Чет-Нура айыл аймагынын айылдык Кеӊешинин ХХVII чакырылышынын кезектеги ХХII сессиясынын ТОКТОМУ 13- январь 2020-жыл № 22/5

shapka_cn.jpg

Чет-Нура  айыл аймагынын айылдык Кеӊешинин ХХVII чакырылышынын кезектеги ХХII сессиясынын 

ТОКТОМУ

13- январь 2020-жыл № 22/5                                                                         Орто-Нура айылы

Чет-Нура   айылдык Кеӊешинин 2020-жылга иш пландарын бекитүү жөнүндө

              Чет-Нура  айылдык кеӊешинин кезектеги ХХII сессиясы токтом  кылат :

1.Чет-Нура   айылдык Кеӊешинин 2020-жылга иш планы бекитилсин.

2.Иш-планга ылайык  иш алып баруу туруктуу  комиссияларга тапшырылсын.

3.Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө   Чет-Нура айылдык кеӊешинин                          төрагасынын  орун басары Э.Исмаиловага  тапшырылсын.

 

   Төрага:                                                                                         Т.Сыдыкбеков

                                                                               

                                                                        БЕКИТЕМИН

                                                                      Чет-Нура айылдык кещешинин төрагасы

                                                           ________________   Т.А.Сыдыкбеков

                                                                       «____» ________________ 2020-жыл

 

Чет-Нура айылдык кещешинин 2020-жылга түзүлгөн иш планы

 

Кыскартуулар: ТК-туруктуу комиссия,

ЖММ-жергиликтүү маанидеги маселелер,

А/Ө-айыл өкмөтү, А/К — айылдык кеңеши,

КЭБ –каржы-экономикалык бөлүм

 

 

ТК жыйындарынын жана иш-чараларынын белгиленген күнү Каралуучу маселелер боюнча иш-чаралар Айыл өкмөттөн жооптуу аткаруучу Айылдык кеңештенжооптуудепутат ЖММ б/ча  ТК жыйынына коомчулуктун өкүлдөрүнүнкатышуусу  Жыйынтыгы, кайсы сессияда каралат
1 Январь айы 2019-жылдын отчетун угуу

 

 

Чет-Нура айыл өкмөтүнүн башчысы А.Н. А.Н.Мүсүрканов,

жооптуу катчысы К.Садыкова,

КЭБ башчысы К.Ибраева

А.К Торагасы Баардык туруктуу комиссиялар Айыл аймагындагы мекеме жетекчилери, аппарат кызматкерлери, айыл аймагынын жашоочулары чакырылат. Чечим кабыл алынат, жыйынтыгы А/К сессиясында каралат
2 Январь айы АК иш планын, туруктуу комиссияларынын иш пландарын кароо, бекитүү

 

Чет-Нура айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы К.Садыкова  А.К Торагасы Баардык туруктуу комиссиялар Айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлери, жергиликтуу жамааттын мучолору катышышат. Чечим кабыл алынат, жыйынтыгы А/К сессиясында каралат
3 Январь айы 2020-жылга Чет-Нура айыл аймагынын бюджетин бекитъъ Чет-Нура айыл өкмөтүнүн башчысы А.Н. А.Н.Мүсүрканов,

жооптуу катчысы К.Садыкова,

КЭБ башчысы К.Ибраева

Туруктуу комиссиянын торагасы Айыл аймагындагы мекеме жетекчилери, айыл башчылар, жергиликтуу жамааттын мучолору чакырылат. Чечим кабыл алынат, жыйынтыгы А/К сессиясында каралат

 

 

 

 

4 Март айы Элдик корком чыгармачылыкты онуктуруу Маданият уйунун башчылары Т.К Торагасы 1( бир ) депутат Маданият кызматкерлери,жергиликтуу жаммат мучолору  

21-март Нооруз майрамына карата ыр-кесе уюштурулат, элдик таланттар тандалат

 

 

5 Апрель айы Чет-Нура айыл аймагынын жазгы айдап себүү, көчүү конуу, корук маселелерин чечүү, тарифтерин бекитүү, айыл чарба багытындагы жерлерди ирээтке келтирүү, жашылдандыруу-көрктөндүрүү боюнча иш алып баруу

