Чет-Нура айыл аймагынын айылдык Кеӊешинин ХХVII чакырылышынын кезектеги ХХIII сессиясынын ТОКТОМУ 29-январь 2020-жыл № 23/4

shapka_cn.jpg

Чет-Нура  айыл аймагынын айылдык Кеӊешинин ХХVII чакырылышынын кезектеги ХХIII сессиясынын 

ТОКТОМУ

29-январь  2020-жыл № 23/4                                                                       Орто-Нура айылы

Чет-Нура айыл өкмөтүнө караштуу  СООПВлардын бюджетин бекитүү жөнүндө

 «Бактыгул-Чабалдай», «Эки-Нура» ИСКАКБлардын 2020-жылга бюджетин бекитүү максатында,

             Чет-Нура айылдык кеӊешинин ХХIII сессиясы  токтом  кылат :

         1.«Бактыгул-Чабалдай», «Эки-Нура» ИСКАКБлардын 2020-жылга бюджети алымча кошумчасы  менен тиркемеге ылайык бекитилсин.

2.Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө айыл өкмөтүнүн башчысы А.Мүсүркановго тапшырылсын.

 

Төрага:                                                                                                Т.Сыдыкбеков

 

 

     Бекитем

                                                                                                             Чет -Нура  айыл аймагынын                                                                                                        айылдык  Кеӊешинин төрагасы:                                                                                                          ___________ Т. Сыдыкбеков                                                                                                         «____»__________2020-жыл

2020-жылга «Бактыгул -Чабалдай» ИСКАКБсынын бюджетинин сметасын болжолдуу төмөндөгүдөй болуусун кеӊешке сунуштайбыз.

    Ийри-Суу айылында таза сууну пайдаланып жаткан ажамдардын так саны 578 адам.

 1. Жан башына 15 сомдон айланат. 578 адам * 15 сомдон 8670 сом
 2. Айына 8670 сом чогулушу керек. Жылына 104040 сом чогулат
 3. Эмгек акы: Жетекчинин айлыгы 2000 сом

Бухгалтердин айлыгы 2000 сом

Оператордун айлыгы 2000 сом

Жалпысы: 6000 сом*12ай= 72 миӊ сом

 1. Соц.фонд үчүн төлөм: 11420сом
 2. Айыл чарба эмес: 2570 сом
 3. Сатуудан түшкөн салык: 2240 сом
 4. Жер салыгы: 3700 сом
 5. Конц. товар үчүн: 1200 сом
 6. Иш сапар чыгымдары: 3000 сом
 7. Учурдагы ремонт: 6370 сом
 8. Башка чыгымдар жана банктык төлөмдөр: 1500 сом

                                    Бир жылга жалпы чыгым: 104040 сом

 

 

«Бактыгул-Чабалдай»

ИСКАКБ сынын  жетекчиси:                                                                    К.Өмүрзаков

Бухгалтер:                                                                                                          Б.Тенизова

 

 

 

                                                                                                                Бекитем

                                                                                                             Чет -Нура  айыл аймагынын                                                                                                        айылдык  Кеӊешинин төрагасы:                                                                                                          ___________ Т. Сыдыкбеков                                                                                                         «____»__________2020-жыл

«Эки-Нура» ИСКАКБ сынын 2020-жылга карата түзүлгөн бюджетинин долбоору

2020-жылга тарифтик план айына 17000 сомдон

Элден чогулуучу 1-жылдык киреше                          Айлык акы: 144000

17000 сомдон 12 айга 204000                                       Соц. фонд:  24840

Айыл =км=тт=н:                                                            Сатуудан түшкөн киреше:6120

 

______________________                                  Конц. товар:   1500

Жалпы:  204000                                                          Иш сапар чыгымдары: 2000

Учурдагы ремонт иштери: 25540

_________________

Жалпы: 204000

 

 

Эки-Нура ИСКАКБ сынын жетекчиси:                                           Жумабеков К

Башкы эсепчи:                                                                                              Исатаев Ы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментирование запрещено