Чет-НураА/О ЖПБнин түзүлушү:

Коомдук  башкаруу  уюму тарабынан  макулдашылган     куну 26.12.2009

Жергиликтуу Кеңеш бекиткен кун пост. № 1күнү 16-октябрь   2009-ж

ЖПБ нин курамы–  19  адам

Устав   26. 10. 2009- жылы юстициядан  каттоодон откон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жайыт комитетинин мучолору:

 

№ п/п Ф.И.О ЖК ээлеген орду
1 Мъсърканов Азамат Айыл =км=т башчысы
2 Асанбеков Кылыч Жер адиси
3 Назарбаев Адилет ЖПБ нин башчысы
4 Молдогазиев Кубат Айылдык Кещештин депутаты
5 Абышкаев Канат Орук-Там айылын айыл башчысы
6 Жолдошов Ашым Вет. адис
 7 Жетиген уулу Амантай Орто-Саз айылын айыл башчысы
8 Жолдошбеков Бакыт Орто-Саз айылын тургуну
9 +мърбеков Марс Ак-Кыя айылынын айыл башчысы
10 Садыбакасов Эсенбек Айылдык Кещештин депутаты
11 Мамыров Токтаалы Чет-Нура айылынын айыл башчысы
12 Абылгазиев Адилет Зав.Клуб Чет-Нура айылы
13 Нурбаев Алтынбек Ак-Булущ айылынын айыл башчысы
14 Турдумбек уулу Азамат Жеке ишкер
15 Батмонкоев  Руслан Фермер
16 Урумканов Эламан Ийри-Суу айылынын вет.сервис
17 Исабеков Жолой Фермер
18 Мамыров Ъс=нкул Т=ш-Булак айылынын айыл башчысы
19 Белек уулу Турдаакун Фермер

 

 

Ревизиондук комиссия:

 

ФИО Иштеген жери
1 Улан Абраимакунов Торага
2 Роза Муканова Мучо
3 Мирбек Аттокуров Мучо

 

ЖК МДКТ мучолору

 

  ФИО Иштеген жери
1 Омурзакова Айнура Торага
2 Жолдошов Абдылашым Мучо
3 Суран уулу Нурбек Мучо
4 Кыдырмышова Кундуз Мучо
5 Муратов Бактыяр мучо

 

 

 

Чет-Нура  А/О территориясынын табигый шарттары жана өзгөчөлүктөрү.

 

Жайгашкан жери.

Чет – Нура  айыл    округу   Нарын   шаарынын   тундук   —  чыгыш   тарабынан   орун  алып   Нарын   областынын    Нарын    районуна        кирет.Борборубуз    Бишкек   шарынан    355  км    ал    эми    райондун    борборунан     25  км    аралыкта    Дениз   денгээлинен     23000м   бийиктикте  жайгашкан.  Туштук   тарабынан     Доболу    айыл   округу    менен    батыш   тарабынан    Нарын     шары   менен    чектешет.

 

                                                        Климат.

Чет – Нура  айыл округу ар турдуу климаттык шарттар боюнча зоналарга болунот: дыйканчылык зонасы, адыр-сырт зонасы жана тоолуу зонадан турат.

Жалпысынан   континентталдуу    аймака    кирет. Дениз   денгээлинен    жогорулаган  сайын   ар   100м     бийиктикте  1-1,5   градус  томондойт. Айыл окмоттун  территориясы тоолуу аймакка кирип, мал чарбасына ынгайлуу. жаан-чачындардын олчомдору негизинен кыш, жаз, куз мезгилдеринде кобуроок болот. Тоолуу зоналарда жаан – чачындардын олчому ылдыйкы зоналарга салыштырмалуу жогору. бул болсо  мал багууга шарттарды тузот.

Топурак.

Чет –Нура      айыл округунун жайыттарынын, кыштоолорунун топурагы кара топурактуу аска-зоолорду этектеп жайгашкан.

Гидрология.

Чет – Нура  айыл    округунун       территориясынан   агып   отуучу    суу   тоо   башындагы    монгулордун   эруусунон   жана  озондордон   агып   чыккан    булак    суууларынан    башталат.    Дыйканчылыкка   жана   малдарды   сугарууга   монгу    суулары     пайдаланылат.

Калкынын саны тууралуу маалымат:

Чет-Нура а/о калкынын саны-  5701 киши.

Тутундун саны- . 1029

Чет-Нура  айылдык округу Орто-Саз, Ак-Кыя, Чет-Нура, Орто-Нура, Ак-Булун, Ийри-Суу, Тош-Булак, Орук-Там айылынан турат

 

 

1-бөлγм. Малды инвентаризациялоо

 

 • Жайыт пайдалануучулар бирикмесиндеги малдын саны тууралуу маалымат

 

Чет-Нура АА  баардыгы 11599, 2 шартуу мал башы бар, былтыркы жылга салыштырмалуу 154 ШМБ осуш берген.

 

Таблица №1

Малдын тγрγ 01.01.2018-жылга Которуу коэффициенти Шарттуу малдын башы
1 Уй, топоз 4414 1,0 4414
2 Кой-эчки 27729 0,2 5545,8
3 Жылкы 3579 1,0 3579
  Баары 31632   13538,8

 

 

Малдын тоютка болгон муктаждыгын аныктоо

 

1.2. Чет-Нура айыл аймагы боюнча кышка даярдалган тоюттун көлөмγ

 

Таблица № 2.

Малдын туру Кышка даярдалган тоютту жей турган малдын саны 1 МБ 1 күндө жейт, кг КЗ Баардык мал 1 күндө жейт, кг КЗ Кышка даярдалган тоют менен багыла турган күндүн саны Керектүү тоюттун саны, кг КЗ
1 2 3 4 5 6
Ири муйуздуу мал 4414 7.5 33105 150 4966
Жылкы 3579 7,5 26843 120 3221
Кой/эчки

 

25729 1,2 30875 120 37050000
Баары 33722   90823   3 713 187

 

 

                  

1.3 Чет-Нура айыл аймагы боюнча кышка даярдалган тоюттун көлөмγ

Таблица №3

Тоюттун тγрлөрγ аянты/га Орточо тγшγмдγγлγгγ/  кургак зат, кг Дγң тγшγм  
Эспарцет, беде 835 5400 4 509 000  
Бир жылдык чоп 741 2500 1 852 500  
         
  1576   6 361 500  
 Талап кылынат                                                                 3 713 187  
Ашык          2 648 313  

 

 

 

1.4 Кышкы тоюттандыруунун негизги койгойлору.

                                                                                                       Таблица №4

Малды кышкы тоюттандыруудагы негизги проблемалар Проблеманын келип чыгышынын себептери Проблеманын кесепеттери Проблеманын реалдуу чечуу жолдору
Оз кучу менен Сырткы жардамдын негизинде
1 Чыктуу тоюттун жоктугу Элдин кызыгуусунун жоктугу, тоют жашылчалары остурулбойт Малдын арыктыгы, породасынын начарлашы, суттуулугунун начарлашы Яма куруп, чыктуу тоют даярдоо Окутуу-коргозуу,  урон

 

 

2-Бөлγм. Тоют ресурстары

2.1. Жайыттан алына турган тоюттар.

 

Чет-Нура  жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жайыттарынын жалпы аянты-70632 га.

-Чет Нура айылдык округунда Ичке Суу,Орто Саз ороону, Чет Нуранын ичи, Орто Нура, Сасык Булак, Кара Коо, Кара Талаа  жаздоолору, куздоолору, Ак Сай, Орук Там, жайлоолору бар. Талды, Калмак Ашуу, Тогуз Булак, Кок Жайык Ичке Суу,Орто Саз ороону, Чет Нуранын ичи, Отоо Нура, Сасык Булак, Кара Коо, Кара Талаа    кыштоолору бар.

Чет Нура  айылдык округунун жайыттарынын сыйымдуулугуна жараша, пайдаланууга берилет.

 

Пайдалануу мөөнөттөрγнө  жараша жаздоо-кγздөө, жайлоо, кыштоо деп бөлγнөт.

Жаздоолорго мал 1-апрелден чыгып, 1-июнда жайлоолорго көчγрγлөт.

Жайлоолорго мал 1-июндан баштап көчγрγлөт.Жайыт сезону 5-октябрга чейин.

Кγздөөлөрдө мал 1-октябрдан тартып 1-декабрга чейин болот.

1-декабрдан тартып  мал колдо камдалган тоют менен багылат, мал жылдын баардык мезгилинде жайытта багылат, болжолдуу саны -13539 ШМБ)

 

ЖАЗДООЛОР

Чет-Нура ЖПБ жаздоолору  айылдын четинде жайгашкан, жалпы аянты 19631 га.

