Чет-Нура айыл аймагынын «Эки-Нура» жана «Бактыгул-Чабалдай» Ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн айылдык-коомдук бирикмелеринин 2022-жылга карата планын бекитүү жөнүндө 10-февраль 2022-жылдагы № 7/8 ТОКТОМУ

shapka_cn.jpg

Чет-Нура  айыл аймагынын айылдык Кеӊешинин ХХVIII чакырылышынын кезектүү VII сессиясынын

ТОКТОМУ

Орто-Нура айылы                           10-февраль 2022-жыл   № 7/8

 

Чет-Нура айыл аймагынын «Эки-Нура» жана «Бактыгул-Чабалдай» Ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн айылдык-коомдук бирикмелеринин 2022-жылга карата планын бекитүү жөнүндө

 

Чет-Нура айыл аймагынын «Эки-Нура» жана «Бактыгул-Чабалдай» Ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн айылдык-коомдук бирикмелеринин 2022-жылга карата планын угуп, талкуулап, Депутаттардын Чет-Нура айыл аймагынын айылдык кеӊешинин кезектүү  VII сессиясы:

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Чет-Нура айыл аймагынын «Эки-Нура» жана «Бактыгул-Чабалдай» Ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн айылдык-коомдук бирикмелеринин 2022-жылга карата планы тиркеме ылайык бекитилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Чет-Нура айыл аймагынын «Эки-Нура» жана «Бактыгул-Чабалдай» Ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн айылдык-коомдук бирикмелеринин төрагаларына милдеттендирилсин.

 

 

Төрага:                                                                       М.Өмүрбеков

Жөнөтүлсүн: иш кагаздарга. а/ө

 

«Бекитемин»

Чет-Нура аймагынын айылдык

Кещешинин т=рагасы:

____________М.+мърбеков

«______»_________2022-жыл

 

«Бактыгул-Чабалдай» Ичъъчъ сууну керектөөчүлөрдүн айылдык-коомдук бирикмесинин 2022-жылга карата бюджетинин сметасын болжолдуу төмөндөгүчө болуусун айылдык кеңешке сунуштайбыз.

Ийри-Суу айылында 995 адам каттоодо катталган.

Накта калктын саны – 600 адам.

 1. Жан башына 15 сомдон акы айына алынат. 600 адам*15 сом=9000 сом
 2. Айына 7500 сом чогулушу керек. Жылына 108 000 сом.
 3. Эмгек акы: Жетекчинин айлыгы 2000 сом.

Бухгалтердин айлыгы 2000 сом.

Оператордун айлыгы 2000 сом

Жалпысы: 6000 сом * 12 ай = 72000 сом

 1. Соцфонд ъчън төлөм: 12420 сом
 2. Несельхоз: 3670 сом
 3. Налог с продажа: 3240 сом
 4. Земельный налог: 4000 сом
 5. Канцтовар үчүн төлөм: 1200 сом
 6. Командировкалык чыгымдар: 3000 сом
 7. Учурдагы ремонт: 6970 сом
 8. Башка чыгымдар жана банктык төлөмдөр: 1500 сом,

Бир жылга жалпы чыгым: 108000 сом

 

 

«Бактыгул-Чабалдай»

ИСКАКБ сынын жетекчиси:                         Орозалиев М.С.

 

Бухгалтер:

«Бекитемин»

Чет-Нура аймагынын айылдык

Кещешинин т=рагасы:

____________М.+мърбеков

«______»_________2022-жыл

 

«Эки-Нура» ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн айылдык-коомдук бирикмесинин 2022-жылга карата планы

Жалпы план: 220 000(эки жъз жыйырма мищ) сом

Нарын районуна караштуу Чет-Нура айыл =км=тънд=гъ «Эки-Нура» ИСКАКБсынын 2022-жылга бюджетин бекитъъ

Эмгек акы: 163200 (бир жъз алтымыш ъч мищ эки жъз) сом

Учурдагы ремон иштери ъчън: 20000 (жыйырма мищ) сом

Конц.товар:2000 (эки мищ) сом

Страховые взнос:28118(жыйырма сегиз мищ бир жъз он сегиз) сом (17,25%)

Командировка: 2000(эки мищ) сом

Налог: 4682 (т=рт мищ алты жъз сексен эки)

Жалпы:220 000 (эки жъз жыйырма мищ)сом

 

 

«Эки-Нура» ИСКАКБнын жетекчиси:                            К.Жумабеков

 

Комментирование запрещено