Чет-Нура айыл аймагынын айылдык Кеӊешинин ХХVII чакырылышынын кезектеги ХХIII сессиясынын ТОКТОМУ

shapka_cn.jpg

Чет-Нура  айыл аймагынын айылдык Кеӊешинин                                                                          ХХVII чакырылышынын кезектеги ХХIII сессиясынын

ТОКТОМУ

29-январь 2020-жыл   № 23/1                                                                     Орто-Нура айылы

  Чет-Нура айыл  аймагынын айыл өкмөтүнүн  2019-жылдын бюджетинин аткарылышы жана 2020-жылга карата бюджетти бекитүү жөнүндө

Чет-Нура айыл өкмөтүнүн, айылдык Кеӊештин бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын жана ФЭБнүн баяндамасын угуп жана талкуулап

  Депутаттардын Чет-Нура айыл аймагынын айылдык Кеӊешинин кезектеги  ХХVII чакырылышынын  ХХIII сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ

  1. Чет-Нура айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2019-жылдын бюджетинин аткарылышы канааттандыраарлык деп табылсын.
  2. Чет-Нура айыл өкмөтүнүн 2020-жылга бюджетинин кирешелер бөлүгү боюнча 15126,3 миӊ сом, атайын эсеп- 820,0 миӊ сом, жалпы баары 14306,3 миӊ сом, чыгашалар бөлүгү 15126,3 миӊ сом өлчөмүндө смета бекитилсин.

Мунун ичинен кирешелер бөлүгү

Көрсөткүчтүн аталышы сумма
Теӊдештирилген грант 8688,1
Жергиликтүү кирешелер 4914,7
Атайын эсеп 820,0
Жайыт комитетинин кирешелери 703,5
Жалпы баары 15126,3
Жергиликтүү кирешелер бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин
Мунун ичинен
Агент төлөөчү п/налог 3200,0
Өз ыктыяры менен төлөөчү патент салыгы 218,3
Айыл чарба эмес жерден алынуучу салык 8,2
Транспорт салыгы 424,0
Огород салыгы 132,0
Үлүш салыгы 411,0
Айыл чарба эмес жер салыгы 4,0
Соода кылуудан алынуучу салык 125,0
Аренла ФПС 170,0
Таштанды чыгаруучу жыйымы 2,2
Лицензия берүү 220,0
Жайыт комитетинин кирешелери 703,5
Баары 5618,2
Атайын эсеп 820,0
Теӊдештирилген грант 8688,1
Жалпы баары: 15126,3

 Чет-Нура айыл өкмөтүнүн 2020-жылга карата каралган бюджеттин чыгаша боюнча 14306,3 миӊ сом, атайын эсеп-820,0 миӊ сом, жалпы баары 15126,3 миӊ сом. Мунун ичинен жалпы айыл өкмөт боюнча:

Эмгек –акыга- 7421,5 миӊ сом, 40(кырк) штаттык бирдик үчүн (АУП-21, китепкана-4, клуб-15)

Соц.фондго-1142,6 миӊ сом

Иш сапарга-50,0 миӊ сом

Байланыш кызматына-66,8 миӊ сом

Транспорттук чыгымга-80,4 миӊ сом

Башка чыгымдарга -978,1 миӊ сом

Тамак аш үчүн-827,1 миӊ сом

Имараттарды ремонтто үчүн-192,0 миӊ сом

Чарбалык жана башка чыгымдар үчүн-560,0 миӊ сом

Медикаменттерди алуу үчүн-10,0 миӊ сом

Көмүр сатып алуу үчүн-1658,3 миӊ сом

Э/энергиягя- 1057,2 миӊ сом

Капиталдык ремонт -157,6 миӊ сом

Жабдууларды сатып алуу- 104,7 миӊ сом

Атайын эсеп-820,0 миӊ сом тамак аш сатып алуу үчүн

 

Башкаруу апаратына баардыгы-7708,40 миӊ сом

Эмгек –акыга- 5583,7 миӊ сом,

Соц.фондго-825,6 миӊ сом

Иш сапарга-50,0 миӊ сом

Байланыш кызматына-31,2 миӊ сом

Транспорттук чыгымга-80,4 миӊ сом

Башка чыгымдарга -247,6 миӊ сом

Имараттарды ремонтто үчүн-32,5 миӊ сом

Чарбалык жана башка чыгымдар үчүн-535,0 миӊ сом

Көмүр сатып алуу үчүн-139,2 миӊ сом

Э/энергиягя- 66,5 миӊ сом

Жабдууларды сатып алуу- 89,7 миӊ сом

Башкаруу аппаратынын штаты бекитилсин-20 штат жана 1 штат стат, жалпысы 21 штаттык бирдик.