Бул жаздоолор мал жайлоодон түшкөндөн кийин күздөө, кыштоо катарында пайдаланат. Негизинен 7 жайыт участокторунан турат. Жайыт участокторунун аянты, сыйымдуулугу №4 таблицада көрсөтүлгөн. (түшүмдүүлүк боюнча маалыматтар илим-изилдоо институтунун материалдарынан алынды)  Аксакалдардын айтуусуна караганда өсүмдүктөрдүн ботаникалык составы, түшүмдүүлүгү боюнча көп өзгөрүүлөр байкала элек.  Негизги тоют өсүмдүктөрүнөн шыбак(полынь), бетеге (мятлик), арпакан, жаман сары, уй беде, эспарцет. Малдар жайлоого кеткенден кийин кайра калыбына келип, күздөө , кыштоо катарында колдонулат. Бул жайыт аянттарын кар аз жааган жылдары январь, февраль айларына чейин колдонууга болот.

 “Чет-Нура” жаздоосу.

Чет-Нура   айылынын жайыты жазгы  жайыт катары пайдаланылат.  Дениз денгээлинен 2300 метр бийиктикте турат.

Аянты — 19631 га . Жанбулак айлынын малдары апрель айларынан баштап 10 июнга чейин жайылат. Жылкылар үчүн кузгу жана кышкы жайыт катары пайдаланылат.  Чет-Нура жайытын, колхоз мезгилинде 1-апрелден, июнь айларынын аягына чейин пайдаланышкан.

 

 

 

 

 

Чет-Нура жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жаздоолорунун жайыт участоктору боюнча  сыйымдуулугу

Таблица№5

Жайыт участогу Аянты.га Тγшγмдγγлγк(кг/га) Жалпы тγшγмдγγγк (кг) Коэф.60% 1 шарттуу малдын башына кγндγн саны 65 кγнгө оптималдуу ШМБ
Кара-Булак 1120 350 392000 235200 31360 482
Ичке-Суу 659 350 230650 138390 18452 283
Байменде 6000 350 210 00 126 000 168000 2585
Дорбон-Айрык 800 350 280000 168000 22400 2240
Чон-Таш 2200 350 770 000 462 000 61 600 947
Кара-Коо 450 350 157500 94500 12600 193
Кара-Талаа 10765 350 3767750 2260650 301420 4637
Ийри-Суу 2911 350 1018850 611310 81508 1253
Ийри-Суу  Кара-Талаа 692 350 242200 145320 19376 298
Баары           12918

Жаздоолорго  65 кγнгө 35813 ШМБ сыят, 12918ШМБ бар. Бул жайыттар интенсивдγγ пайлаланылат. 

 

«Ак-Сай», Жон» жайлоосу.

Жалпы аянты 41000 га жерди ээлейт. Дениз денгээлинен 2600 метр бийиктикте турат.  жай мезгилинде пайдаланылууга ылайыктуу жайыт. Чет-Нура айылынын тургундары мал жайуучу алыскы жайыт катары  пайдаланат. 23000 кой эчки жайланат, 3000 ири муйуздуу мал жана 2000жылкы  жайылат.

«Кашка-Суу» жайлоосу.

Жалпы аянты 6298 га тузөт. Дениз денгээлинен 2800 метр бийиктикте турат. Негизинен жайкы мал багууда колдонулат. Бул жайыттардыЧет-Нура  айылынын малдарын багууда колдонуп келүүдө. Деңиз денгелинен  2800 бийиктикте тургандыктан жаан чачындардын нормасы салыштырмалуу көбүрөөк.

Жайкысын жаан чачындар көп болуп чөптү эрте кургап кетүүсүнөн сактайт.   600 баш ири муйуздуу мал, 800 жылкы жана 6000 кой-эчки жайлоолойт.

Чычар,Жон жайыттарга болунот.

 

 

Чет-Нуражайыт пайдалануучулар бирикмесинин жайлоолорунун жайыт участоктору боюнча  сыйымдуулугу

Таблица №6


Жайыт участогу
Аянты.га Тγшγмдγγлγк(кг/га) Жалпы тγшγмдγγлγк (кг) Коэф.60% 1 шарттуу малдын башына кγндγн саны 90 кγнгө оптималдуу ШМБ
Ак Сай 20000 700 14 000 000 8 400 000 1 120 000 12 444
Жон 3000 700 2100000 1260000 168000 2800
Чычар 5300 700 3170000 2226000 296800 3297
Кара-Саз 6830 700 4 781 000 2 868 600 382 480 4249
Конур Добо 2000 700 1400000 840000 112000 1244
Арал 720 700 504000 302400 40320 448
Кок Жайык 510 700 357000 214200 28560 317
Кок Каду 50 700 35000 21000 2800 31
Баары: 37960         24830

Жайлоолорго  90 кунго  кγнгө 10326 ШМБ сыят, 4600 ШМБ бар. Пайдаланылбаган жайыт участоктору Чон-Чычар- 200га, Талды-156 га, Кабырга –Булак-784 га, .

 

«Бел-Булак» куздоосу.

Бул жайыттын жалпы аянты 211 га аянтты түзүп. Ички жайытка кирет.

Чет-Нура  айылынын жайыт пайдалануучулары тарабынан пайдаланылат.

Кузгу-кышкы мезгилдеринде мал жайылып, ушул айылдын кой-эчкилери,

уйлары, жылкылары пайдаланып келуудө. Колхоз мезгилинде жазгы-кузгу

жайыт катары пайдаланылган.

 

 

Чет-Нура жайыт пайдалануучулар бирикмесинин кγздөөлөрγнγн жайыт участоктору боюнча  сыйымдуулугу

Таблица №7

Жайыт участогу Аянты.га Тγшγмдγγлγк(кг/га) Жалпы тγшγмдγγлγк (кг) Коэф.60% 1 шарттуу малдын башына кγндγн саны 75 кγнгө оптималдуу ШМБ
Чон_Жон 201 400 80400 48240 28944 413
Сокурдун_Сарайы 160 400 64000 38400 5120 73
конур кыштоо 5230 400 2092000 3486 464888 6641
Сасык-Булак 2000 400 800 000 1333 177777 2539
Аныздар 796 400 318400 191040 25472 70
Баары: 4971       151072 12930

Мал жайлоодон тγшкөндөн кийин аңыздарга келип жайгашат. Бул жерден кой-эчкилер кууттан өтγшөт, кγздөөлөр жетиштγγ.

 

Кыштоолор

Кыштоолор ички жайытта айылдын тегерегинде жайгашкан.

Чет-Нура     айыл   округу      Кунгей    тарапка    жайгашкандыктан

Жалпысынан кунгой тарабы мал жайууга ынгайлуу жана жайыты кенен. Кунгой тарабында кышкысын кар турбагандыктан малды жайып кошумча тоют талап кылынбайт.

 

 

Чет-Нура жайыт пайдалануучулар бирикмесинин айылга жакын жайгашкан кыштоолорунун жайыт участоктору боюнча  сыйымдуулугу

Таблица №8

Жайыт участогу Аянты.га Тγшγмдγγлγк(кг/га) Жалпы тγшγмдγγлγк (кг) Коэф.60% 1 шарттуу малдын башына кγндγн саны 135 кγнгө оптималдуу ШМБ
Кичи   Секи 600 100 60000 36000 4800 80
Чон-Секи 250 100 25000 15000 2000 33
Изолятор 600 100 60000 36000 4800 80
Сасык-Булак 320 100 32000 19200 2560 42
Кызыл-Коо 1850 100 185000 111000 14800 246
Баары 3620         481

 

2.2 Жайыттын инфраструктурасы

Жаздоолор Бел-Булак участкасына баруучу жолдо 1 көпүрө салынган. Жолдору жыл  сайын кезектеги ремонттон отуп, ондолуп турат.Ийри-Суу  айылына    караштуу   Бел  участкасы ремонттон откорулуп автоунаалардын белден ашуусуна шарттар тузулгон.. Жалпысынан 22 км ички жайыттын жолдору грейдер менен тузолгон.

Ийри-Суу айылында Арал жайлоосуна купка салынып, Ийри-Суу айылына раскол салынып мал дарылаганга шарт тузулду. Орто-Нура айылындагы Бел –Булак учаткасына купка салынып ,Орто-Нура айылынын ичине вет.комплекс, раскол салынды.

 

Жайлоолор Чон-Ташка баруучу жол 2012-жылы капиталдык ремонттон откорулгон. Союз учурунда курулган мал купкалоочу жай, бар, бирок алар бузулган. Жайыт комитети тарабынан раскол куруу боюнча план кабыл алынган, сентябрдын 15 чейин курулуусу пландаштырылууда.Кок-Туз участкасына унаа отуучу копуро салынды.

Кыштоолор Ак-Сай өрөөнүндө жайгашкан. Жолдун алыстыгынан жана инфраструктуранын начардыгынан бул кыштоолор пайдаланылбай келет.

 

Жайыт инфраструктурасынын абалы

Таблица 9.

