Чет-Нура айыл аймагынын айылдык Кеӊешинин ХХVII чакырылышынын кезектеги ХХIII сессиясынын ТОКТОМУ 29- январь 2020-жыл № 23/3

shapka_cn.jpg

ЧетНура  айыл аймагынын айылдык Кеӊешинин ХХVII чакырылышынын кезектеги ХХIII сессиясынын

ТОКТОМУ 

29- январь  2020-жыл № 23/3                                                                      Орто-Нура айылы

 Чет-Нура  айыл өкмөтүнүн   Жайыт пайдалануучулар бирикмесиин 2020-жылга бюджетин бекитүү 2019-жылга бюджетинин аткарылышы боюнча маалыматы жөнүндө

Чет-Нура айыл өкмөтүнүн  жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2019-жылга бюджетинин аткарылышын угуп, 2020-жылга бюджетин бекитүү максатында,

          Чет-Нура айылдык кеӊешинин  кезектеги  XХIII сессиясы токтом кылат:                                                                                                      

             1.Чет-Нура  айыл өкмөтүнүн   Жайыт пайдалануучулар бирикмесиин 2020-жылга бюджети тиркемеге ылайык бекитилсин.

  1. 2019-жылга бюджетинин аткарылышы боюнча маалыматы кабыл алысын.

3.Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө айыл өкмөтүнүн башчысы А.Мүсүркановго тапшырылсын.

 

Төрага:                                                                                             Т.Сыдыкбеков

 

 

                                                                                                                    Бекитем

                                                                                                          Чет-Нура айыл  аймагынын                                                                                                              айылдык Кеӊешинин төрагасы                                                                                                          ___________Т. Сыдыкбеков                                                                                             «____»__________ 2020-жыл

Чет-Нура айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин  2020-жылга карата киреше.

 БЮДЖЕТ

п/п

Малдын туру 2020-жыл Мал санак ШМБнын Жайыт пайдалануучулардын саны 1 ШМБна белгиленген баа (сом) Жалпыкиреше

(сом)

1 Ийри мүйүздүү мал 4990 4530 50 226500
2 Жылкы 4601 4161 50 208050
3 Кой, эчки 25945 23345 10 233450
4 Антена 3 44000 132000
5 Баары 800000


Чет-Нура айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин           2020-жылга карата чыгаша.

БЮДЖЕТ

 

Жайыт жер салыгы

 

   №

   п/п

Площадь зем.участ Базовая ставка Коэфциент инф. Сумма налога Сумма льгота Сумма налога к уплате
   1 35 000 га 5,3 1,04 192920 96460 96460

 

п/п

Жайыт комитетинин чыгымдары Штаттык бирдик Эмгек акысы  (сом) Сумма (сом)
1 Төрага 1 9000 108000
2 Жайыт ком.бухгалтер 1 6000 72000
3 Жайыт адис 1 5000 60000
4 Соц. фонд 41400
5 Канцелярдык товарлар (компьютер) 12100
6 ГСМ 50000
7 Ифраструктураны жакшыртуу 360000
8 Жайыт комитетинин жалпы чыгымы 703500


Жайыт пайдалануучулар

 бирикмесинин төрөгасы:                                                                           А.Назарбаев.

 

 

 

Комментирование запрещено