 

Чет-Нураайыл өкмөтүнүн.Н. А.Н.Мүсүрканов,

Жооптуу катчысы К.Садыкова,

Чет-Нура айыл аймагынын жайыт комитетинин төрагасы А.Назарбаев, айыл башчылар

 

Айыл чарба суу чарба комиссиясы жана бюджет комиссиясы Айыл аймагындагы айыл тургундары, дыйкандар, чабандар, механизаторлор, А/+ аппарат кызматкерлери чакырылат. Чечим кабыл алынат, жыйынтыгы А/К сессиясында каралат
6 Апрель  айы Айыл өкмөтүнүн 2020-жылдын 1-кварталы боюнча жергиликтуу бюджетинин аткарылышы тууралуу айыл өкмөтүнүн башчысынын маалыматын угуу Чет-Нура айыл өкмөтүнүн башчысы А.Н. Мүсүрканов,

жооптуу катчысы К.Садыкова,

аппарат кызматчылары,  айыл башчылар

Баардык туруктуу комиссиялар Айыл аймагындагы мекеме жетекчилери, А/+ аппарат кызматкерлери чакырылат, жергиликтуу жамаатттын мучолору катышат Чечим кабыл алынат, жыйынтыгы А/К сессиясында каралат.
7 Май  айы Чет-Нураайылаймагынжашылдандыруу-корктондуруубоюнчаишалыпбаруу, тарыхый Эстеликтерди абалын кароо ремонт иштерин жургузуу

 

 

 

Жооптуу жер адис

 

 

Т.К Торагасы

1(бир) депутат

Коомдук уюмдар, мекеме ишкана жетекчилери. Чечим кабыл алынат, жыйынтыгы А/К сессиясында каралат
8 Июнь айы 1)      2021-жылга Чет-Нура айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүгүнүн долбоорун бекитъъ,2)Калктыичуучу суу менен камсыз кылуунун сапатын кароо,  ичуучу сууга толомдорду озгортуу жаны тарифтерди бекитуу, турмуш тиричилик калдыктарын жыйноонун тарифин бекитуу 3)  Айыл өкмөтүнүн 2020-жылдын бюджетинин 2 кварталы боюнча жергиликтуу бюджетинин  аткарылышы тууралуу айыл өкмөтүнүн башчысынын маалыматын угуу Чет-Нураайыл өкмөтүнүн

Жооптуукатчысы К.Садыкова,

КЭБ башчысы К.Ибраева

Бюджет комиссиясы Айыл аймагындагы мекеме жетекчилери, айыл башчылар, жергиликтуу жамааттын мучолору чакырылат. Чечим кабыл алынат, жыйынтыгы А/К сессиясында каралат.
9 Июнь айы

Июль айы

Августь айы

Сентябрь айы

Чет-Нура айыл аймагындагы  айылдардын ички жолдорунун абалын  иретке келтирууну жана жарыктандырууну козомолдоо, Жооптуу айыл башчылар Т.К торагасы Жергиликтуу жамааттын мучолору, коомдук активистер Ички жолдорго шагыл тогулот, туздолот, жарыктандырылат.
10 Август айы Муниципиалдык менчиктеги имараттардын учурдагы абалын кароо ремонт иштерин көзөмөлгө алуу Жооптуу айыл башчылар мекеме жетекчилер Тиешелуу Т.К мучолору Мекеме кызматкерлери Т.К чечим кабыл алат.Муниципиалдык менчиктеги имараттардын абалы жакшырат

 

 

11 Август айы 2021-жылга Чет-Нура айыл өкмөтүнүн бюджеттик чыгаша бөлүгүнүн долбоорун бекитүү

 

Чет-Нура айыл өкмөтүнүн башчысы А.Н.Мүсүрканов,

КЭБ башчысы К.Ибраева

Бюджет комиссиясы Айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлери, мекеме жетекчилери, айыл башчылар катышышат. Чечим кабыл алынат, жыйынтыгы А/К сессиясында каралат
12 Сентябрь айы Китепканалардын ишин уюштуруу, бош убакыттарды откоруу учун шарттарды тузуу жана анын тейлөөсүн жакшыртуу, дене тарбия спортту өнуктуруу балдар жана жаштар менен иштоо боюнча тиешелуу адистердин аткарган иштери боюнча маалыматын угуу Жооптуу АО соц.адиси Т.К Торагасы жана мучолору Мекеме кызматкерлери жана жергиликтуу жамааат мучолору  

Чечим кабыл алынат, жыйынтыгы А/К сессиясында каралат.