Жайыт инфрасрукту-расынын аталышы Жайгашкан

жери

Айылдан алыстыгы, км Абалы
начар орто Канаат-танды-

раарлык

1 Автоунаа отчу жол  

Калдырак

13 Х    
2 Автоунаа отчу копуроо Кок_Жайык 8   Х  
3 Автоунаа отчу жол Чон-Таш 21   Х  
4 Автоунаа отчу жол Арал 13   Х  
5 Автоунаа отчу жол Ичке Суу 19   Х  
6 Автоунаа отчу жол Жон 115 Х    
8 Автоунаа отчу жол Орук Там 30   Х  
9 Мал сугаруучу жай Кара-Коо 20 Х    
10 Мал сугаруучу жай Конурдун Булагы 12 Х    

 

 

 

 

 

2.3. Жайытты пайдаланууда климаттык озгоруудо пайда болгон терс таасирди азайтууга же болбосо он таасирин пайдаланууга, ынгайлашуу

 

ПЛАНЫ

Таблица №10

Климаттык озгоруулор жана анын кесепеттери Иш чаралар
1 Февраль  март айларында кундун нормадан ашык ысышы менен ороондун айрым жерлеринде сел журуп, жайытка баруучу жолдорду бузуп кетуудо. Натыйжада жолдорго кеткен чыгымдар кобойуудо.

Климаттык озгоруулордон жер алдынан чыккан  суулардын азайышы, жайыттардагы булактардын  суунун колому  азайууда. Орто Саз, Ак-Кыя  айылдарында суунун аздыгынан малдар бир аймакта болбой ар тарапка суу издеп натыйжасында жоголууда.

Булактарды  капиталдык ремонттон откоруп, малдын суу ичуучу ноолорун ондоп, жаныртып, суу сактоочу резервуарлардын тешилип суу кое берип жаткан жерлерин ондоп, бутоп майда козу-улактарга суу ичууго ынгайлуу куюлмаларды коюу керек.

Жайыттагы булактан чыккан суунун колому чоноюп, мурда топуракка синип кетип жаткан суулар топтолуп суунун запасы кобойот.

Жыйынтыгында булактар ондолуп калса  айылдын дээрлик мал багуучулары жана баккан малдары суу ичишет. Ак-Булун, Орто Нура, Ак-Кыя айылдарынын малчыларына ынгайлуу абал тузулмок

  Климаттын озгорусу акыркы жылда кун ысык болуп жаан-чачын аз болгондуктан жайыттагы чоптордун тушумдуулугу томондоодо. Ошону менен бирге жайыттагы чоптор кургакта саргайып шамаалга учуп малдын туягы тийгенде сынып аз убакыттын ичинде жайыттар такырайып калууда.  Жайкы ысыкта чоп жакшы жетилбей куурап ички жайыттагы куздоо-кыштоодо коп кыйынчылык болуда. Осумдуктордун катмарын ондоо жана остурууну башкаруу, бузулган жайыттарга жаны урон себуу ыкмалары аркылуу эрозияны жана топурактын туздануусун токтотуу.

Жайыттарга жургузулгон баалоолордун негизинде тушумдуулугу начарлаган жайыттарды эс алдыруу. Малчыларды оз убагында алыскы пайдаланылбай жаткан алыскы жайыттарды кочуруп алып баруу.

 

 

 

3-бөлүм. Мал чарбасындагы проблемаларды аныктоо

 

3.1 Жайыт башкаруу планына киргизилген көйгөйлөрдүн тизмеги

 

Чет-Нура а/округунда 2009-жылдан Жайыт Комитети түзүлүп иштей баштады. Жалпысынан 2009-2017-жж 3000,0 млн сомдук жайыт акысы жыйноого жетишишти.  Жайыт акынын өлчөмү аныкталып азыркы учурда 1 шартуу мал башына 50 сомдон жайыт акысы белгиленген. Ошондой эле кой-эчкилерге 10 сом жайыт акы белгиленген.   Азыркы учурда жайыт пайдалануучулар жайыттарды пайдалануу боюнча закондордун бар экенигин көпчүлүк жакшы тушүнуп калышты. Жайыт акыларын чогултууда кундөн-кунгө кыйнчылыктар азайып, жайыттарга көңул бурулуп элдин талабы кучөөдө. Жайыттарды пайдалангандыгы үчүн жайыт акысы төлөнө тургандыгын жана бул каражаттар жайыттардын инфраструктурасын жакшыртууга жумшала тургандыгы тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө.

Азыркы учурда Чет-Нура а/о ЖК жайыттарынын чек аралары такталган.

Тармактар боюнча алганда томондогудой:

 

 

Мал чарбасы боюнча

 

 

 • Алыскы жайыттарды рационалдуу пайдалануу учун алыскы жайыттарга кочуруу учун убактылуу жашоо учун чабандарга жашоочу жайларды(чабанский домик) тургузуп беруу
 • Асыл тукум сут, эт багытындагы малдарды остуруу аракетинин аздыгы
 • Малдын кунардуулугу төмөн
 • Мал ооруларынын көбөйγшγ

 

 

Инфраструктура боюнча

 • Алыскы жайыттарга баруучу жолдордун начарлыгы
 • Атайын техниканын жоктугунан башка жактан техника жалдоо кымбатка турууда;
 • Айыл округ боюнча Ак-Сай, Орук Там жайлоолорунда мал купкалоочу жай жана кыркын пункт жок
 • Малчылар койлорун айылдан кырккандыктан жайлоолорго эрте көчүрүп барууга мүмкүн эмес.
 • Ак-Сайдагы кыштоолорго баруучу жол алыс болгондуктан пайдаланылбай келет.
 • Кара Саз, Кок Жайык, Ак Сай участкаларында атайын мал дарылоочу раскол жоктугунан мал дарылоо иштери кыйынчылыктар болууда.

 

Малдын ден соолугун коргоо боюнча

 • Мал арасында кеңири тараган оорулар, айрыкча малдан адамга жуга турган оорулар боюнча элдин маалыматы жок.
 • Ветеринардык-профилактикалык иш-чараларга көзөмөл начар, кээ бир фермерлер малын эмдөөлөрдөн өткөрбөстөн жайытка чыгарышат
 • Фермерлер ветеринарлар менен макулдашпастан оздору ар кандай вакциналарды базардан алып малдарын дарылоодо, малдан оору чыкканда эч ким жооп бербейт
 • Фермерлер башка райондон малдарын эмдоодон откондугу тууралуу эч кандай маалыматы жок сатып келип копчулук малга кошуп жиберуудо, натыйжасында сырттан сатылып келген малдан малдын ыландары жугууда.
 • Сегиз айылга атайын эмгек акы толонуучу бир эле вет врач бар. Башка айылдарда вет врачтардын жетишсиздиги.

 

 

Кышкы тоюттандырууну жакшыртуу

 • Чыктуу тоюттарды колдонуу жок, фермердик шартта чыктуу тоюттарды даярдоону фермерлер билишпейт.
 • Кышка даярдалуучу тоюттарды оз убагынан кечиктирип чаап жыйноодо, натыйжасында тоюттун кунардуулугу томон.
 • Жайыттарды башка максаттарда пайдалануудан инохота, курулуш материалдарын алуудан (шагыл, таш) тушкон акча каражаты жайыт комитетине тушпой а\о кетуусу;
 • Жайыттарды башка максатта туура пайдалануу жонундо тушундуруу иштерин жургузуу;
 • Жайытты кыйыр пайдалануу жонундо документтерин тактоо;
 • Кыйыр пайдалануучулардан ЖПБне пайда алып келуу;

 

Жайыттар

 • Жайыттын продуктуулугунун азаюусу
 • Алыскы жайыттар толук пайдаланылбайт
 • Жайыттарга сыйымдуулугуна жараша малдын башын болуштуруу жана пайдалануу.
 • Жайытты башкарууда малдын башына коюлуп жаткан баанын томондугу б.а. жылдык бюджеттин копчулук болугу А/О жер салыгына толонуп кетип жатышы .
 • Ветеринардык эмдоодон отпогон жана справкасы жок малдарды жайытка чыгарбоо.
 • Кочпой койгон жана жайыт акыларын толобой койгон бадачыларга ЖК тарабынан туз административдик жаза колдоно албашы

 

Гендер

 • Жайыт пайдалануучулардын арасында аялдар бар, бирок алар жайытты башкарууга катышышпайт
 • Сγттγ кайра иштетγγ боюнча топтор бар. Бирок азыркы убакта иш жургузулгон жок (сутту иштетуу боюнча окуулар, семинарлар откорулгон)

 

Гендерлик тенчиликти жакшыртуу боюнча план

 

Таблица № 12

  Иш чара Индикатор Аткаруу мооноту Жооптуулар
1 Жайыт комитетинин курамын кайрадан карап аялдарды кошуу ЖК мучолорунун 30 % аялдар 01.03.2018-ж ЖК торагасы, мучолор
2 Инвестициялык  долбоорлорду аныктоо 35%  инвестициялык долбоорлорду  аялдар сунуштайт 01.02.2018-ж ЖК торагасы, мучолор
3 Жайлоо бала бакчаларын уюштуруу Аялдар топторун уюштуруу 01.06.2018-ж ЖК торагасы
4 Жайыттарды жакшыртуу, инфраструктурасы  жаныртуу боюнча койгойлорду аныктоо 20 %  койгойлорду аялдар аныктайт 01.04.2018-ж ЖК торагасы, мучолор

 

 

 

4-бөлγм  Жайыттарды пайдалануунун орто мөөнөттөгγ планы.

 

4.1 Мал жаюу системасынын учурдагы абалы.