 

Маданият тармагына баардыгы-2254,5 миӊ сом

Эмгек –акыга- 1837,8 миӊ сом,

Соц.фондго-317,0 миӊ сом

Ремонт үчүн-10,0 миӊ сом

Көмүр сатып алуу үчүн-49,6 миӊ сом

Э/энергиягя- 30,1 миӊ сом

Маданият кызматкерлеринин штаты китепкана -4, клуб-15, баары -19 штаттык бирдик менен бекитилсин.

Билим берүү тармагына баардыгы- 4459,9 миӊ сом, мунун ичинен бюджет-3639,9 миӊ    сом, атайын эсеп-820,0 миӊ сом

Байланыш кызматына-35,6 миӊ сом

Медикаменттерди алуу үчүн-10,0 миӊ сом

Тамак аш үчүн-827,1 миӊ сом

Имараттарды ремонтто үчүн-149,5,0 миӊ сом

Чарбалык жана башка чыгымдар үчүн-15,0 миӊ сом

Көмүр сатып алуу үчүн-1469,5 миӊ сом

Э/энергиягя- 960,6 миӊ сом

Капиталдык ремонт -157,6 миӊ сом

Жабдууларды сатып алуу- 15,0 миӊ сом

Атайын эсеп-820,0 миӊ сом тамак аш үчүн

“Чоӊ-Эне” балдар бакчасына-150,0 миӊ сом

“Нур- Байгазак” балдар бакчасына-150,0 миӊ сом

“Бактылуу бала” балдар бакчасына-215,0 миӊ сом

“Гүлназик Орто-Саз” балдар бакчасына-140,0 миӊ сом

“Чет-Нура” балдар бакчасына-165,0 миӊ сом

Жайыт комитетинин сметасы- 703,5 миӊ сом

Башка чыгымдар үчүн-703,5 миӊ сом

  1. Чет-Нура айыл аймагынын жайыт акысынан түшкөн акча каражаты толугу менен Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин пайдалануусуна жумшалсын.
  2. Чет-Нура айыл өкмөтүнүн 2021-жылга кирешелер боюнча болжол-15353,9 миӊ сом суммасында, 2022-жылга -15668,6 миӊ сом суммасында жергиликтүү бюджетинин негизги көрсөткүчтөрүнүн болжолу жактырылсын.

Мунун ичинен кирешелер бөлүгү

Көрсөткүчтүн аталышы 2021-ж 2022-ж
Теӊдештирилген грант
Жергиликтүү кирешелер
Атайын эсеп
Жайыт комитетинин кирешелери
Жалпы баары
Жергиликтүү кирешелер бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин
Мунун ичинен
Агент төлөөчү п/ налог
Оз ыктыяры менен төлөөчү патент салыгы
Айыл чарба эмес жерден алынуучу салык
Транспорт салыгы
Огород салыгы
Үлүш салыгы
Айыл чарба эмес жер салыгы
Аренда ФПС
Лицензия берүү
Таштанды чыгаруу жыйымы
Жайыт комитетинин кирешелери
Баары:
Атайын эсеп
Теӊдештирилген грант
  Жалпы баары:    
  • 2021-жылга чыгашалар боюнча болжол-15353,9 миӊ сом суммасында, 2022-жылга-15668,6 миӊ сом суммасында болжолу жактырылсын.
Аталышы 2021-ж 2022-ж
Башкаруу аппараты 7956,0 8065,1
Маданият тармагы 2334,5 2500,0
Билим берүү тармагы 4459,9 4500,
Жайыт 603,5 603,5
Жалпы баары: 15353,9 15668,6
  1. Бала бакчаларга ата-энелерден алынуучу төлөм ар бир айдын 5-чи числосунан кечиктирилбестен ошол ай үчүн толук төгүп туруу жана 270 баланы толук кабыл алуу балдар бакчасынын башчылары В.Токтакуновага, К.Кидиковага, А.Алпековага, Ж.Чакиевага, Т.Бейшалиевге милдеттендирилсин жана акча каражатты убагында төкпөсө чара колдонсун.
  2. Чет-Нура айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн кирешелердин түрлөрү боюнча планды аткаруу салык адиси Ж.Айдралиевге жана салык, өзгөчө кырдаалдар боюнча адиси К.Орозалиевге милдеттендирилсин, ал эми пландардын аткарууга чара көрүү, токтомдун аткарылышы финансы бөлүмүнүн башчысы К.Ибраевадан талап кылынсын.
  3. Бюджеттин жана атайын эсептин сметасын бекитип берүү жагы КР ФМ Нарын башкармалыгынан суралс

 

Төрага:                                                                                                               Т.Сыдыкбеков

 

 

 

 

Комментирование запрещено