13 Октябрь айы Чет-Нура айыл окмотунун 2020-жылдын 3-квартал боюнча жана 9 айлык социалдык экономикалык онугуусу жергиликтуу бюджеттин аткарылышы,  къзгъ оруп жыйуу, кышка даярдыктар боюнча айыл аймагынын башчысынын маалыматын угуу

 

Чет-Нура айыл өкмөтүнүн башчысы А.Н.Мүсүрканов,

жооптуу катчысы К.Садыкова,

айыл башчылар

Баардык туруктуу комиссиялар Айыл аймагындагы мекеме жетекчилери, А/+ аппарат кызматкерлери, жергиликтуу жамааттын мучолору чакырылат Чечим кабыл алынат, жыйынтыгы А/К сессиясында каралат
14 Ноябрь айы Чет-Нура айыл аймагынын экономикалык онугушун камсыз кылуу, ошондой эле инвестицияларды жана гранттарды тартуу боюнча АО жургузулуп жаткан иштердин абалы АО башчысы, КЭБ башчысы, жооптуу адистер Т.К Торагасы

жана1 ( бир ) депутат

Ао аймагындагы мун. Ишканалардын, мектеп, Б\ бакчанын мад. уйунун жетекчилери, коомдук активистер чакырылат. Чечим кабыл алынат, жыйынтыгы А/К сессиясында каралат
15 Декабрь айы КыргызРеспубликасынынПрезидентинин

2020-жылрегиондорду  өнүктурүү жана балдарды коргоо жылыдепжарыяланганжарлыгынаылайыкЧет-Нураайылаймагындааткарылгаништердинжыйынтыгыбоюнчаайыл өкмөт башчысынын, айыл башчыларынын, айылдыккенештинтуруктуукомиссиясынынмаалыматынугуу

Чет-Нураайыл өкмөтүнүн башчысы А.Н.Мүсүрканов,

Жооптуукатчысы К.Садыкова,

КЭБ башчысы К.Ибраева

Туруктуу комиссия Айыл аймагындагы жашоочулар, мекеме жетекчилери, демилгелъътоптор, бей=км=туюмдарчакырылат Чечим кабыл алынат, жыйынтыгы А/К сессиясында каралат
16 Декабрь айы Жайытпайдалануучуларбирикмесинин 2020-жылга жүргүзгөн иштерин кароо, анализ жүргүзүү. Айыл аймак боюнча мал санак жүргүзүүнүн тартибин кароо. Шарттуу мал башына төлөнүүчү тарифти кайра кароо

 

Чет-Нураайыл өкмөтүнүн  башчысы А.Н. Мүсүрканов,

Жооптуу катчысыК.Садыкова,

КЭБ башчысы К.Ибраева, Чет-Нура айыл аймагынын жайыт комитетинин төрагасы А.Назарбаев

Туруктуу комиссия Айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлери, айыл башчылар чакырылат Чечим кабыл алынат, жыйынтыгы А/К сессиясында каралат
17 Декабрь айы Чет-Нура айылаймагынынжергиликтъъжамаатынынуставынаылайыкжалпыэрежелердииштепчыгыпбекитъъ

 

Чет-Нура айыл өкмөтүнүн  башчысы А.Н. Мүсүрканов,

Жооптуукатчысы К.Садыкова

Туруктуу комиссия Айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлери, айыл башчылар чакырылат Чечим кабыл алынат, жыйынтыгы А/К сессиясында каралат

 

 

 

 

 

 

 

Комментирование запрещено