Чет-Нура жайыт пайдалануучулар бирикмесинде мал жаюу сезону 1-апрелден башталат.  Малчылар ички жайыттан ортонку жана алыскы жайыттарга июнь айында көчγшөт. Биринчиси айылдын чет жагындагы жаздоолорго көчγшөт. Бул жайыттар 65 кγн пайдаланылат 1-июндан баштап мал алыскы Орук-Там жана Ак-Сай жайлоолоруна көчγрγлөт.5-октябрдан баштап мал айыл четиндеги γлγш жерлерге , аңыздарга, жаздоо-кγздөө аянттарына көчγрγлөт.

Ар жыл сайын жайыттар  10-апрелден 10-июнга чейин пайдаланылат. Калган убакытта жогорудагы жайыттарга мал жайылбайт себеби баардык мал алыскы жана ортонку жайлоолорго 1-октябрга чейин кетет

Жайлоолорго 1-июндан 1-октябрга чейин мал жайылат калган убакыттарда жайыттар бош болот.

 

План тузуло электеги  Чет-Нура жайыт пайдалануучулар бирикмесинин малчыларынын жаздоодо жайгашышы

Таблица  №13

 

Жайыт участогу Чабан ШМБ сыйымдуулук Басым
 

 

 

 

1

Ак-Сай Тагаев А 200 12444 0,3
Усупбаев М 200
Султанкеримов 140
Садыбакасов Э 210
Коксаев Б 300
Бейшеев К 200
Абданов Д 120
Мамыров Т 200
Аятбаев М 128
Мукашов 100
Токтомбаев Т 130
Исабеков А 160
Акматов М 180
Акматов А 130
Жумамудунов Б 120
Мамыров А 215
Абдылдаев Т 168
Женишбек уулу А 130
Орозобаев Т 130
Баары 3161
2 Орук Там Акунов С 120 10346 0,2
Жумагулов К 1000
Исаев А 400
Абышкаев К 120
Оморов Т 160
Асылбеков И 120
Омуралиев М 160
Сагындыков У 60
Баары 2140
3 Конур Добо Мамырбеков К 180 1244 0,4
Абылов К 160
Исаков М 200
Баары 540
4 Арал Омурзаков А 200 570 0,8
Баары 445
4 Кок Жайык Мамыров Ж 150 317 0,5
Баары 150
5 Кок  Каду Шеримов А 80 31 2,6
   
Баары 290
    Баардыгы 6271    

 

Учурдагы жайытка басым

Таблица №14

Жайыттардын түрү Жайыттын сыйымдуулугу Факт боюнча жайылып жаткан ШМБ Факт боюнча  мал жаюу күнү басым Сунуш кылынган

Мал жаюу күнү

Жаздоолор 12918 11599 65 0,9  
Жайлоолор 24830 8500 90 0,3  
Күздөөлөр 12930 13000 75 1  
Кыштоолор 481 13000 135 27  

 

Таблицада корсотулгон кыштоодогу басымдын коп болгону менен копчулук  мал  колго алынып уйго багылат

 

 

4.2. Жайыттарды жакшыртуу планы.

 

Жайыттардын абалын жакшыртуу боюнча корулуп жаткан иш-чаралар.

Жайыттарды жакшыртуу планы жайыттардын кунардуулугун жоготпостон ырааттуу пайдалануу  боюнча аткарыла турган иш чараларды камтыйт. Кийинки жылдары климаттын өзгөрүшүнүн жайыттын абалына  тийгизген терс таасирин басаңдатуу максатында төмөндөгүдөй иш чаралар жүргүзүлөт:

 1. Климаттын өзгөрүшү менен жайыттардын кунардуулугу төмөндөп жаткандыгын жана жакынкы жайыттар мал көп жайылгандыктан алыскы жана ортонку жайлоолорго эрте кочуруу жана жаздоону эс алдыруу максатында жайлоодон кечирээк тушуруу.
 2. Жайыттын абалына дайыма мониторинг жана баалоо жүргүзүп  туруу;
 3. Чет-Нура ЖК жайыт жерлери жетиштуу болгондуктан мал жаюунун планы жайыттардын сыйымдуулугуна жараша тузулот. Негизги тартип, мал багуучуларды белгилуу олчомдо мал алуусун эскертуу керек.
 4. Малдын асылдуулугун жогорулатуу;
 5. Пайдаланылбай калган алыскы жайыттарды (Кок Кыя, Чатыр Таш, Чопу) кыштоолорун оздоштуруп малчыларды кочуруп баруу.

 

 

4.3. Жайыттарды агротехникалык жакшыртуу планы

Кийинки №15 таблицада жайытты агротехникалык жакшыртуу планы көрсөтүлөт:

 

Иш-чаранын сүрөттөлүшү Ишке ашыруу мөөнөттөрү Болжолдуу баасы
Бел Булак участкасына коп жылдык чоптордун уругун сээп остуруу 2019 45 000
Кок Жайык  участкасына 0,02  гектар аянтка демонстрациялык участок уюштуруу 2018 40000

 

 

 

 

4.3.1 Жаздоолорду которуштуруп пайдалануу 2018 жылга планы:

 

Таблица №16  

Участоктун

аталышы

План тγзγлө электе 2016-жылга план
Малдын саны,ШМБ Сыйымдуу-лук, ШМБ  

Басым

Малдын саны,ШМБ Сыйымдуулук

ШМБ

 

басым

Бел-Булак 80 31 2,6 0 0 0
Баары 80 31   0 0 0

2018-жылы Кок Каду участкасындагы жаздаган  Шеримов. А 80 шартуу мал башы менен Четки Бел участкасына кочурулот. Ал эми Кок Каду жаздоосу 2018-20-жж эс алдырылат

 

 

4.3.2. Климаттын өзгөргөндүгүнө  ыңгайлашкан жайыт пайдалануу планы

Климаттын өзгөргөндүгүнө байланыштуу катаал болгон жылдары  Чет-Нура жайыт пайдалануучулар бирикмесиндеги жайыттарды пайдалануу планы кийинки №17 таблицада берилет:

 

Таблица №17

Жайыт участоктору аянты Сыйымдуулугу Климаттын өзгөргөндүгүнө байланыштуу катаал жылдары мал жайгаштыруу
Жаздоолор
Кара-Булак 1120 482 434
Ичке-Суу 659 283 255
Байменде 6000 2585 2326
Дорбон-Айрык 800 2240 2016
Чон-Таш 2200 947 852
Кара-Коо 450 193 174
Кара-Талаа 10765 4637 4173
Ийри-Суу 2911 1253 1128
Ийри-Суу  Кара-Талаа           692 298 268
Баары 25597 12908 11626
Жайлоолор
Ак Сай          20000             12 444             11197
Жон 3000 2800 2520
Чычар 5300 3297 2967
Кара-Саз 6830 4249 4721
Конур Добо 2000 1244 1382
Арал 720 448 497
Кок Жайык 510 317 352
Кок Каду 50 31 34
Баары: 22840 14210 23670
Күздөөлөр
Чон_Жон 201 413 458
Сокурдун_Сарайы 160 73 81
конур кыштоо 5230 6641 7378
Сасык-Булак 2000 2539 2821
Аныздар 796 70 77
Баары 4730 2012 10815
Кыштоолор (Аксай)
Кичи   Секи 600 80 88
Чон-Секи 250 33 36
Изолятор 600 80 88
Сасык-Булак 320 42 46
Кызыл-Коо 1850 246 273
Баары 3620 481 531

 

Кургакчыл болуп, тоют аз камдалган жылдары малдын санын азайтуу (күзүндө малды сатуу) боюнча түшүндүрүү жумуштары жүргүзүлөт.

 

Мал жаюу графиги

 

Малды жайытка чыгаруу графиги жыл мезгилинин аба-ырайынын шарттарына карап жылышы мүмкун.  Белгиленген мөөнөткө чейин малдарды кышкы багууга кармап, андан кийин жазгы жайыттарга 5-апрелден баштап, ал эми жайлоого кетүүсү 25-майдан баштап кочурулуп контролго алынат. Жазгы жайыттарга жай мезгилинде 2 ден көп эмес уй, 3 тен көп эмес кой же эчки алып калууга уруксат берилет. Калган малдарын жай мезгилинде жайлоого жөнөтүлот.

Күзку жайытка кочуп келуусу 5 октябрдан эрте эмес, кыштоого келуу мөнөтү 5-ноябрдан башталат.

Эгерде, жайыт пайдалануунун графигин бузуп, жайыттарды туура эмес пайдаланган жайыт пайдалануучулар мыйзамдын чегинде  админстративдик   айып   салынат.1000-100000сомго   чейин жазаланат.

Графиктен эрте кочуп келген мал багуучуларга айылдык Кенеш бекиткен штраф боюнча ар бир бодо малга 150 сомдон, майда малга 25 сомдон айып салынат. Чет-Нура, Орто-Нура, Ак-Булун жайлоолоруна мараторий жарыялангандыгына байланыштуу белгиленген жайыттарга мал жаюуга тыюу салынат.

 

 

 

 

4.3.3 Жайыттардын  абалына мониторинг жана баалоо жүргүзүү планы.

Таблица №18

Иш-чаранын сүрөттөлүшү Ишке ашыруу мөөнөттөрү Болжолдуу баасы
Конурдун Булагы кыштоо участканын абалына мониторинг жургузуу 2018 1500
Узун Кыр участкасынын жайыттардын абалына мониторинг жүргүзүү 2018 4000
Кок  Кыя кыштоосунун жайыттардын абалына мониторинг жүргүзүү 2018 5000
Чатыр Таш  жайлоосунун абалына мониторинг жүргүзүү 2018 6000
     

 

 

 

 

4.3.4. Кышкы тоюттандырууну жакшыртуу планы

Таблица № 19

Иш-чаранын сүрөттөлүшү Ишке ашыруу мөөнөттөрү Болжолдуу баасы
Үй шартында Орто Саз айылында сенаж даярдоону үйрөтүү, 1 фермерге эксперимент үчүн сенаж даярдоого чуңкур куруу 2018-2019 90000
     

 

 

4.3.5 Малдын асыл тукумдуулугун жакшыртуу планы

Таблица № 20

 

Иш-чаранын сүрөттөлүшү Ишке ашыруу мөөнөттөрү Болжолдуу баасы сом  
Малды жасалма жол менен уруктандыруу пунктунун  ишин натыйжалулуугун жогорулатуу жана жайылтуу 2019 5000  
Күз мезгилинде  асыл тукум малдардын көргөзмө-ярмаркасын уюштуруу 2019 20000  
 

 

     

 

 

4.3.6 Малдын ден соолугун коргоо планы

Чет-Нура  айыл аймагында 2017-жылы 5адам туберкуллез оорусу менен ооругандыгы катталган.  (ФАПтын маалыматтары боюнча)

Малдын ден соолугун коргоо боюнча атайын меморандум тγзγлөт жана ар бир тараптын милдеттери такталат.

 

Жеке ветеринардык адистин милдеттери

 1. Айыл аймагында эпизоотияга каршы иш-чаралардын планын иштеп чыгуу, аны айыл өкмөтγндө, райондук ветеринардык департаментинде бекитγγ; (тиркемени караңыз)
 2. Эпизоотиялык кырдаалга көзөмөл жγргγзγγ, талдоо
 3. Жаныбарлардын баардык тγрγн учётко алуу
 4. Мамлекттик программада камтылбаган ооруларга каршы вакциналарды сатып алууну уюштуруу, ветеринардык аптекаларды лицензиялоо
 5. Малчыларга акы төлөнγγчγ кызматтарды уюштуруу

 

Малдын ден соолугун коргоо тобунун милдеттери

 1. Жеке ветеринардык адиске малды жайытка чыгаруунун алдында жана андан кийинки массалык эмдөөлөрдө көмөк көрсөтγγ
 2. Мал ээлеринин жеке ветеринардын кызмат көрсөтγγлөрγ γчγн өз убагында акы төлөөсγн камсыздоого көмөктөшγγ
 3. Малдын санын тактоо (Жеке ветеринар, ЖК, АӨ менен бирдикте)
 4. Малды жасалма жол менен урукутандырууну өнγктγрγγ, лицензиясы бар ветеринардык аптекаларды ачууга көмөктөшγγ, мамлекеттик программада камтылбаган вакциналарды жана дары-дармектери сатып алууга көмөк көрсөтγγ

 

Айылдык ден соолук коргоо тобунун милдеттери

 1. Жайыт комитети, жеке ветеринардык адис, малдын ден соолугун коргоо тобу менен биргеликте малдын зооноздук (малдан адамга жуга турган ) оорулары боюнча тγшγндγрγγ иштерин жγргγзγγ
 2. Зооноздук оорулар катталган кезде инфекциянын очогунда адамдарга байкоо жγргγзγγ
 3. Жеке ветеринарга, райондук ветеринардык башкармалыкка, саламаттыкты сактоо органдарына адамдардын жугуштуу оорулар менен ооруп калган учурларын токтоосуз кабарлоого
 4. Эхинококкоз, кутурма оорулары менен кγрөшγγнγн стратегиялык планына ылайык иттерди дегельмнтизациялоого жана эмдөөгө активдγγ катышууга
 5. Ветеринардык жана медициналык кызматтардын өз ара маалымат алмашуусун камсыздоого

 

Райондук мамлекеттик ветеринардык башкармалыктын  милдеттери

 1. Ветеринардык палатанын каттосунан өткөн жеке ветеринарларды тактоо, ветеринардык туйлөөлөрдγ жγргγзγγгө алар менен келишим тγзγγгө
 2. Зарыл вакциналар, дарылар, диагностикалык каражаттар менен камсыздоого
 3. Эпизоотияга каршы массалык иш-чараларды жγргγзγγдө жеке ветеринарларга шарт тγзγγгө. Мал ээлери пландуу иш-чаралардан баш тарткан учурда ветеринардык мыйзам боюнча тиешелγγ чараларды көрγγгө
 4. Лицензияланган дарыканалардын иштөөсγнө көмөктөшγγгө, ветеринардык санитардык эрежелерди сактоодо алардын ишмердγγлγгγнө көзөмөл кылууга
 5. Эпизоотияга каршы иш-чаралардын планын бекитγγгө

 

 

Таблица № 21

 

Иш-чаралар Аткаруу мөөнөтү Баасы
Купка салуу 2018ж 164400с
Беккер ямасын куруу же малдын олукторун ортоочу жайларды куруу 2018ж 80000с
Мал сугаруучу жайларды жасоо. 2015ж 107000с
Ветеринария-зоотехникалык иш чараны чыңдоо,өнүктүрүү. 2014-2016ж 40000сом
МДКТ-н ролун өнүктүрүү жайылтуу. 2014-2016ж 792000

 

 

 

 

 

Малдын ден соолугун жакшыртуунун 2018- жылга планы

 

Утверждена

приказом Главного государственного

ветеринарного инспектора района

№  ___ от «___» ____________2018 г.

 

Схема

Ветеринарных обработок животных Чет — Нуринского айыльного аймака Нарынского района

 

Сроки

проведения

Наименование

обработки

Метод

выполнения

Название препарата Разовая доза Исполни

тель

 

Крупнорогатый скот

март Взятие проб крови  для исследования на бруцеллез (60 гол.) Жолдошов А
март Исследование на туберкулез (10-15% поголовья) Внутрикожно Туберкулин ППД 0,2 мл. Жолдошов А
Апрель декабрь Вакцинация против Сибирской язвы (поголовно) Подкожно             Вакцина СТИ (г. Владимир Россия) 2 мл. ЧВ
апрель Вакцинация против Эмфизематозного карбункула

(поголовно)

Внутримышечно     ЧВ
Май июль Обработка против гиподерматоза

(поголовно)

опрыскивание     ЧВ

 

 

 

 

4.3.7  2017-2018-жылдарга малдын ден соолугун профилактикалык жана эпизотикалык жакшыртуу планы.

 

Таблица № 22

 

Аткарылуучу иштер   Жылдык

план

Эскертуу
1 Малга, уй жаныбарларына оруларды алдын алуу боюнча диагностика жургузуу боюнча иш чаралар Ири муйуздуу 1102 I-II-IV квартал
Жылкы 600 II-III квартал
Кой, эчки 1300 I-II-IV квартал
Ит 100 I-II-III-IV квартал
Канаттуулар 2500 II-IV квартал
         
  Прививкалоо жургузуу иш чаралар Малдын баардык турлорун 3500 I-II-IV квартал

Оорунун очогу пайда болгон ороонго

  Ит 300 II-IV квартал
  Купкалоо Кой, эчки 10000 II-IV квартал
   

 

Дегельмитизациялоо

 

 

Ири муйуздуу мал

 

 

600

 

 

II-IV квартал

  Жылкы 150 II-III квартал
  Кой,эчки 10000 II-IV квартал
  Ит 400 I-II-III-IV квартал
  Уй канатуулар 100 II квартал

 

 

4.3.8 Мал чарба продукциясын сатып өткөрүү

( маркетинг планы)

Таблица №23

Иш-чаранын сүрөттөлүшү Ишке ашыруу мөөнөттөрү Болжолдуу баасы
Үй шартында сүттү кайра иштетүү боюнча аялдар тобунун ишин оркундотуу, цех ачуу 2018 10000
Кайра иштетилген сүт продукцияларын сатып өткөрүү боюнча маркетинг изилдөөлөрдү жүргүзүү 2018 3000

 

 

 

 

 

 

4.4 Потенциалды жогорулатуу боюнча план.

Таблица № 24

Иш-чаранын сүрөттөлүшү Ишке ашыруу мөөнөттөрү Болжолдуу баасы
Жайытты башкаруу пландарын түзүүнү жайыт комитетинин мүчөлөрүнө  окутуу 2018 3000
Жайыттын абалына мониторинг жана баалоо жүргүзүү боюнча  окууларды өткөрүү 2018 4000
Эхинококкоз, альвеококкоз оорулары боюнча тренингдерди өткөрүү 2018 5000
Тоют кызылчасынын агротехникасы боюнча окууларды, талаа күндөрүн өткөрүү жана остуруп демонстрациялоо 2018 2000
Фермердик шартта сенаж даярдоо боюнча талаа күндөрүн өткөрүү 2018 2000

 

 


 4.5. Финансалык план (Инвестициялык план)

Жайыт комитети аркылуу ишке ашырылуучу инвестициялык план мал чарбасын өнүктүрүүнү, жайыт инфраструктурасын жакшыртууну жана коомчулуктун потенциалын жогорулатууну  максат кылат

Таблица № 25

Чакан долбоорлордун аталышы Жайгашкан жери Аткаруу мөөнөттөрү Сумма, сом Каржылоо булактары, сом
ЖтК Донор спонсорлор
  Инфраструктураны жакшыртуу боюнча
  Орто Нура айылына ветеринардык аптекасы менен раскол куруу жаздоо 2018 238 000 48 000 190 000 0
  Жайыттарды ондоого атайын техника алуу Орто Нура 2018 2 500 000 500 000 2 000 000 0
  Ар бир айылга ветеринардык тейлоо жайын куруу АА 2018-2021 1 000 000 250 000 750 000 0
  Ар бир айылга малдын олугун комуучу (Яма Беккера)же ортоочу (крематорий) куруу АА 2018-2000 300 000 75 000 225 000 0
  Айылдын четине малды купкалоочу жай куруу Орто Саз 2019 350 000 87 500 262 500 0
  Арпа Тектир участкасына каптаж куруу АА 2019 250 000 15 000 235 000 0
  Кара Саз участкасына раскол куруу Орук Там жайлоосу 2019 100 000 20 000 80 000 0
  Аксай ороонуно кой купкалоочу жайларды  куруу Чон-Таштуу Кашка-Суу 2018-2020 400 000 100 000 300 000 0
  Аксай ороонуно малчыларга кыштоо учун атайын уйлорду куруу Кок Булак, Кашка Суу, Чон Кашка Суу 2018        
  Баш Нура суусуна копуро куруу Орто Нура айылы 2018        
  Жайыттарды агротехникалык жакшыртуу боюнча
  Бел Булак участкасына коп жылдык чоптордун уругун сээп остуруу   2018 45 000 2000 43000  
  Кок Жайык  участкасына 0,02  гектар аянтка демонстрациялык участок уюштуруу   2019 40000 5000 35000  
   

Кышкы тоюттандырууну жакшыртуу боюнча

  Үй шартында Орто Саз айылында сенаж даярдоону үйрөтүү, 1 фермерге эксперимент үчүн сенаж даярдоого чуңкур куруу   2018-2019 90000   90 000  
  Ички жайыттардагы “Ат кулактарды” жок кылуу   2018-2021 60000   60 000  
  Ички жайтттарды эс алдыруу мораторий жарылоо   2018-2019        
  Малды асылдандыруу боюнча
  Малды жасалма жол менен уруктандыруу пунктунун  ишин натыйжалулуугун жогорулатуу жана жайылтуу   2018-2021 5000 5000    
  Эт, сут багытындагы  букаларды сатып алуу   2019-2020        
  Күз мезгилинде  асыл тукум малдардын көргөзмө-ярмаркасын уюштуруу   2019 20 000     20 000
  Малдын ден соолугун коргоо боюнча
  Беккер ямасын же малдардын олукторун ортоочу крематорий  куруу   2018-2019 15 000     15 000
  Алыскы жайлоолордогу мал сугаруучу жайларды жасоо.   2019 148 000   148 000  
  Ветеринария-зоотехникалык иш чараны чыңдоо,өнүктүрүү.   2018-2021 40 000     40 000
  Кочмо кыркын пунктунун  ишин жакшыртуу   2018-2021 165 000 34 000 131 000  
               
  Потенциалды жогорулатуу боюнча
  Жайытты башкаруу пландарын түзүүнү жайыт комитетинин мүчөлөрүнө  окутуу   2018 3000 3000    
  Жайыттын абалына мониторинг жана баалоо жүргүзүү боюнча  практикалык окууларды өткөрүү   2018 4000 4000    
  Эхинококкоз, альвеококкоз оорулары боюнча тренингдерди өткөрүү   2018 5000     5000
  Тоют кызылчасынын агротехникасы боюнча окууларды, талаа күндөрүн өткөрүү жана остуруп демонстрациялоо   2018 2000   2000  
  Фермердик шартта сенаж даярдоо боюнча талаа күндөрүн өткөрүү   2018 2000 2000    
БААРЫ 4 622 000 850 500 3 691 000 80 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-бөлүм

Жайытты пайдалануунун жылдык планы

 

5.1 Жайыт комитетинин 2018-жылга планы

Таблица №26

Иш-чаралар ай
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Жайыт пайдалануучулардын жылдык чогулушу +                      
2 Мал санак уюштуруу +         +     + +    
3 Жайыт башкаруу пландарын талкуулоо, бюджет түзүү     +                  
4 Жайыт комитетинин бюжетин Айылык Кеңеште бекитүү       +                
5 Жайыт пайдалануучулар менен келишим түзүү, жайыт билеттерин берүү       + +              
6 Ветеринардык  профилактикалык иштерге контроль жүргүзүү + + + + + + +  

+

 

+

 

+

 

+

 

+

7 Жайыттын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча жумуштар       + + + + + +      
8 Малды жайлоолорго көчүрүү         + +            
9 Жайыт акыларды чогултуу,пландалган жумуштарды аткаруу           + + + + + + +
10 Жайттарга мониторинг жургузуу         + + +          


5.2 Иш-аракеттердин планы 2018-жылга

Таблица  № 27

Участок Иш-чара Аткаруу мөөнөтү Иш-чаранын бюджети сом Ким жооптуу
Жайыттардын абалына мониторинг жүргүзүү планы
Кок-Секи Жайыттарды абалын баалоо Май 2018 1500 А.Назарбаев
Конур-Добо Жайыттардын абалын баалоо Июль 2018 5000 А.Назарбаев
Узун Кыр Жайыттардын абалын баалоо Июнь 2018 4000 А.Назарбаев
Кок  Кыя Жайыттардын абалын баалоо Июль 2018 5000 А.Назарбаев
Чатыр Таш Жайыттардын абалын баалоо  Июль 2018 6000 А.Назарбаев
Малдын ден соолугун коргоо боюнча
Чет-Нура Ветеринардык –профилактикалык иштерге көзөмөл дайыма 1000 Ветеринар А.Жолдошев
Чет-Нура Эхинококкоз, альвеококкоз оорулары боюнча буклет иштеп чыгуу, МДСК тобу менен биргеликте айыл тургундары менен август 1000 А.Жолдошев
МДСК тобу
Жайыт инфраструктурасын жакшыртуу планы
Чет Нура АА Жайыт жолдорун ондоого атайын техника погрузчик кабыл алуу Апрель-май 2018-ж 2 250 000 А.Назарбаев
Орто Нура Орто Нура жайыт жолу Май –авгут 2018 10000 И.Алаев
Ийри Суу Ийри Суу айылына жайыт жолдорун ондоо Май 2018 90300 Абдраимакунов У
Ак-Кыя Жайыт жолуна копуро салуу Май июль 2018 50400 М.Омурбеков
Ак-Сай алыскы жайытка Купка куруу Июнь-август 2018 164600 А.Жетиген уулу
Тош-Булак Чыргайлы жайыттарга жол салуу Июнь-август 2018 30000 У.Мамыров
Орук-Там Жайыт жолун ондоо Июнь-август 2018 25000 К.Абышкаев
Ак-Булун Ички жайыт жолдоруна Кызыл кыяга шагыл тогуу Июнь 2018 25800 А.Нурбаев
Чет-Нура Ички жайыт жолдорун ондоо  Май 2018 20 000 Т.Мамыров

 

5.3. Жайыт пайдалануу планы (факт)  жана мал жаюу графиги

Жаздоолор

Таблица № 28

Жайыт участогу Чабан ШМБ сыйымдуулук Басым Мал жаюу графиги
1 Бел-Булак Мамырбеков.К 230 809 0,7 1-апрелден 5-июнга чейин
Ибраев.Т 210
Шеримов 240
Баары 640
2 Ийри-Суу Омурзаков.Б 200 1712 0,4 1-апрелден 5-июнга чейин
Абылов.К 150
Омурзаков. 180
Мамыров 160
Баары 690
3 Орто-саз Мамыров.А 235 474 0,8 1-апрелден 5-июнга чейин
Орозобаев К 175
Баары 410
4 Ак-Кыя Коксаев.Б 260  

 

1327

0,8 1-апрелден 5-июнга чейин
Исабеков.Ж 240
Садыбакасов.Э 230
Исакеев 195
Тагаев.А 210
Усупбаев.М 220
Бейшеев. 220
Султанкеримов.С 190
Абданов      Д 90
Баары 1855  
             

 

 

5.4 Бюджет

Таблица № 29

Малдын туру Саны

ШМБ

Баасы Сумма Жайыт жер салыгы Жалпы жайыт учун
1 ШМБ Сумма Саны Баасы суммасы
1 Ири муйуздуу мал 4414 50 220700 12,6 27808,2 4414 50 220700
2 Жылкы 3579 50 178950 12,6 2254,8 3579 50 178950
3 Кой, эчки 25729 10 257290 12,6 32418,5 25729 10 257290
    33722   656940     33722   656940

 

 

 

Таблица №30

 

Жайыт   комитетинин    чыгымдары    
1 Канцелярдык   товарлар 10000  
2 Эмгек   акы 204000  
3 ГСМ 55 000  
4 Соц  Фонд 57400  
5 Инфраструктураны       ондоо 277100  
6 Жайыт    налогу 96500  
    700000  

 

Таблица № 31

Айылы Аткарылуучу жумуштардын аталышы Жалпы сумма (сом)
Кирешелер болугу
1 Жайыт пайдалануучулардын жайыт пайдалангандыгы учун толонуучу акча каражаттары Жайыт акыларын оз убагында чогултуу 656940
Чыгашалар болугу
3 Жайыттардын инфраструктурасын жакшыртуу Мониторинг жургузуу 277100
5 Жайыт комитетинин торагасынын эмгек акысы Жыл бою 84000
6 Жайыт комитетин бухгалтеринин эмгек акысы Жыл бою 72000
7 Жайыт комитетин инспекторунун эмгек акысы Жыл бою 48000
8 Концелярдык товарлар учун   10000
9 ГСМ Жыл бою 55000
  Баары   546100

 

Чет-Нура айыл аймагындагы малдын саны  жана бир баш мал үчүн төлөнө турган жайыт акы өлчөмү ( малдын башы статистикалык маалыматтардан алынды)

Таблица № 32

Малдын түрү саны ШМБ саны 1 башка төлөнүүчү жайыт акы, сом
1 Кой, эчки 25729 25729 10
2 Жылкы 3579 3579 50
3 Уй, топоз 4414 4414 50
  Баары   33722  

 

Жайыт пайдалануу учун акы толоону эсептоо 2015-2018-жж учун

Таблица № 33

Мал туру бир башка Жайыт акы (сом) 2015-ж 2016-жыл 2017-жыл 2018-жыл
1 Уй 50 50 60 70
2 Кой, эчки 10 10 12 20
3 Жылкы 50 50 60 70
5 Топоз 50 50 60 70

5.5 Планды ишке ашыруудан алган натыйжалар

 

Чет-Нура  айыл округунун жайыт пайдалануучулар бирикмеси тарабынан иштелип чыккан жайыт пайдалануунун жамааттык планын иш жүзүнө ашырып чыккандан кийин кутулуучу натыйжалар:

— жайыттарга жургузулгон мониторингтердин негизинде жайыттардын абалын аныктап, пландуу, эффективдуу башкарууга жетуу;

-жайыттардын  тушумдуулугун жогорулатууга жетуу;

— жайыт пайдалануучулардын жайыттарды туура пайдалануу, пландоо, билимдерин жана  потенциалын жогорулатуу;

— тоюттарды керектуу коломдо ондуруу (тоют балансты тузуу) жана малды комплекстуу толук кандуу тоюттандырууга жетуу;

—  жайыт инфрастуктурасын жакшыртуу боюнча алдын ала иш-аракеттерди коруу;

— малдын ден соолугун жакшыртуу боюнча алдын-ала иш-чараларды ишке ашыруу;

— жайытка гана байланыштуу маселелерден сырткары, жалпы мал чарбасы, ветеринария гендердик саясат, климаттын озгоруусу боюнча маселелерге конул буруу;

— ар кандай иш чараларды координациялоону жайыт пайдалануучулар бирикмесинин орто мөөнөттөгү планын турмушка ашырууну колго алуу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Ички тартип эрежелери

Чет-Нура айылынын Жайыт пайдалануучулар бирикмесминин

 

№1 ТОКТОМУ

18-январь 2018-жыл                                                                                             Чет-Нура айылы

Катышкандар: 41 адам

Чогулуштун торагасы:   Т.Мамыров

Катчысы: О. Нурмамбетов

Кун тартибинде каралуучу маселелер:

 

 1. Ички жана сырткы жайыттарды натыйжалуу пайдалануунун тартибин кароо.

 

 1. Чет-Нура, Ак-Кыя, Орто-саз айылдарынын койгойу болуп келген купка куруу маселесин кароо

 

Кун тартибиндеги биринчи маселе боюнча чогулуштун торагасы

томондогулорду билдирди.

Урматтуу жайыт пайдалануучулар!

Малыбыздын башы осуу менен бирге ички жайыттарыбыз жылдан-жылга тарып, деградацияга учуроодо. Ошондуктан ички жайыттарыбызды сактап калуу максатында озубузго тиешелуу сырткы жайыттарды пайдаланбасак болбойт. Жайыт учун толомдор оз убагында толонбой жатат.Ошщонун натыйжасында ички жайыт жолдорубуздун ондолушуна жайыт пайдалануучулардан тушкон акча каражатынын эсебинен акча болунбой келет .

Жайыт комитетине жаны торага болуп дайындалган А.Назарбаевди сиздер менен тааныштырып кийинки соз А.Назарбаевде.

Урматтуу Чет-Нура айылынын тургундары!

Мен жайыт комитетинин торагасы катары томондогулорду айткым келет, жогоруда айтылгандай жайытыбызды коздун карегиндей сактап пайдаланбасак , эртенкибизге эч нерсе калбай калат, жайытыбызды натыйжалуу пайдаланалы, жайыт комитетинин бюджети болгону 700000 (жети жуз мин) сом бул акча менен озубуздун койгойлорду толук чечууго мумкун эмес. Ошондуктан сырткы булактардан кошумча акча каражатын издеп табуу керек. Бюджетибизди кенейтуу максатында мал башына толонуучу тарифтерибизди озгортуп албасак болбойт. Биз жайыт комитетинин мучолорунун макулдуктары менен томондогудой тарифтерди бекиттик.

 

 1. Ички жайыттарды пайдаланган жайыт пайдалануучулар учун кой-эчкиге мал башына 20 (жыйырма) сом олчомундо;

 

 1. Ал эми мол башына 100 (бир жуз) сомдон жайыт акысын толоо тарифтери киргизилди.

Сырткы жайттарды пайдалануучулар учун мурункудай тарифте кой-эчкиге 10 (он) сомдон, ал эми бодо мал башына 50 (элуу) сом болуп калтырылды.

Менин деле сиздеге айтаарым ички жайыттарынарды сактап калуу учун , сырткы жайыттарга кочуунуздор туура болот.

 

 

 

Тиркеме 2.

 

Жайыт билеттери

 

 • Жайыт пайдалануу планынын негизинде ар бир жайыт пайдалануучуга келишимдин негизинде жайыт   билеттери берилет.
 • Малдын саны аныкталат (айыл кенеши бекитет)
 • Жайыт пайдалануучуга берилген аянт келишимде корсотулот
 • ЖППнын картасындагы корсотулгон аянттын негизинде жайыт пайдалануучуга тушундурулот
 • Мал башына толонучу акы корсотулот

 

 

Тиркеме 3

Чет-Нура айыл аймагынын жайыт  комитетинин

төрагасы А.Назарбаев
________________________ айылынын тургуну
__________________________________________
(жайыт пайдалануучунун ААА)
_____________________________________________
(паспорт серия, номери, качан, ким тарабынана берилген)
______________________________________________
(жашаган жери, тел №)

 

 

 

 

 

Арыз

Мен_________________________________________________

(жайыт пайдалануучунун ААА)

Сизге арыз жазуумдун себеби,  Чет Нура айыл округуна караштуу жайытта менин

карамагымдагы____________________________баккан мал үчүн жайыт пайдалануу

планына жана пайдалануу мөөнөтүнүн

графигине  ылайык (жаздоо,жайлоо,күздөө,кыштоо)  __________________________

(жайыттардын аталышы)

жайыттарын пайдаланууга уруксат берүүнуздү сурайм.

Тиркелүүчү документтер:

— паспорттун көчүрмөсү

— малдын саны жөнүндө маалымат, санак акты

— ветеринардык эмдөөдөн өткөндүгү жөнүндө справка

Арыз ээси ______________________________________________________                                                                            ________________________________________________________________

(колу)                                                                                    (ААА)

«______» _______________2018- жыл.

 

Тиркеме 4

 

Санак акт

 

“______”_______________2018-жыл ___________________________ участогу.

 

Биз, төмөндө кол коюп санак акт тγзгөндөр : Чет Нура жайыт комитетинин төрагасы А.Назарбаев, Жайыт комитетинин бухгалтери Р.Муканова жана мал санак боюнча комиссия мγчөлөрγ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жайыт пайдалануучу (Бадачы, чабан,фермер)_____________________________ болуп санак акт тγздγк себеби ушул кγнγ ___________________________ жайыт участкасында мал багып жаткан жайыт пайдалануучу ______________________

Карамагындагы малды санагандыгыбызда төмөндөгγдөй болуп чыкты:

Кой-эчки ___________баш,жайыт акысы_______________сом, козу-улак___

Баш, жайыт акысы ______________________ сом,

Уй-топоз ___________баш, жайыт акысы ______________сом торпок______ баш, жайыт акысы ___________________ сом

Жылкы ___________баш, жайыт акысы _______________ сом, тай_______ баш,  жайыт акысы _________________ сом..

Жалпы эсептелген мал γчγн жайыт акынын көлөмγ ______________________

_______________ сомду тγздγ деп акт тγзгөндөр:

 

 

ЖтК төрагасы                      __________________________________

ЖтК эсепчиси                      __________________________________

Комиссия мγчөлөрγ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жайыт пайдалануучу ______________________________________________

 

 

 

 

 

Тиркеме 5

 

Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жонундогу» 26.01.2009-ж № 30 мыйзамынын — беренелеринин КР Окмотунун 19.06.2009-ж № 386 токтомунун жалпы элдин сессиясынын «  »  . 201  -жылдагы № _____ чечими Жайытты убактылуу пайдаланууга беру жонундо

 

КЕЛИШИМ

Чет Нура айылы                                                 «____»_____________ 201___жыл                                                                                                  

Нарын районунун  ____________А/О жайыт пайдалануучулар бирикмесинин торагасы: Назарбаев А __________ айыл бадачысы_____________________

Менен эки тараптуу келишим туздук.

I-тараптын милдеттери;

1.Жайыттарды болуштуруп аныктап беру жагы жайыт пайдалануучулар бирикмеси тарабынан белгиленип, келишим тузулуп, жайыт билети берилет № _____

2.Ар бир баш малды багып келууго эмгек акы, жана бир баш малга жайыт акысын белгилеп аныктап берет. 2018-жылга бадачынын багып келген эмгек акысы: бир баш кой-козуга ____сом, эчки улакка ____ сом, бодо малга, торпокко ______сом. Жайыт акысы: бир баш кой-козуга____ сом, эчки улакка ____ сом, бодо малга  торпокко _____ сом болуп бир жылга белигленди.

 1. Бадачыларга жаздоого, куздоого, кыштоого кочуп кону графиги белгилейт.
 2. келишим аткарылбаган жагдайда элдик жыйында белгиленгин талаптар аткарылбаса айып салуулар актынын негизинде ишке ашырылат.
 3. Ветеринардык профилактикалык дарылоо, эмдоо, купкалоонун так сакталышын белгилейт
 4. Жайыт акысын апрель айында 50 %, калган 50% октябрь айынан кечиктирбей толоо керек. Толо графиктен кечиккен ар бир кунго 0,5 % айып толонот.

2-тараптын милдетери___________ Чет-Нура  айылы

Мал багуучу бадачы : ______________________________

Жайлоо аянтынын аталышы________________________________

201___ -жылы жоопкерчилигиндеги баардык малдын саны: кой-козу_____ баш, уй-торпок_____баш,  жылкы-тай______ баш, топоз____ баш.

Жайыт акысы учун болунуучу жалпы сумма ____________ сом.

 1. Карамагындагы малды багып келуу учун жайыттарды падалануучулардын бирикмеси тарабынан оз арызымдын негизинде жайыт билетин аламын.
 2. Жайыт пайдалангандыгым учун ЖПБсине кой-козуга____ сом, уй-торпокко____ сом, жылкы-тайга_____ сом, топозго____ сомдон жайыт акысын 1-жылга толоп беремин. Толоп беру мооноту апрелт айында жалпы сумманын 50%, ал эми калган 50 % октябрь айында толук толоп беремин. Ар бир кечиккен кунго 0,5% айып толоймун.
 3. Элден алган малды аман эсен, тугол багып келуу менен бир айга бир баш кой-козуга____ сом, эчки-улакка_____ сом, бодо малга______ сом, эмгек акы аламын. Мал жоголсо карышкырга жедирсем толоймун. Мал ооруп калса мал ээсине мумкун болшунуча кабарлоого аракеттененмин же айттырып жиберемин. Ооруп олуп калган малдын терисин, башын коргозом. Мал ээлерин туз менен камсыз кылуусун талап кыламын.
 4. Жаздоого 25-апрелден калбай, жайлоого 10-июндан калбай, куздоого 10-октябрдан эрте эмес, кыштоого малды таратууга 20-октябрда кочуп келуу, бару графиктерин так сактаймын.
 5. Кочуу-конуу графиктери аткарылбаган, так сакталбаган болсо жалпы элдин токтомуна ылайык жана жергиликтуу кенештин сессиясынын чечиминин негизинде тузулгон эки тараптуу келишимдердин аныктамасы боюнча 10 мин сом айып толоймун.
 6. Дыйкандардын айдоо-эгинине, чабынды чопко мал кирип, зыян келтирсе жер – кой-эчкиге чон-кичине дебей кунуно ___ сомдон, бодого_____ сомдон  айына айып толоймун.
 7. Ветеринардык адистер талабын, малдын туруно жараша ветеринардык профилактикалык дарылоону, койлорду купкалоонун талаптарын так аткарамын.
 8. Жайыттарды эррозияга учуратпай, «сары журт» кылбай, жайытка куч келтирбей мыйзам чегинде пайдаланам.

Эки тараптуу тузулгон бул келишим ____________ А/О да «____» ________ 201__ -ж ____________ айылында откорулгон элдик жыйындын жалпы чогулушунун № ___ токтому менен кабыл алынып, бекитилди.

 

 

 

 

1-тарап                                                     2-тарап

Чет-Нура АА ЖПБ торагасы                            Бадачы:________________________

Назарбаев А____________________                             Колу___________________________

                                                                  __________________________Айылы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Пландын толук түзүлүшүнүн мониторинги

Пландын толук түзүлүшүнүн текшерүүнүн тизмеги.

  Иш-чаралар Тапшырыл-ган/

Аткарылды

1 Жалпы маалыматтар х
2 Айыл өкмөтүндөгү жайытка чыга турган малдын санын тактоо х
3 Малдын тоютка болгон муктаждыгын эсептеп чыгуу х
4 Жайыт карталарын толуктоо х
5 Жайыттын абалын баалоо х
6 Жайыттын түшүмдүүлүгүн аныктоо х
7 Жайыт сыйымдуулугун аныктоо х
8 Тоют балансасын түзүү х
9 Жайыт инфраструктурасын инвентаризациялоо) х
10 Көйгөйлүү маселелерди аныктоо  
11 Мал жаюу системасын иштеп чыгуу  
12 Орто мөөнөттөгү пландарды иштеп чыгуу :

·       Инфраструктураны жакшыртуу

·       Жайыттарга мониторинг жүргүзүү

·       Жайыттарды жакшыртуу

·       Кышкы тоюттандырууну жакшыртуу

·       Малдын кунардуулугун жакшыртуу

·       Малдын ден соолугун коргоо

·       Маркетинг планы

·       Потенциалды көтөрүү боюнча

·       Каржы (инвестициялык план)

 

х
13 Жылдык план

·       Жайыт комитетинин иш-планы

·       Жайыттын абалына мониторинг жүргүзүү планы

·       Малдын ден соолугун жакшыртуу планы

·       Инфраструктураны жакшыртуу планы

·       Жайытты жакшыртуу планы

·       Мал чарбасын өнүктүрүүнү жакшыртуу планы

·       Кышка карата тоют өстүрүүнүн жана даярдоонун планы

·       Мал чарба продукциясын сатууну жакшыртуу планы

·       Мал жаюу планы

§      Жылдык план + карта

§      Мал жаюуга мониторинг

·       Бюджет ЖК

1 башка төлөнүүчү жайыт акы+ төлөө графиги

·       Ички тартип эрежелери

 

х

 

6.2 Жайытты пайдалануунун жылдык планынын аткарылышына мониторинг    дайыма жүргүзүлүп турат, аткарылгандыгы тууралуу белги коюлуп турат. Жыйынтыгы менен отчет түзүлөт.

 

 

 

 

 

 

Жеке ветеринардык адистин милдеттери

 1. Айыл аймагында эпизоотияга каршы иш-чаралардын планын иштеп чыгуу, аны айыл өкмөтγндө, райондук ветеринардык департаментинде бекитγγ;
 2. Эпизоотиялык кырдаалга көзөмөл жγргγзγγ, талдоо
 3. Жаныбарлардын баардык тγрγн учётко алуу
 4. Мамлекттик программада камтылбаган ооруларга каршы вакциналарды сатып алууну уюштуруу, ветеринардык аптекаларды лицензиялоо
 5. Малчыларга акы төлөнγγчγ кызматтарды уюштуруу

 

                                                Схема

Ветеринарных обработок животных Чет — Нуринского айыльного аймака Нарынского района

 

Сроки

проведения

Наименование

обработки

Метод

выполнения

Название препарата Разовая доза Исполни

тель

 

Крупнорогатый скот

март Взятие проб крови  для исследования на бруцеллез (60 гол.) Жолдошов А
март Исследование на туберкулез (10-15% поголовья) Внутрикожно Туберкулин ППД 0,2 мл. Жолдошов А
Апрель декабрь Вакцинация против Сибирской язвы (поголовно) Подкожно             Вакцина СТИ (г. Владимир Россия) 2 мл. ЧВ
апрель Вакцинация против Эмфизематозного карбункула

(поголовно)

Внутримышечно     ЧВ
Май июль Обработка против гиподерматоза

(поголовно)

опрыскивание     ЧВ

 

Комментирование запрещено